🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Britanija i Jugoslavija

Za ovaj pojam je pronađeno 402 hronoloških zapisa, 235 dokumenata i 64 fotografija.

Događaji

14. 2. 1941 U Salcburgu i Berhtesgadenu (u Nemačkoj) vođeni razgovori između vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera i njegovog ministra inostranih poslova Joakima fon Ribentropa, sa predsednikom vlade Kraljevine Jugoslavije Dragišom Cvetkovićem i ministrom inostranih poslova Aleksandrom Cincar-Markovićem. Adolf Hitler je tražio da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. Dragiša Cvetković je obećao da će pokušati kod vlade V. Britanije da Grčka, Turska i Jugoslavija ostanu neutralne, a ako u tome ne uspe, vlada Kraljevine Jugoslavije će pristupiti Trojnom paktu. Zaključeno je da knez-namesnik Pavle Karađorđević dođe u posetu Hitleru.

20. 2. 1941 U Beogradu britanski poslanik Ronald Kembel saopštio knezu-namesniku Pavlu Karađordeviću da vlada V. Britanije želi da se vlade Jugoslavije, Grčke i Turske sporazumeju o zajedničkoj odbrani od nemačke agresije. On smatra da bi ta odbrana bila uspešna, a V. Britanija će sve učiniti da im pruži svaku pomoć.

0. 3. 1941 U Zagrebu poslanik V. Britanije Ronald Kembel vodio razgovore sa Vladimirom Mačekom, Augustom Košutićem i Jurjom Krnjevićem, pokušavajući da ih, kao članove vlade i rukovodioce HSS, nagovori da vlada Kraljevine Jugoslavije ne pristupi Trojnom paktu.

3. 3. 1941 Vlada V. Britanije i izbegličke vlade Poljske, Belgije i Holandije prekinule diplomatske odnose s vladom Bugarske.

3. 3. 1941 U Atini održana britansko-grčka konferencija na kojoj je usvojen odbrambeni plan u slučaju nemačkog napada na Grčku.

4. 3. 1941 Poslanik V. Britanije Ronald Kembel doputovao iz Atine u Beograd sa poverljivim pismom ministra inostranih poslova V. Britanije Antoni Idna knezu-namesniku Pavlu Karađorđeviću, u kome se vlada Kraljevine Jugoslavije poziva na odbrambeni savez.

6. 3. 1941 Otpočelo iskrcavanje britanskog ekspedicionog korpusa u Pirej i Volos (završeno do kraja. marta).

9. 3. 1941 U Atini održana konferencija predstavnika britanskog, grčkog i jugoslovenskog generalštaba: razmatrano pitanje zajedničke odbrane u slučaju nemačkog napada.

11. 3. 1941 Kongres SAD usvojio Zakon o zajmu i najmu kojim je predviđeno pružanje pomoći u materijalu i hrani V. Britaniji i svim državama koje se bore protiv sila Osovine.

22. 3. 1941 Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil uputio predsedniku vlade Kraljevine Jugoslavije Dragiši Cvetkoviću poruku u kojoj ističe da će Jugoslavija neminovno propasti ako pođe putem Rumunije i Bugarske.

27. 3. 1941 Vlade SAD i V. Britanije postigle sporazum o ustupanju britanskih strategijskih baza oružanim snagama SAD.

28. 3. 1941 U pomorskoj bici kod rta Matapana (u Grčkoj), između flotnih jedinica V. Britanije i Italije, italijanska llota pretrpela težak poraz.

1. 4. 1941 U Beogradu otpočeli dvodnevni pregovori između šefa britanskog Generalštaba feldmaršala Džona Dila i predsednika vlade Kraljevine Jugoslavije Dušana Simovića radi sklapanja vojnog saveza. Nisu postignuti nikakvi rezultati.

3. 4. 1941 Na ž.st. Kenali (u Grčkoj) vođeni pregovori između predstavnika jugoslovenskog, grčkog i britanskog generalštaba o sadejstvu u slučaju nemačkog napada. Postignut je samo načelan sporazum o preduzimanju zajedničke ofanzive prema Albaniji.

6. 4. 1941 Britansko-etiopske trupe oslobodile Adis Abebu.

7. 4. 1941 Jugoslovenska Vrhovna komanda, preko grčke Vrhovne komande, uputila zahtev da britanski avioni zaštite jugoslovenske jedinice u predelu Strumice, Štipa i Skoplja.

8. 4. 1941 Britanske trupe, posle četvorodnevnih borbi, zauzele Masau i celu Eritreju.

12. 4. 1941 Vlada V. Britanije negativno odgovorila na traženje vlade Kraljevine Jugoslavije da se ukaže pomoć u ljudstvu i avionima i uputi britanska flota u Boku Kotorsku radi prihvata jugoslovenskih jedinica.

18. 4. 1941 Britanske trupe otpočele iskrcavanje u Basru (u Iraku).

23. 4. 1941 Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil uputio predsedniku vlade SSSR-a Josifu Visarionoviču Staljinu pismo u kome ga obaveštava da nemačka vlada priprema napad na SSSR.

30. 4. 1941 Nemačke trupe završile okupaciju Peloponeza, a time i cele Grčke, gde su zarobile oko 8.000 Britanaca i oko 1.500 Jugoslovena.

2. 5. 1941 Iračke snage napale britanske jedinice u Iraku. Time je otpočeo otpor V. Britaniji koji je organizovao predsednik iračke vlade Rašid Ali.

20. 5. 1941 Izvršen vazdušni desant nemačkih snaga na Krit, koji su branile grčke i britanske snage.

31. 5. 1941 Britanske trupe savladale ustanak u Iraku i ušle u Bagdad. Predsednik iračke vlade Rašid Ali pobegao u Iran.

