🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Briško-beneški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

6. 10. 1943 Naredbom Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju formirani Idrijski, Tolminski i Briško-beneški NOP odred.

21. 10. 1943 Kod s. Srednjeg (blizu Cedada), na osnovu naredbe Operativnog štaba zapadnu Sloveniju, od Briško-beneškog i Tolminskog NOP odreda formirana 3. slovenačka (soška) NO brigada.

24. 12. 1943 U Goriškim brdima i Beneškoj Sloveniji, naredbom Štaba 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije, od 1. bataljona 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 27. divizije NOVJ formiran Briško-beneški NOP odred, u čiji sastav je uključena i Rezijska partizanska četa.

11. 1. 1944 U s. Ločniku (kod Gorice) jedinice Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ izvršile prepad na nemačko skladište i uništile 3 vagona municije.

31. 1. 1944 Jedinice Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ izvršile prepad na nemačku komandu mesta u Nimisu (u Italiji). Posle žestokih uličnih borbi nemačke snage su, uz osetne gubitke, napustile grad.

11. 2. 1944 Delovi Briško-beneškog NOP odreda izvršili prepad na nemačku posadu u Nimisu (u Italiji) i posle kraće borbe povukli se iz varošice.

12. 3. 1944 Delovi 2. bataljona Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ izvršili prepad na aerodrom Belvedere kod Videma (u Italiji), uništili obezbeđenja aerodroma i zapalili 9 aviona i razna postrojenja.

22. 3. 1944 Bovška četa Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ uništila električnu centralu Log (kod Bovca) i zarobila posadu električne centrale.

3. 5. 1944 Delovi Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ zauzeli žand. st. koja je obezbeđivala glavnu kabinu električne centrale u Gorici, razoružali posadu i miniranjem porušili sve transformatore.

10. 5. 1944 Jedinice 2. bataljona Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ i delovi italijanske partizanske brigade -Garibaldi Friuli- napali nemačko-italijansko uporište s. Malinu (u Italiji). U uličnim borbama poginulo je više neprijateljskih vojnika.

22. 5. 1944 Iz Videma, Krmina, Gorice (u Italiji) i doline r. Soče otpočela dejstva nemačko-italijanskih snaga protiv jedinica Briško-beneškog NOP odreda u rejonu Brda. Izbegavajući frontalne borbe nadmoćnim neprijateljskim snagama, slovenački je odred, veštim manevrom, uspeo da sačuva svoje jedinice a da neprijatelju nanese gubitke od 168 mrtvih. U napadnim dejstvima koja su trajala do 25. maja, neprijatelj je angažovao 8000 ljudi.

24. 5. 1944 Drugi bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ, sa italijanskom partizanskom patrolom, upao u varošice Neme i Ateme (kod Cedada, u Italiji), blokirao nemačke posade i zaplenio 2000 metara telefonskog kabla i telefonske centrale.

16. 6. 1944 U s. Žagi (kod Boveca) 2. bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao italijansku fašističku posadu. Posle kraće borbe predalo se 105 vojnika, koji su na vlastiti zahtev, upućeni u italijanski partizanski bataljon -Macini-. Zaplenjeno je 85 pušaka, 2 automata, 4 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 7 minobacača i druga oprema.

21. 6. 1944 Na putu Gorica - s. Plave 2. bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ uništio nemačku auto-kolonu (2 kamiona i putnički automobil). Od posade se spasla samo četvorica.

26. 6. 1944 Delovi Briško-beneškog NOP odreda 9, korpusa NOVJ, u sadejstvu sa delovima 2. bataljona narodne odbrane (Vojske državne varnosti), zauzeli italijansko uporište Pevmu (kod Gorice), jačine 38 ljudi, i zaplenili dosta oružja i opreme.

30. 6. 1944 Ispod pl. Sabotina (kod Gorice) 1. bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao nemačku motorizovanu kolonu i posle višečasovne borbe uništio 6 kamiona i putnički auto i naneo neprijatelju gubitke od oko 80 mrtvi i više ranjenih.

26. 7. 1944 Kod s. Učeje (na putu Žaga-Tarčent) delovi Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napali žand. st. i posle kraće borbe zarobili 11 italijanskih žandarma (koje su zatim uputili u italijanske partizanske jedinice).

3. 8. 1944 Iz zasede kod s. Dolge Njive (na putu Gorica-Tolmin) delovi Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ uništili nemačku auto-kolonu. Poginulo je oko 70 a ranjeno 15 nemačkih vojnika.

