🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Božidar Purić

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

9. 8. 1943 Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije, na čijem se čelu nalazio Miša Trifunović, podnela ostavku na insistiranje britanskog ministarstva spoljnih poslova, budući da su spoljno-politički događaji zahtevali od kralja da nova vlada obavlja samo administrativne poslove, kako bi kralj imao odrešene ruke da u povoljnom momentu sprovede odgovarajuće nove političke aranžmane. Mandat za sastav nove vlade poveren je Božidaru Puriću.

10. 8. 1943 U Londonu obrazovana nova izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije sa Božidarom Purićem na čelu. U toj vladi Draža Mihailović je postavljen za ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva.

12. 8. 1943 Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj poslao Centralnom komitetu KP Slovenije uputstvo za dalji vojno-politički rad u Sloveniji, u kome, pored ostalog, ističe: član CK KP Slovenije i sekretar Izvršnog odbora Osvobodilne fronte Slovenije Boris Kidrič ne sme ići u Ljubljanu da organizuje generalni štrajk i otpor nemačkim jedinicama ako ove prodru u grad, već se za taj posao mora odrediti neko drugi; novu izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije, sa Božidarom Purićem na čelu, treba prikazati kao velikosrpsku četničku vladu, od koje slovenačka klerikalna frakcija nije dobila nikakve garantije u pogledu nacionalnih zahteva slovenačkog naroda; doći će do nove diferencijacije među svim reakcionarnim frakcijama, od Bele garde, preko pristalica Draže Mihailovića, do ostalih koji sačinjavaju -sredinu-, te je potrebno da se Osvobodilna fronta približi onima koji će početi bežati iz tih frakcija itd.

20. 1. 1944 Moskovska -Pravda- objavila vest iz Kaira o pobuni u jugoslovenskoj vojsci: -U poslednje vreme u jugo-slovenskim vojnim krugovima Purićeva vlada, koja je stigla ovamo, na svaki način sprečava odlazak u Jugoslaviju onih vojnika i oficira koji su izrazili želju da stupe u redove Narodnooslobodilačke armije Jugoslavije, na čijem se čelu nalazi maršal Tito. Prema vestima, takvu želju su izrazila 653 vojnika i oficira od 800 ljudi koji sačinjavaju neke jugoslovenske jedinice u Africi, 224 jugoslovenska mornara od 260 onih koji se nalaze u Aleksandriji i 16 ljudi iz kraljeve telesne garde.

14. 2. 1944 Predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Božidar Purić upozorio ambasadora Bogoljuba Jevtića, u Londonu: predstavniku Draže Mihailovića Lazareviću zabraniti davanje bilo kakvih izjava, jer one nanose štete ravnogorskom pokretu.

6. 3. 1944 Predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Božidar Purić odbacio predlog četničkog Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije da uputi zvanične predstavnike u inostranstvo.

9. 3. 1944 U pratnji predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Božidara Purića i ministra unutrašnjih poslova, kralj Petar II Karađorđević napustio Kairo i britanskim avionom odleteo za London.

10. 3. 1944 Ambasador izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Moskvi utanoje Simić podneo ostavku na svoj položaj i uputio otvoreno pismo uredniku moskovske -Pravde-, u kome, pored ostalog, kaže: -Maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu Obraćam se Vama kao predsedniku NKOJ-a i kao vođi NOB-a protiv fašizma u Jugoslaviji i stavljam Vam se na raspoloženje... smatram Vas i AVNOJ za jedine predstavnike jugoslovenskog naroda i za jedino organizovanu istinsku vlast kako u zemlji tako i u inostranstvu. Današnja reakcionarna jugoslovenska emigrantska vlada Purića u Kairu ne samo da ne zastupa jugoslovenski narod i ne želi da vodi borbu protiv neprijatelja i koči je, već neće da vodi borbu ni protiv Nemaca i kvislinga Pavelića, Nedića i drugih nego preko svog vojnog ministra Draže Mihailovića stupa u otvorenu saradnju sa izdajnicima i vodi otvorenu borbu protiv NOVJ... -

24. 3. 1944 Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil primio kralja Petra II Karađorđevića i savetovao ga da smeni vladu Božidara Purića i obrazuje novu vladu, bez Draže Mihailovića, koja će u pregovorima s NKOJ-em resiti jugoslovenski problem i pitanje budućeg ujedinjenja države.

17. 5. 1944 Otpočela dvodnevna sednica izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije pod predsedništvom Božidara Purića. Na njoj je zaključeno da vlada u trenutnoj situaciji ne može primiti odgovornost da se u Ministarski savet ponovo ne izabere Draža Mihailović, jer bi to značilo -jačanje pozicija revolucionarnog pokreta na štetu četnika-. Purić je predložio da kralj sazove šefove političkih grupa u Londonu i Slobodana Jovanovića radi formiranja nove vlade, u kojoj bi Mihailović zadržao resor ministra vojske.

25. 5. 1944 Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije, sa predsednikom Božidarom Purićem na čelu, podnela ostavku.

17. 8. 1944 Predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito, u svojoj izjavi, istakao da je NOP opštenarodna politička osnova oružanog ustanka; rad ranijih izbegličkih vlada Kraljevine Jugoslavije osudio zbog neprijateljskog odnosa prema NOB-u; ostavku vlade Božidara Purića ocenio kao preduslov za postizanje sporazuma između NKOJ-a i predsednika izbegličke vlade Ivana Šubašića; sve Jugoslovene koji se nalaze u neprijateljskim formacijama pozvao da stupe u NOVJ.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Centralni komitet KPJ Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Afrički front Četnici u drugom svetskom ratu Partizanska avijacija Komunistička partija Slovenije Winston Churchill AVNOJ Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Centralni nacionalni komitet Edvard Kardelj Dragoljub Draža Mihailović Osvobodilna fronta Boris Kidrič Ivan Šubašić SAD i Jugoslavija Mornarica NOVJ Radio Slobodna Jugoslavija Britanija i Jugoslavija Avijacija u oslobodilačkom ratu Petar II Karađorđević Britanska pomoć četnicima Slobodan Jovanović SSSR i Jugoslavija Ljubljana Saradnja četnika sa okupatorom Vlada Velike Britanije Josip Broz Tito