8. 6. 1941 Britansko-degolističke snage napale Siriju i Liban. Posle jednomesečnih borbi, 14. jula su snage višijske Francuske u Siriji potpisale kapitulaciju, dozvolivši savezničkim snagama da okupiraju čitavu teritoriju Sirije i Libana.

12. 6. 1941 U Londonu, od strane vlada V. Britanije i njenih dominiona, predstavnika slobodne Francuske i izbegličke vlade Belgije, Holandije, Norveške, Luksemburga, Čehoslovačke, Grčke, Poljske i Jugoslavije, potpisana deklaracija o međusavezničkoj pomoći u borbi protiv agresora.

15. 6. 1941 Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil, uputio predsedniku SAD Franklinu Ruzveltu poruku o predstojećem napadu Nemačke na SSSR. Ruzvelt mu je odgovorio da će obe sile priznati SSSR kao saveznika.

22. 6. 1941 U govoru preko radija predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil izjavio da će V. Britanija ukazati maksimalnu pomoć SSSR-u.

11. 7. 1941 Vlada SSSR-a i vlada V. Britanije uputile ultimatum iranskoi vladi: traže proterivanje Nemaca iz Irana.

12. 7. 1941 U Moskvi potpisana konvencija o uzajamnoj pomoći između vlada SSSR-a i V. Britanije.

17. 7. 1941 Vlada SSSR-a uspostavila diplomatske odnose sa izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije u Londonu.

18. 7. 1941 Predsednik vlade SSSR-a Josif Visarionovič Staljin uputio pismo predsedniku vlade V. Britanije Vinstonu Čerčilu: tražio da V. Britanija otvori drugi front na zapadu (u severnoj Francuskoj) i na severu Evrope (na Arktiku).

18. 7. 1941 U Londonu potpisan sporazum između vlade SSSR-a i izbegličke vlade Čehoslovačke: sovjetska vlada se obavezala da će ukazati pomoć čehoslovačkim narodima u borbi protiv fašističkih okupatora.

20. 7. 1941 Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil odgovorio predsedniku vlade SSSR-a, Josifu Visarionoviču Staljinu da Nemci imaju u Francuskoj 40 divizija i da Britanci nemaju mogućnosti da otvore drugi front ni u Francuskoj, niti na Arktiku.

30. 7. 1941 U Londonu predstavnici izbegličke vlade Poljske i vlade SSSR-a potpisali sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa, o uzajamnoj pomoći u borbi protiv Nemačke, o formiranju poljskih jedinica na teritoriji SSSR-a i o poništavanju sovjetsko-nemačkog ugovora od 1939. godine koji se odnosi na poljske granice.

14. 8. 1941 U zalivu Plasenši (u Kanadi) predsednik SAD Franklin Ruzvelt i predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil potpisali deklaraciju (Atlantsku povelju) o zajedničkim principima nacionalne politike SAD i V. Britanije. U deklaraciji se, pored ostalog, svim narodima priznaje pravo da sami izaberu oblik vladavine u svojoj zemlji; ne priznaje kao zakonita nijedna teritorijalna promena bez slobodno izraženog pristanka zainteresovanog naroda.

25. 8. 1941 Britansko-sovjetske trupe ušle u Iran.

29. 8. 1941 Vlade SSSR-a, V. Britanije i Irana potpisale primirje.

0. 9. 1941 Formiran Narodni odbor, vrhovni politički organ slovenačke buržoazije, koji je stupio u vezu sa Slovenskim narodnim odborom u Londonu radi zajedničke borbe protiv OF i NOP-a.

9. 9. 1941 Obaveštajna služba V. Britanije na Bliskom istoku uspostavila radio-vezu sa komandantom četničkih odreda u Jugoslaviji Dražom Mihailovićem. 

15. 9. 1941 Predsednik vlade SSSR-a Josif Visarionović Staljin uputio predsedniku vlade V. Britanije Vinstonu Čerčilu pismo u kome je tražio da V. Britanija otvori drugi front na Zapadu ili da se preko Arhangelska ili Irana uputi u SSSR dvadeset pet do trideset divizija.

24. 9. 1941 Vlada SSSR-a izjavila da usvaja principe Atlantske povelje, sadržane u deklaraciji predsednika SAD Franklina Ruzvelta i predsednika britanske vlade Vinstona Čerčila.

24. 9. 1941 U Londonu održana saveznička konferencija, na kojoj su predstavnici vlada Australije, Kanade, V. Britanije, Novog Zelanda, SSSR-a i Južnoafričke Unije i predstavnici izbegličkih vlada ČSR, Belgije, Grčke, Luksemburga, Holandije, Norveške, Poljske, Jugoslavije i Slobodne Francuske potpisali Atlantsku povelju i time se obavezali da će im ona poslužiti kao politički program za vreme rata [Velike kolonijalne sile, i pored toga što su svečano proklamovale principe Atlantske povelje, nisu želele da zavisnim i poluzavisnim narodima u okviru svojih imperija priznaju pravo na suverenitet i pravo na izbor oblika vladavine, kako je to bilo predviđeno 3. tačkom Atlantske povelje.].

29. 9. 1941 U Moskvi otpočela trodnevna konferencija predstavnika SSSR-a, SAD i V. Britanije o načinu pružanja britansko-američke pomoći SSSR-u.

0. 10. 1941 U štab Draže Mihailovića, komandanta četničkih odreda, stigli majori bivše jugoslovenske vojske Zaharije Ostojić i Mirko Lalatović i engleski kapetan Hadson. Poruka komande za Bliski istok koju je doneo kapetan Hadson, glasila je: -Jugosloveni treba da se bore za Jugoslaviju, a ne da se borba pretvori u pobunu komunista za Sovjetsku Rusiju-.  