20. 8. 1944 U zapadnom delu Beneške Slovenije, u sastavu Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ, formirana Prva beneška partizanska četa.

25. 8. 1944 Kod s. Karnahta (u Italiji) 2. bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao nemačku kolonu jačine 350 ljudi. Posle tročasovne borbe kolona se povukla.

7. 2. 1945 Kod s. Bijarca Beneški bataljon Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao iz zasede nemačko-italijansku kolonu koja je nadirala dolinom r. Nadiže i posle kraće borbe je odbacio u polazni garnizon Čedad, nanevši joj gubitke od 10 poginulih, 9 ranjenih i 1 zarobljenog.

Dokumenti

Naredba Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 17 oktobra 1943 o rasformiranju Briško-beneškog i Tolminskog odreda

Naređenje Štaba Goriške divizije NOV i PO Slovenije od 21 oktobra 1943 god. Štabu Briško-beneškog odreda za formiranje Treće Soške brigade

Naredba Štaba Treće (Alpske) Operativne zone od 2 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i PO Jugoslavije za premeštaj jedinica i formiranje Briško-beneškog odreda

Naređenje Štaba Treće (Alpske) Operativne zone od 18 decembra 1943 Štabu Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i PO Jugoslavije za formiranje Briško-beneškog odreda

Izveštaj Štaba Dvadeset sedme (Goriške) divizije NOV i PO Jugoslavije od 25 decembra 1943 Štabu Treće (Alpske) operativne zone o akcijama brigada i o formiranju Briško-beneškog odreda

Izveštaj Štaba Briško-beneškog odreda od 23. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset druge NO divizije o aktivnosti Odreda

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 26. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset druge NO divizije o borbenim dejstvima partizanskih jedinica na području Odreda

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 15. marta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljski aerodrom Belvedere kod Videma

Izveštaj Štaba 2. bataljona Briško-beneškog NOP odreda od 18. marta 1944. Štabu Odreda o napadu na neprijateljski aerodrom Belvedere kod Videma

Ratni dopis Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 29. aprila 1944. Propagandnom odseku Štaba 9. korpusa NOVJ o miniranju železničke pruge kod Kanala

Izveštaj Štaba Briško-beneškog. NOP- odreda, od 4. maia. 1944. Štabu 9. korpusa o uništenju električne centrale u Gorici

Dogovor štabova italijanske partizanske brigade Garibaldi Friuli i Briško-beneškog odreda od 7. maja 1944. o saradnji u borbi protiv zajedničkog neprijatelja italijanskog i slovenačkog naroda na prostoru Brda i Benečije

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 26. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o prodoru neprijatelja na sektor goriških Brda

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 31. maja 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o boravku 2. bataljona na teritoriji Beneške Slovenije

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 1. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o prepadu na kasarnu u Fojdi i akcijama u Nimisu i Atimisu

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 5. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o rušenju železničkog mosta na pruzi Gorica-Videm

Izveštaj štaba Briško-beneškog NOP odreda od 6. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o okupatorsko-kvislinškoj ofanzivi na području Brda i Beneške Slovenije

Naređenje Štaba 9. korpusa NOVI od 12. juna 1944. Štabu Briško-beneškog NOP odreda da spreči prodor neprijateljskih snaga iz Gorice u pravcu Plava

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 15. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOPJ o diverzijama potčinjenih jedinica u dolini reke Soče

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda ud 30. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o razbijanju kolone na drumu Gorica-Plave

Izveštaj Briško-beneškog NOP odreda od 5. avgusta 1944, Štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 22. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 27. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama prilikom upada nemačkih kolona na područje Brda

Izveštaj štaba Briško-beneškog NOP odreda od 30. avgusta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbi 2. bataljona u rejonu s. Karnahta

Izveštaj Štaba Briško-beneškog NOP odreda od 6. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o borbama i akcijama u drugoj polovini avgusta

Izveštaj načelnika Štaba 30. NO divizije od 12. septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o reorganizaciji Briško-beneškog i Idrijsko-tolminskog NOP odreda

Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 20. septembra 1944. štabovima 9. korpusa NOVJ i 30. NO divizije o rasformiranju 2. bataljona Briško-beneškog NOP odreda i odlasku Brigade na teritoriju Beneške Slovenije i Rezije

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Brigada Garibaldi Friuli Divizija Garibaldi 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Tolminski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) Italijanski partizani Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Sloveniji 1943. Italija u drugom svetskom ratu 20. slovenska (3. soška) brigada 9. slovenski korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Nova Gorica Goriška divizija