🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Buzet u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 12. 1943 U s. Prapoću (kod Buzeta, u Istri) otvorena hrvatska škola.

7. 12. 1943 U Buzetu (Istra) 4. istarska partizanska četa uništila ž. stanicu.

8. 12. 1943 Na pruzi kod Buzeta (Istra) minerska grupa 4. istarske partizanske čete uništila 2 lokomotive i oštetila 3 vagona.

10. 12. 1943 U s. Brgudcu (kod Buzeta), u Istri, u prisustvu 150 delegata, otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje, na kome su doneti zaključci da se učvrste organizacije KPJ i SKOJ-a, kadrovi ideološki jače uzdižu, proširi mobilizacija za NOV i ojačaju NO odbori.

25. 12. 1943 U s. Račicama (kod Buzeta) održana Prva oblasna partijska konferencija KPH za Istru, na kojoj je, u prisustvu 80 delegata, izabran Oblasni komitet KPH.

29. 12. 1943 U s. Račicama (kod Buzeta) održana Prva oblasna konferencija SKOJ-a za Istru, na kojoj je, u prisustvu 115 delegata, izabran Oblasni komitet SKOJ-a.

22. 2. 1944 U zaseoku Med veji (blizu Buzeta) održana okružna prosvetna konferencija za okrug Buzet kojoj su prisustvovali rukovodioci svih prosvetnih odeljenja sreskih NO odbora Buzeta, Kastava, Lovrana i Motovuna. Odlučeno je da otpočne otvaranje osnovnih škola u celom okrugu.

22. 2. 1944 Između Buzeta i s. Rakitovca jedinice 1. udarnog istarskog bataljona srušile 150 m pruge i pokidale tt stubove.

0. 3. 1944 Održana prva okružna konferencija USAOH-a za Buzet (u Istri), na kojoj je izabran Okružni odbor.

22. 5. 1944 Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- spalile ž. st. Rakitovac (kod Buzeta, u Istri) i u neposrednoj blizini porušile prugu.

7. 6. 1944 Oko 250 nemačkih vojnika i italijanskih fašista upalo u s. Brgudac (kod Buzeta). Tu su opljačkali i popalili nekoliko kuća i ubili i ranili 13 lica (većinom žene i decu).

30. 6. 1944 Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- zauzele s. Gradinje (kod Buzeta) koje su branili italijanski fašisti i karabinijeri.

29. 4. 1945 Na putu Boljun-Buzet (u Istri) 3. i 4. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA razbile oko 500 vojnika iz 1047. puka nemačke 237. pešadijske divizije, a na putu Boljun-Pazin razbile nemački 1218. bataljon za osiguranje.

30. 4. 1945 U Istri 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA oslobodila Lupogiav i Buzet.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

7. SS divizija Prinz Eugen 4. dalmatinska udarna brigada Istra u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu 237. rezervna divizija Borbe u Istri 1943. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1943. Žene u ratu Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1944. USAOH Italija u drugom svetskom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Istri 1945. Kastav 3. dalmatinska udarna brigada Borbe u Istri 1944. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 27. istočnobosanska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 1. istarska brigada Vladimir Gortan Diverzije u oslobodilačkom ratu SKOJ 9. dalmatinska divizija NOVJ Pazin