25. 10. 1941 Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil preko britanskog ambasadora u Moskvi, obavestio Predsednika vlade SSSR-a Josifa Visarionoviča Staljina da V. Britanija nema mogućnosti da preko Arhangelska ili Irana uputi u SSSR 25-30 divizija.

0. 11. 1941 Vlada V. Britanije i vlada SSSR-a se saglasile: zajedničkim merama postići da se partizani i četnici pomire radi borbe protiv okupatora i da se partizanske jedinice potčine komandantu jugoslovenske vojske u otadžbini Draži Mihailoviću.

13. 11. 1941 U Londonu, izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije molila vladu V. Britanije da od vlade SSSR-a traži da se partizani Jugoslavije potčine komandantu jugoslovenske vojske u otadžbini [Početkom novembra je izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Komandu četničkih odreda jugoslovenske vojske preimenovala u Komandu jugoslovenske vojske u otadžbini.] Draži Mihailoviću.

17. 11. 1941 U Kairu održan sastanak između generala Ilića, zastupnika vrhovnog komandanta jugoslovenske kraljevske vojske i ministra Litltona, predstavnika britanske vlade na Srednjem istoku: razmatrano pitanje slanja pomoći četnicima Draže Mihailovića.

18. 11. 1941 U Kujbiševu, ambasador V. Britanije tražio od vlade SSSR-a da se partizani Jugoslavije stave pod komandu komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini Draže Mihailovića.

18. 11. 1941 U Libiji otpočela ofanziva britanske 8. armije protiv nemačko-italijanskih snaga.

24. 11. 1941 U Kujbiševu, britanska vojna misija podnela vladi SSSR-a memorandum, zahtevajući da se partizani Jugoslavije hitno potčine komandantu jugoslovenske vojske u otadžbini Draži Mihailoviću, koga vlada V. Britanije smatra jedino mogućim vođom otpora u Jugoslaviji.

26. 11. 1941 Radio-London objavio da je vlada V. Britanije ovlašćena od vlade SSSR-a da pozdravljajući i ohrabrujući ustanak u Jugoslaviji istakne -da je u interesu i sovjetske vlade da dođe do jedinstva u toj zemlji-.

28. 11. 1941 Ministar inostranih poslova V. Britanije uputio pismo predsedniku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije: obećava pomoć četnicima ako bi ovi držali front sa partizanima, pod komandom Draže Mihailovića, jer je od najveće važnosti da obe vlade učine sve da se u Jugoslaviji održi ujedinjeni front svih patriota.

7. 12. 1941 Vlada V. Britanije objavila rat Mađarskoj, Rumuniji i Finskoj.

8. 12. 1941 Vlada carevine Japana objavila rat Sjedinjenim Američkim Državama i V. Britaniji.

8. 12. 1941 Vlade Sjedinjenih Američkih Država, V. Britanije i Gang Kaj Šekove Kine objavile rat Japanu.

12. 12. 1941 Vlade Bugarske, Slovačke i NDH objavile rat SAD i V. Britaniji.

16. 12. 1941 U Moskvi otpočela trodnevna konferencija između predsednika vlade SSSR-a i ministra spoljnih poslova V. Britanije. Sovjetske zahteve: da V. Britanija prizna granice koje je SSSR imao uoči nemačke agresije; da se uspostavi sovjetsko-finska granica iz 1941; da Rumunija vrati SSSR-u Besarabiju itd. - engleska delegacija je odbacila, izgovarajući se da su oni protivni Atlantskoj povelji.

27. 12. 1941 Vlada V. Britanije stavila na raspolaganje izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije: 6 radio-stanica, 100 tona ratnog materijala, 75.000 dolara i 100.000 engleskih funti u zlatu, da se sa Malte uputi kao pomoć Draži Mihailoviću.

0. 1. 1942 Južno od Budve iskrcala se iz podmornice englesko-jugoslovenska misija koju su sačinjavali dva Engleza (major Terens Aterton i podoficir radio-telegrafist) i jedan Jugosloven (avijatičarski poručnik bivše jugoslovenske vojske Nedeljković). Misiju su jedinice Lovćenskog NOP odreda prihvatile i dopratile do GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku, koji se tada nalazio u s. Gostilju (kod Titograda). [Ta misija je 19. marte 1942. stigla u Foču, u VŠ NOP i DV Jugoslavije. Odatle je 15/16. aprila odbegla četnicima Draže Mihailovića, a ovi su je pobili da bi je opljačkali.]

1. 1. 1942 U Vašingtonu, na konferenciji predstavnika vlada SAD, V. Britanije, SSSR-a, Kine i još 22 zastupljene države, potpisana Deklaracija Ujedinjenih nacija. Potpisnice su preuzele obavezu da će rat protiv sila Osovine i njihovih pristalica nastaviti do kapitulacije neprijatelja i da neće zasebno zaključivati mir ili primirje. Na kraju se kaže da ovu deklaraciju mogu da prihvate i svi drugi narodi koji sada ili u budućnosti pruže materijalnu pomoć ili doprinos borbi protiv hitlerizma.

12. 1. 1942 U Vašingtonu, na sednici Zajedničkog komiteta načelnika štabova V. Britanije i SAD, uz prisustvo predsednika SAD Franklina Ruzvelta i predsednika vlade V. Britanije Vinstona Čerčila, odlučeno da se deo trupa SAD prebaci u severnu Irsku i pristupi pripremama za iskrcavanje u severnu Afriku.

15. 1. 1942 U Londonu potpisan nacrt tzv. Balkanske unije: sporazum između grčke i jugoslovenske izbegličke vlade o uzajamnoj ispomoći u borbi za obnovu monarhija i starog društvenog poretka.

