🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Cerski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

1. 5. 1944 Kod s. Ovčinje (blizu Rogačice) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ slomila otpor četničkog Cerskog korpusa, Grupe račanskih brigada i delova 4. puka SDK, a na Zaroškoj kosi dva bataljona 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe, sprečili prodor delova nemačke borbene grupe -Holman- i jednog bataljona bugarske 24, pešadijske divizije od s. Leštanskog ka s. Vujetićima i s. Vardi.

1. 5. 1944 Na liniji Pašina ravan - Debelo brdo - Stubica (kod Valjeva) jedinice 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, posle nekoliko napada i protivnapada, slomile otpor četničkog Cerskog korpusa i 4. puka SDK i odbacile ih na Borovnjak. Zarobljena su 24 četnika, a zaplenjeni su 1 mitraljez, 1 p. mitraljez i 25 pušaka.

6. 5. 1944 Kod s. Varde (blizu Kosjerića) 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ napali četnički 2. ravnogorski, Oplenački, Zlatiborski, Cerski i Valjevski korpus, nedićevska borbena grupa -Tatalovič- i nemačke borbene grupe -Holman- i -Vajel-. Divizija se, uz gubitke od 8 mrtvih i 5 ranjenih, povukla na pl. Jelovu goru.

10. 5. 1944 Na Zaravni i Ljutom polju (na pl. Tari) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile šestočasovnu borbu protiv četničkog Cerskog korpusa. Neprijatelj je imao 17 mrtvih i 20 ranjenih.

14. 5. 1944 Kod s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad sedam četničkih brigada Cersko-majevičke grupe korpusa i 4. grupe jurišnih korpusa, koje su napale od s. Bijelog Brda i sa pravca s. Semegnjeva. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih.

16. 5. 1944 Na Borovoj glavi i kod s. Draglice (na pl. Zlatiboru) 2. proleterska udarna brigada i dva bataljona 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv snaga četničke Cersko-majevičke grupe korpusa. Pred nadmoćnijim i upornim neprijateljem, jedinice 2. divizije su se povlačile, pružajući četnicima vrlo jak otpor. Pred veče je neprijatelj zauzeo s. Senjišta. U borbi je poginulo i ranjeno oko 80 četnika, dok su gubici jedinica NOVJ iznosili: 1 poginuo i 1 ranjen borac.

6. 8. 1944 Kod Mramora 17. udarna divizija NOVJ odbila napad četničkog Cerskog i Valjevskog korpusa (oko 3000 četnika) koji su od Brusa pokušali da ovladaju dominantnim položajima na pl. Kopaoniku. Neprijatelj je imao 16 mrtvih, 45 ranjenih i 7 zarobljenih, a 17. divizija - 4 mrtva i 8 ranjenih.

8. 9. 1944 Na pl. Jelovoj gori (kod Titovog Užica) 1. proleterska udarna divizija i 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- odbile napad četničke 4. grupe jurisnih korpusa, Zlatiborskog korpusa, Cerskog korpusa i Korpusa Gorske garde.

18. 9. 1944 U Krupnju četnički Cerski korpus i delovi jednog bataljona SDS napali 5. krajišku (kozarsku) udarnu brigadu 11. udarne divizije i odbacili je prema s. Stolicama.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Saradnja četnika sa okupatorom Operativna grupa divizija Borbe u Srbiji 1944. Korpus Gorske garde Brus Bitka za Srbiju Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 1. krajiška udarna brigada Kozara u oslobodilačkom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) Zlatiborski korpus JVuO 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Bitka na Lijevča polju Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Dragoljub Draža Mihailović Bitka na Jelovoj gori Pavle Đurišić Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Priboj 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Valjevski korpus JVuO 4. krajiška udarna brigada Valjevo Četnici u drugom svetskom ratu Cerska četnička brigada 1. proleterska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu 1. ravnogorski korpus Sarajevska operacija 11. krajiška divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Krupanj 4. vojvođanska udarna brigada Majevički korpus JVuO 2. ravnogorski korpus 2. proleterska divizija NOVJ Užice 5. krajiška udarna divizija NOVJ