🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Cankarjev bataljon

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

20. 7. 1941 Na Sv. Mohoru (kod Kranja) održan sastanak predstavnika Jeseničkog OK KPS sa instruktorom CK KPS na kome je odlučeno da se od postojećih grupa formiraju Jesenička, Kranjska i Jelovička partizanska četa, a radi objedinjavanja njihovog dejstva formiran je Štab bataljona -Ivan Cankar-.

5. 8. 1941 Na Vodičkoj pl. formiran Gorenjski partizanski bataljon, koji je imao i naziv: bataljon -Ivan Cankar-.

9. 12. 1941 Posle borbi protiv nemačkih policijskih snaga, na području Selske doline, Cankarev partizanski bataljon se probio u rejon Mladog vrha (kod Škofje Loke).

12. 12. 1941 Na obroncima Mladog vrha (kod Škofje Loke) Cankarev partizanski bataljon uništio nemačku patrolu iz sastava 161. rezervnog policijskog bataljona, jačine 52 vojnika.

22. 12. 1941 Četa Cankarevog partizanskog bataljona uništila 6 mostova na Sori između s. Poljane i s. Žiri.

25. 12. 1941 U borbi kod s. Poljana i s. Crnog Vrha (kod Škofje Loke) jedinice Cankarevog partizanskog bataljona uništile nekoliko oklopnih automobila i nanele veće gubitke nemačkim jedinicama.

27. 12. 1941 Na području reka Poljanske i Selske Sore otpočeo napad sedam nemačkih bataljona na Cankarev partizanski bataljon. Posle teških borbi kod Crnog, Valterskog i Bukovog vrha, bataljon se krajem decembra probio u s. Dražgoše (na pl. Jelovici).

5. 1. 1942 Kod mosta blizu Ribna (kod Bleda) patrola Cankarevog partizanskog bataljona napala neprijateljsku patrolu iz sastava nemačkog 510. landesšicen-bataljona i nanela joj gubitke.

7. 1. 1942 U selu Dražgošama (kod Škofje Loke) nemačke snage napale dve čete Cankarevog partizanskog bataljona. Posle trodnevne borbe, u kojoj je neprijatelj pretrpeo osetne gubitke, partizani su se povukli na planinu Jelovicu. Za odmazdu, nemački okupator je selo Dražgoše sravnio sa zemljom, odrasle muškarce streljao, a žene i decu iselio.

27. 3. 1942 Kod Planice (blizu Škofje Loke), nemački vojnici iznenada napali Selšku četu Cankarevog partizanskog bataljona, ali se ona, posle dvočasovne borbe, probila kroz neprijateljske položaje. Tom prilikom je poginuo član GŠ NOP odreda za Sloveniju Stane Žegar, narodni heroj.

Fotografije

Povezane odrednice

2. štajerski partizanski bataljon Narodni heroji Jugoslavije Deca u ratu Štampa u ratu Slovenski poročevalec Kranj Žene u ratu Ustanak u Sloveniji 1941. Zasede u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Vermaht u Jugoslaviji Škofja Loka Borbe u Sloveniji 1942. Bled