29. 1. 1942 Potpisan ugovor o savezu između SSSR-a. V. Britanije i Irana: predviđeno je da britansko-sovjetske snage napuste Iran u roku od 6 meseci po okončanju rata protiv sila Osovine, a iranska vlada se obavezala da SSSR-u i V. Britaniji dozvoli neograničenu upotrebu, kontrolu i održavanje svih komunikacija, aerodroma i pristaništa na svojoj teritoriji.

30. 1. 1942 U s. Zbjegu (kod Slunja) otpočelo dvodnevno II zasedanje GŠ NOP odreda za Hrvatsku, kome su prisustvovali i komandanti i politički komesari Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Diskutovalo se o opštoj situaciji, zadacima i ulozi partizanskih jedinica, vojničkoj situaciji u Hrvatskoj, uvlačenju hrvatskih masa u NOB i zauzimanju pravilnog stava prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu. Odlučeno je da se na slobodnoj teritoriji Korduna formira jednomesečni oficirski tečaj.

16. 2. 1942 Draža Mihailović uputio potčinjenim jedinicama direktivu u kojoj ističe da su emisije Radio-Londona o pomirenju s komunistima -naše lukavstvo da bi komuniste uništili. Objavite javno narodu da nas Englezi u tome potpomažu da bismo se jednom potpuno otarasili komunista-.

1. 3. 1942 U Čajniču, odlukom CK KPJ i naređenjem vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita, formirana 2. proleterska NOU brigada (1. i 4 bataljon iz Užičkog, 2. bataljon iz Čačanskog i 3. bataljon iz 2. šumadijskog NOP odreda). Ministar inostranih poslova izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije saopštio ambasadoru SSSR-a u Londonu da partizanski rat u Jugoslaviji predstavlja socijalnu revoluciju, da NOB, kojom rukovodi KPJ, razbija i razdvaja snage otpora u zemlji.

18. 3. 1942 U Vašingtonu potpisan Ugovor o zajmu i najmu između vlade SAD i izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu.

22. 3. 1942 Kominterna depešom obavestila Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije da se objavljivanje njegovog proglasa upućenog narodima okupirane Evrope odgađa sve dok se ne srede odnosi vlade Sovjetskog Saveza s izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije u Londonu.

30. 3. 1942 U Londonu održana konferencija predstavnika vlade V. Britanije i izbegličke: vlade Kraljevine Jugoslavije na kojoj je odlučeno da se četnicima Draže Mihailovića, vazdušnim putem, uputi 200 tona ratnog i drugog materijala.

8. 4. 1942 U Londonu predstavnici SAD predali vladi V. Britanije memorandum o zajedničkim operacijama u jesen 1942. i o invaziji savezničkih snaga u Francusku tokom 1943.

8. 4. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio CK KPH direktivno pismo u kome analizira političku situaciju u zemlji u svetlosti međunarodnih zbivanja; izlaže političku liniju KPJ u odnosu na savez SSSR-a, Engleske i Amerike, na izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu, na HSS i druge bivše građanske partije; pred KPH postavlja kao najvažniji zadatak: neumorno stvarati organizacije NOF-a, okupljajući u njih najšire narodne mase.

14. 4. 1942 U Londonu, u prisustvu predstavnika SAD, održana sednica Komiteta odbrane V. Britanije, na kojoj je rešeno da se tokom 1942. zaustavi prodor nemačko-italijanskih snaga u severnu Afriku (Maroko, Alžir), a u toku 1943. otpočne invazija savezničkih snaga u Francusku.

20. 4. 1942 Predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije ponovo tražio da ministarstvo inostranih poslova V. Britanije izdejstvuje kod vlade SSSR-a da se partizani stave pod komandu Draže Mihailovića.

23. 4. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio u Moskvu depešu u kojoj oštro protestuje zbog emisije Radio-Londona koje popularišu Dražu Mihailovića i njegove četničke formacije kao borca protiv okupatora, pa traži da radiostanica -Slobodna Jugoslavija- popularise VŠ NOP i DV Jugoslavije i borbu partizanskih jedinica.

24. 4. 1942 Od 30. marta do 24. aprila britansko vazduhoplovstvo, u 13 navrata, sa baza iz severne Afrike, dopremilo Draži Mihailoviću zlato, radio-uređaje, oružje, municiju i drugo.

4. 5. 1942 Draža Mihailović uputio predstavku izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije s molbom da V. Britanija -ne buni narod na oružanu borbu protiv Nemaca i Italijana, jer bi to u sadašnje vreme uništilo naše odrede-.

6. 5. 1942 U Londonu predstavnik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije tražio od predstavnika vlade V. Britanije da odobri saradnju četnika Draže Mihailovića sa italijanskim okupacionim vlastima u Dalmaciji, Hercegovini i Crnoj Gori. Vlada V. Britanije to nije odobrila.

14. 5. 1942 Predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije uputio verbalnu notu vladi V. Britanije zahtevajući da britanska propaganda ne podstiče Dražu Mihailovića i narod na opšti narodni ustanak.

15. 5. 1942 Ministar inostranih poslava V, Britanije Antoni Idn obavestio predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije da će vlada V. Britanije i dalje pružati materijalnu i drugu pomoć Draži Mihailoviću.

16. 5. 1942 Predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu tražio od poslanika SSSR-a da preko svoje vlade interveniše da se NOP odredi stave pod komandu Draže Mihailovića. Poslanik SSSR-a je odbacio taj zahtev ističući da je to unutrašnji problem Jugoslavije.

20. 5. 1942 Ministar spoljnih poslova SSSR-a Vjačeslav Molotov doputovao u London na razgovore s vladom V. Britanije.

24. 5. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Kominterni telegram u kome govori o neprekidnim borbama partizana protiv četnika i okupatora, o tome da narod osuđuje izdajničku vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu koja preko Draže Mihailovića pomaže okupatoru i da borci i narod postavljaju pitanje pomoći SSSR-a NOB-u u Jugoslaviji; zatim traži da se nešto učini protiv izdajničke politike izbegličke vlade.

26. 5. 1942 U Londonu potpisan dvadesetogodišnji ugovor o međusobnoj pomoći između V. Britanije i SSSR-a.

26. 5. 1942 U Londonu ministar spoljnih poslova SSSR-a Vjačeslav Molotov ponudio obnovu ugovora o prijateljstvu s izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije.

10. 6. 1942 Vrhovna komanda jugoslovenske vojske u Londonu izdala ukaz kojim se Draža Mihailović postavlja za načelnika štaba Vrhovne komande.

19. 6. 1942 Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil stigao u SAD. Sledećih dana on je sa predsednikom SAD Franklinom Ruzveltom vodio razgovore o budućim zajedničkim operacijama i o usklađivanju napora na izradi atomske bombe.

21. 6. 1942 Nemačko-italijanske snage zauzele Tobruk i zarobile oko 25.000 vojnika iz sastava 8. britanske armije.

21. 6. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito. đeoešom preneo Kominterni -Rezoluciiu rodoljuba Crne Gore, Boke i Sandžaka-, moleći je da s njom upozna i izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu.

24. 6. 1942 U Vašingtonu predsednik SAD Franklin Ruzvelt i predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil primili kralja Petra II Karađorđevića i tom prilikom izjavili da žele Jugoslaviju obnovljenu, sređenu i nepodrivenu nacionalnim razdorima. Za vreme razgovora Čerčil je izrazio nezadovoljstvo zbog rada izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i zbog neprekidnih razmirica jugoslovenskih političkih grupa u emigraciji.

29. 6. 1942 Kod El Alamejna (u Libiji) otpočele višednevne borbe između nemačko-italijanskih i britanskih snaga.

7. 7. 1942 Iz Zagreba član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio pismo članu Politbiroa CK KPJ Edvardu Kardelju u Sloveniju, obaveštavajući ga o ocenama i zaključcima Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije u vezi sa situacijom stvorenom posle okupatorsko-kvislinških operacija u proleće 1942. (tzv. treće ofanzive): postupci okupatorskih snaga su sračunati na odvajanje masa od KPJ; potrebno je obezbediti centralizovano rukovođenje partijskim organizacijama u svim pokrajinama i pojačati budnost u odnosu na skretanje s linije NOB-a; treba sovjetsko-engleski sporazum smišljeno iskoristiti u daljem političkom radu.

28. 7. 1942 Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije predala protestnu notu poslaniku SSSR-a pri jugoslovenskoj vladi u Londonu, u kojoj zahteva da TASS objavi demanti povodom -Rezolucije rodoljuba Crne Gore, Boke i Sandžaka-.

8. 8. 1942 U Bombaju održano zasedanje indijskog Nacionalnog kongresa na kome je doneta rezolucija da V. Britanija napusti Indiju.

10. 8. 1942 Radio-London objavio da je izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije naimenovala Dražu Mihailovića za načelnika štaba Vrhovne komande.

12. 8. 1942 U Moskvi otpočeli višednevni razgovori (Moskovska konferencija) između predsed nika vlade SSSR-a Josifa Visarionoviča Staljina, predsednika britanske vlade Vinstona Čerčila i Averela Harimana, izaslanika predsednika SAD, na kome su razmatrani opšti planovi budućih saveznih operacija, Čerčil je Staljina upoznao sa predstojećim iskrcavanjem u Severnu Afriku i sa otvaranjem drugog fronta u Evropi u toku 1943.

14. 8. 1942 Predsedništvo izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije uputilo telegram svom generalnom konzulu u Jerusalimu: objašnjava poziv Radio-Londona da se narod u Jugoslaviji sprema na ustanak i kaže da su Draži Mihailoviću izdate instrukcije da podigne -ustanak samo u slučaju iskrcavanja jačih savezničkih snaga u Jugoslaviju ili u slučaju sloma Nemačke-, te podvlači da vlada, preko radio-emisija, -daje uputstva narodu-, u propagandne svrhe.

18. 8. 1942 Politički komesar 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio direktivno pismo političkim komesarima podređenih jedinica: raskrinkati rad izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu, četnika Draže Mihailovića i rukovodstva HSS; preduzeti akcije širih razmera protiv okupatora, ustaša, domobrana i četnika u cilju proširenja i povezivanja slobodne teritorije Like, Korduna, Cazinske krajine i Banije.

25. 8. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio direktivno pismo rukovodstvima KPJ za Vojvodinu: ukazuje na greške partijskih organizacija u početku ustanka; daje uputstva o ponovnom formiranju PK KPJ za Vojvodinu, obnovi partijskih organizacija, pravilnom sprovođenju partijske linije i sprečavanju sektaštva i o tumačenju pakta SSSR - V. Britanija; govori o zadacima na vojnom sektoru - organizaciji NOP odreda, primeni partizanske taktike, postupku prema petoj koloni i dr.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Naređenje Ravnateljstva za javni red i sigurnost da se sve Engleskinje interniraju sa teritorije Nezavisne Države Hrvatske

Telegrami razmenjeni između jugoslovensko-britanske misije i centara britanske Uprave za specijalne operacije u Kairu od kraja septembra do 19. oktobra 1941. godine

Odluka vlade Nezavisne Države Hrvatske od 14. decembra 1941. o stupanju u rat protiv Sjedinjenih Američkih Država i Engleske

Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od sredine veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju o radu i djelovanju u Splitu Rapotec Stanislava, poručnika biv. jug. voj. koga je Britanska služba za naročite zadatke uputila iz Kaira

Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od 17. veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju o razgovoru sa Rapotec Stanislavom, poručnikom bivše Jugoslavenske vojske koga je Britanska služba za naročito zadatke uputila iz Kaira

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moši Pijade o dolasku englesko-jugoslovenske misije i o poruci Kominterne za pisanje proglasa svim porobljenim narodima Evrope

Pismo britanskog ministra inostranih poslova od 3. marta 1942. predsedniku izbegličke jugoslovenske vlade o problemu održavanja radio-veze i doturu pomoći Draži Mihailoviću

Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade da strpljivo čeka obećanu pomoć Sovjetskog Saveza i uputi englesku misiju u Vrhovni štab

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 9 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o izdajničkoj ulozi izbegličke jugoslovenske vlade u Londonu i o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o nemogućnosti slanja pomoći u naoružanju od strane Sovjetskog Saveza i o bacanju letaka iz engleskih aviona nad teritorijom Sandžaka

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 aprila 1942 god. štabu Jahorinskog NOP odreda o bekstvu engleske misije i Ljuba Novakovića iz Foče

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 aprila 1942 god. Moši Pijade o bekstvu iz Foče engleske vojne misije i upućivanju dva bataljona Prve proleterske NOU brigade za Crnu Goru radi uspešnije borbe protiv okupatora i četnika

Izveštaj kapetana Radoja Nedeljkovića od 26. maja 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru sa britanskim oficirima

Pismo britanskog majora Hadsona od 11. juna 1942. Draži Mihailoviću o stavu britanske vlade prema četničkoj organizaciji

Članak iz Vjesnika od kolovoza 1942 god. o izdajničkoj ulozi Draže Mihailovića kao ministra jugoslavenske vlade u Londonu

Obaveštenje predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 20. septembra 1942. Draži Mihailoviću o zahtevu britanskog komandanta na Srednjem istaku da četničke snage dejstvuju po komunikacijama

Pozdravna pisma sa Prvog kongresa lekara NOP i DV Jugoslavije upućena 27 septembra 1942 god. sovjetskim, engleskim i američkim lekarima

Direktiva predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 6. novembra 1942. Draži Mihailoviću za dejstva na komunikacijama radi sadejstva savezničkim snagama u Africi 

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 24 decembra 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Srbije o stavu premaj jugoslovenskoj izbegličkoj vladi u Londonu

Nota Vrhovnog štaba NOV i POJ i Izvršnog odbora AVNOJ-a vladama Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država o izdajničkoj ulozi jugoslovenske izbegličke vlade i njenog ministra Dragoljuba (Draže) Mihailovića

Popis ratnih brodova bivše jugoslavenske ratne mornarice u službi talijanske i engleske mornarice i kraljevske vlade u Kairu u prvoj polovini 1944 godine

Ed-memoar predsednika jugoslovenske kraljevske vlade Slobodana Jovanovića od 11. januara 1943. Antoni Idnu povodom pisanja britanske štampe o saradnji Draže Mihailovića sa okupatorima 

Lisabon, 11. februar 1943. Izveštaj Vodianer Andora / Wodianer Andor / , mađarskog poslanika u Lisabonu, Kalai Miklošu, predsedniku vlade i ministru inostranih poslova, o prikupljanju informacija engleske tajne službe

Telegram britanskog pukovnika Bejlija od 15. februara 1943. o aktivnostima četnika u Bosni i njihovim pregovorima sa Italijanima

Izveštaj šefa britanske Vojne misije o govoru Draže Mihailovića od 28. februara 1943.

Zabeleška Draže Mihailovića od 3. marta 1943. o britanskoj proceni odnosa partizanskih snaga i četnika

Obaveštenje britanskog pukovnika Bejlija od 3. marta 1943. Draži Mihailoviću o poruci pukovnika Zervasa

Telegram britanskog pukovnika Bejlija od 15. marta 1943. o brojnom stanju četnika angažovanih u borbama protiv NOVJ u dolini Neretve

Pismo britanskog Ministarstva za ratni transport od 17 marta 1944 komandantu parobroda Senga kojim se potvrđuje priključenje posade Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije

Telegram britanskog pukovnika Bejlija od 3. aprila 1943. o neposrednom Mihailovićevom komandovanju četnicima u borbama protiv NOVJ kod Foče

Saopštenje Predsedništva vlade Kraljevine Jugoslavije od 5. aprila 1943. Draži Mihailoviću o reagovanju britanske vlade na njegov govor od 28. februara 1943. u Lipovu

Pismo britanskog ambasadora kod jugoslovenske kraljevske vlade od 12. aprila 1943. Hovardu Duglasu o stavu prema Had-sonovim izveštajima

Pismo britanskog ambasadora kod jugoslovenske kraljevske vlade od 22. aprila 1943. Hovardu Duglasu o razgovorima sa Slobodanom Jovanovićem u vezi odnosa sa Mihailovićem

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o bombardovanju Centralne bolnice u Jeleču i o spuštanju engleskih padobranaca kod Brinja u Lici

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28 aprila 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da grupi engleskih pretstavnika pruži podatke o neprijateljskim snagama i dozvoli radio-vezu s Engleskom

Obaveštenje šefa britanske Vojne misije od 4. maja 1943. Draži Mihailoviću o stavu vlade Velike Britanije i Turske u vezi sa pokoljem muslimanskog življa u Sandžaku i istočnoj Bosni od strane četnika

Saopštenje vlade Kraljevine Jugoslavije od 11. maja 1943. Draži Mihailoviću o stavu i zahtevima vlade Velike Britanije za angažovanje četnika u borbi protiv okupatora

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da preko engleskih pretstavnika obavesti savezničku Komandu za Srednji istok o spremnosti Vrhovnog štaba na vojnu saradnju

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da Komandu savezničkih snaga za Bliski istok obavesti o koordinatama mesta za spuštanje vojne misije velike Britanije 

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske u vezi s primanjem vojne pomoći od Engleske

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da savezničku Komandu za Srednji istok obavesti o ograničenim mogućnostima prihvata vojne misije Velike Britanije na Njegovućkom Polju

Predlog Uprave za specijalne operativne zadatke od 25. maja 1943. Ministarstvu inostranih poslova Velike Britanije da se četnicima odredi operacijski prostor istočno od Ibra

Zahtev Vrhovne komande britanskih trupa na Srednjem istoku od 26. maja 1943. pukovniku Bejliju da se Draža Mihailović sa četnicima locira istočno od Ibra

Telegram pukovnika Bejlija od 29. maja 1943. o poteškoćama sa Mihailovićem u vezi sa sprovođenjem britanskih direktiva

Izvod iz zbirke depeša Draže Mihailovića od 1. juna 1943. upućenih predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade

Obaveštenje britanskog pukovnika Bejlija od 18. juna 1943. Draži Mihailoviću o dolasku američkih oficira u sastav britanske Vojne misije

Izveštaj Edvarda Kardelja od 22 juna 1943 Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o spuštanju trojice engleskih padobranaca u Slovenačkom Primorju i o pregovorima sa Štabom Jedanaestog italijanskog korpusa o razmeni zarobljenika i ranjenika

Obaveštenje šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od jula 1943. šefu britanske vojne misije pri Vrhovnom štabu o najosnovnijim problemima sanitetske službe Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije

Pismo Draže Mihailovića od 11. jula 1943. britanskom pukovniku Bejliju o radu potpukovnika Hadsona

Obaveštenje šefa britanske Vojne misije od 6. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o stavu britanske vlade i komande trupa na Srednjem istoku u pogledu pružanja pomoći četničkim jedinicama i povlačenju zahteva da se četnici lociraju istočno od reke Ibra

Obaveštenje Draže Mihailovića od 7. avgusta 1943. komandantima četničkih jedinica o stavu vlade Velike Britanije prema četnicima

Obaveštenje sefa britanske Vojne misije od 9. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o dobijenoj poruci iz Kaira o saradnji Dobrosava Jevđevića sa Italijanima 

Saopštenje Draže Mihailovića od 10. avgusta 1943. šefu britanske Vojne misije o prihvatanju i sprovođenju odluka i direktiva britanske vlade i Komande britanskih trupa na Srednjem istoku

Obaveštenje šefa britanske Vojne misije od 24. avgusta 1943. Draži Mihailoviću o zahtevima savezničke komande na Srednjem istoku da se četničke jedinice angažuju u borbi protiv okupatora

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 27 kolovoza 1943 god. o spuštanju protivavionskih topova od strane engleskih aviona jedinicama NOV i PO Hrvatske na sektoru Žute Lokve

Obaveštenje Draže Mihailovića od 1. septembra 1943. britanskom pukovniku Bejliju o primljenom novcu iz Kaira i vezama sa Bugarima

Molba šefa britanske vojne misije od 1. septembra 1943. Draži Mihailoviću za podatke o vezama sa Bugarskom i nekim drugim pitanjima

Pismo Draže Mihailovića od 3. septembra 1943. britanskom pukovniku Bejliju o pokretu jedinica NOVJ na pravcu Prača — Foča i zahtev za intervenciju kod britanske Vojne misije pri Vrhovnom štabu NOV i POJ da se taj pokret obustavi

Poziv Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 septembra 1943 god. potpukovniku savezničke engleske vojske u Beranama da se poveže sa NOV Jugoslavije i prebaci kod Štaba korpusa

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 15 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za dočekivanje engleskih aviona i raspodjelu dobivenog materijala

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da prebaci na Vis šefa engleske vojne misije pri Glavnom štabu Hrvatske

Procena komandanta Jugoistoka feldmaršala Vajksa od 1. novembra 1943. vojno-političke situacije na području Jugoslavije krajem oktobra 1943. godine

Poruka ser Vilsona borcima u Jugoslaviji - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Telegrafske agencije nove Jugoslavije od 10. novembra 1943. godine

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da se pravilno postupa sa engleskim vojnicima i oficirima koji prelaze iz četničkih formacija na stranu NOVJ ili se zarobljavaju u borbi protiv četnika Draže Mihailovića

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da preko engleske vojne misije zahteva sadejstvo savezničke flote i vazduhoplovstva protiv neprijateljske akcije na Hrvatsko primorje i Kvarnerska ostrva

Obaveštenje šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. novembra 1943. članu engleske vojne misije pri Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju sanitetskih kadrova, broju ranjenika i bolesnika i najvažnijim problemima sanitetske službe u NOV i POJ

Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da prihvati savezničke oficire koji prema naređenju saveznika napuštaju Dražu Mihailovića

Zapisnik sa konferencije Draže Mihailovića i šefa britanskih vojnih misija od 17. decembra 1943. o angažovanju četnika u borbama protiv okupatorskih trupa 

Naređenje štaba Treće udarne divizije od 18 decembra 1943 god. štabovnma Četvrte, Pete i Teste brigade da prihvate engleske oficire i doprate do štaba Drugog udarnog korpusa

Izveštaj delegata za istočnu Srbiju od 26. decembra 1943. Draži Mihailoviću o materijalu primljenom od Britanaca u toku 1943. godine

Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 16-30. decembra 1943. godine

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. januara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da korektno postupa sa Britanskom vojnom misijom koju je Vrhovna komanda savezničkih snaga za Srednji istok opozvala iz četničke Vrhovne komande

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. januara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da se dozvoljava iskrcavanje jedne čete engleskih vojnika za pojačavanje odbrane ostrva Visa

Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 23. januara 1944. predstavniku britanske vojne misije o situaciji na Kosmetu i o potrebi za naoružanjem

Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 2. februara 1944. engleskoj vojnoj misiji o vojno-političkoj situaciji u oblasti

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 2 februara 1944 god. Štabu Četvrte crnogorske proleterske brigade za postupak prema engleskim oficirima koji čekaju na avionski transport za Italiju

Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vre menu od 23. januara do 4. februara 1944. godine

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da Britansku vojnu misiju snabdeva štampom i drugim javnim informacijama a ponuđene radio-telegrafiste uključi u jedinice kao obične borce

Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 13. februara 1944. engleskoj vojnoj misiji o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga na teritoriji oblasti

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se emisije Telegrafske agencije Nova Jugoslavija daju samo na engleskom jeziku

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da odobrenje za odlazak britanskih oficira preko Jugoslavije može da traži jedino šef Vojne misije pri Vrhovnom štabu

Saopštenje Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije od 18. februara 1944. svom ambasadoru u Vašingtonu o povlačenju svih britanskih oficira iz četničkih štabova

Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 13. do 29. februara 1944. godine

Obaveštenje šefa delegacije NOV i POJ u Bariju od 4. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da je britanski admiralitet u Bariju saglasan da se 120 mornara jugoslovenske trgovačke mornarice ukrcaju na savezničke brodove i da traži dodelu jugoslovenskih brodogiradilišnih radnika

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 6. ožujka 1944. o zarobljavanju ranjenog engleskog oficira na Šolti, bombardiranju logora evakuiranog stanovništva u Zadru i evakuaciji stanovništva iz rejona Rogoznica-Marina

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o završetku akcije Bergwiese i smrti engleskog kapetana zarobljenog na Šolti

Obaveštenje šefa Vojne misije NOV i POJ Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok od 9. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da je uložio protest kod britanskih vlasti zbog nevraćanja privremeno im ustupljenih zarobljenih Nemaca

Protokol sastanka održanog 12. marta 1944. u Drvaru između maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita i brigadnog generala Ficroja Maklina u vezi s obukom vazduhoplovnog osoblja i formiranjem eskadrila NOVJ u sastavu britanskog vazduhoplovstva

Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 marta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o nelojalnom držanju engleskih oficira koji su došli od Draže Mihailovića

Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 16. marta 1944. zameniku komandanta 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ Milanu Simoviću Zeki o vaspitno-političkom i partijskom radu među jugoslovenskim vazduhoplovnim ljudstvom određenim za školovanje u sastavu britanskog kraljevskog vazduhoplovstva

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da Britanskoj vojnoj misiji opozvanoj iz Štaba Draže Mihailovića onemogući radio-veze i kontakt sa stanovništvom

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 25. marta 1944. Komandi 2. oklopne armije o gubicima prilikom napada britanskih komandosa na ostrvo Šoltu

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da parobrod Ljubljana ustupi na poslugu britanskoj mornaričkoj komandi u Bariju

Dopunske odredbe sporazuma Tito - Maklin, sklopljene 29. marta 1944. između opunomoćenog predstavnika Vrhovnog komandanta NOV i POJ i Komande britanskog kraljevskog vazduhoplovstva na Srednjem istoku o formiranju jugoslovenskog kontingenta u sastavu RAF-a

Obaveštenje vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Franca Pirca od 30. marta 1944. Vrhovnom komandantu, britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok da maršal Jugoslavije Josip Broz Tito ne priznaje nikakve modifikacije ranije potpisanog protokola

Izveštaj majora Lukačevića od početka aprila 1944. Draži Mihailoviću o rezultatima posete Londonu

Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 1. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o sadržaju razgovora majora Lukačevića i britanskog pukovnika Bejlija

Sporazum vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i predstavnika Komande britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok od 3. aprila 1944. o regulisanju kompetencija koje će imati predstavnici maršala Tita u odnosu na jugoslovensko osoblje koje će se školovati u britanskom Kraljevskom vazduhoplovstvu

Naredba vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. aprila 1944. predstavniku britanskih vojnih vlasti u Kairu o potrebi za regulisanjem odnosa jugoslovenskog ljudstva u sastavu britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

William Bailey Grčka u drugom svetskom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji Štampa u ratu Britanska pomoć četnicima SAD i Jugoslavija 2. udarni korpus NOVJ Ranjenici u ratu Sanitet u ratu Vlada Velike Britanije Borbe na Jadranu 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1943. Kominterna Zarobljenici u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Josip Broz Tito Vrhovni štab NOVJ Vlada Sovjetskog Saveza Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Beograd Duane Hudson Bolnice u oslobodilačkom ratu Korčula Henry Maitland Wilson Josif Staljin Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1945. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Dubrovnik Centralni komitet KPJ Borbe u Srbiji 1944. Italija u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Bitka za Srbiju Winston Churchill Petar II Karađorđević Ivan Šubašić AVNOJ Bugarska u drugom svetskom ratu Anthony Eden Hrvatska seljačka stranka Rumunija u drugom svetskom ratu Franklin Roosevelt Borbe u Sloveniji 1944. Dragoljub Draža Mihailović Vis Vladimir Velebit Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Božidar Purić Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Glavni štab Hrvatske Radio London SSSR i Jugoslavija Fitzroy MacLean Borbe u Hrvatskoj 1943. Partizanska avijacija Glavni štab Srbije Diverzije u oslobodilačkom ratu Moša Pijade Aprilski rat Borbe u Crnoj Gori 1944. Mornarica NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Trst Četnici u drugom svetskom ratu Harold Alexander 1. lovačka eskadrila NOVJ Afrički front