🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Četnički zločini

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 46 fotografija.

Događaji

0. 11. 1941 U okolini s. Brajića (blizu Ljiga) četnici Draže Mihailovića streljali 17 lekarki i bolničarki i 16 boraca iz Posavskog i Kosmajskog NOP odreda, većinom ranjenika, upućenih u bolnicu na oslobođenoj teritoriji.

9. 11. 1941 U neposrednoj blizini Višegrada četnici opljačkali i spalili desetak muslimanskih sela.

5. 4. 1942 Kod s. Crnog Luga (blizu Bos. Grahova) četnici uhvatili političkog komesara Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda i člana Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju Vojina Zirojevića, narodnog heroja, i posle zverskog mučenja zakopali ga još živog u zemlju.

8. 5. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije izdao saopštenje povodom zločina i terora okupatora i njegovih ustaško-četničkih slugu nad narodom istočne Bosne i poziva narod da u zajednici s jednicama NOP i DV Jugoslavije pruži još odlučniji otpor neprijateljima.

21. 5. 1942 Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi-, jači delovi divizija -Marke- i -Murđe- i ojačani četnički Nevesinjski i Gatački odred otpočeli koncentričan napad iz Nevesinja, s. Plužina, Gacka, s. Hutova, Čapljine i Mostara (operacija -Stolac-). U osmodnevnim borbama oni su razbili jače delove Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda i 28. maja se spojili u rejonu do tada odsečenog garnizona Stolac. Italijanske jedinice i četnici su u 25 sela spalili oko 1.000 kuća.

22. 5. 1942 Na pl. Čemernici četnici Borjanskog odreda i odreda -Kočić- uništili bolnicu i tehniku Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, koje su zaštitnica, bolničko osoblje i ranjenici branili 11 dana. U borbama su poginuli komandir zaštitnice Karlo Roje i ranjenik Ante Jakić, narodni heroji.

0. 10. 1942 PK KPH za Dalmaciju i Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputili letak stanovništvu Dalmacije: obavestili ga o zločinima koje su četnici, uz pomoć italijanskih vojnika, izvršili u Dalmaciji; pozvali ga da stupa u redove partizanskih jedinica.

0. 8. 1943 Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku uputio proglas u kome, govoreči o saradnji četnika i separatista sa okupatorom i o neuspesima okupatora u bici na reci Sutjesci, pozivaju narod u sveopštu oružanu borbu, na osvetu za sva zločinstva koja su okupatori, uz pomoć pete kolone, počinili na teritoriji Crne Gore i Boke.

2. 6. 1944 U partizanskoj bolnici u s. Krčanima (kod Udbine) četnici su na zverski način pobili 33 teška ranjenika, među kojima političkog komesara 8. divizije NOVJ Aleksandra Backovića, narodnog heroja, kao i 2 lekara i 2 bolničarke.

24. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ u vezi s ponudama nekih četničkih vođa do pregovaraju sa NOVJ: nikakvih pregovora i nikakvih veza ne može biti sa ratnim zločincima Zaharijom Ostojićem i Petrom Baćevićem i drugim; njih treba vojnički razbiti i prisiliti na punu kapitulaciju.

0. 10. 1944 Ustaše, četnici i nemački vojnici iz Sunje i Kostajnice upali na prostoriju Trokuta (predeo između pruge Kostajnica-Sunja-Dubica i reke Une), do temelja spalili i opljačkali mnoga sela i ubili 790 žena, dece i staraca.

7. 10. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 4. operativne zone da izda naređenje da se bivši pripadnici četnika iz brodskog kraja vrate svojini kućama i prijave organima narodnih vlasti, pošto oni nisu počinili nikakve zločine, te im ne preti nikakva opasnost u pogledu gonjenja.

19. 11. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: VŠ je saveznicima dozvolio da u Dubrovniku drže samo 3 baterije (12 topova) i jedan komandos od 500 vojnika; međutim, VŠ ima obaveštenje da su Britanci prekoračili taj broj i da, osim toga, uzimaju u zaštitu ustaške i četničke zločince i onemogućavaju rad organa narodne vlasti; zato Štab 2. udarnog korpusa NOVJ mora čvrsto uzeti vlast u gradu; bez njegova odobrenja, britanske jedinice ne mogu izvoditi nikakve akcije i ne smeju se mešati u naše stvari; Štab korpusa treba da ima u pripremi jednu diviziju koja bi, u slučaju potrebe, mogla likvidirati svaki incident.

Dokumenti

Izveštaj Borbe od 18 XI 1941 god. o zločinu četnika kod Kosjerića

Izveštaj Borbe od 20 XI 1941 god. o predaji Nemcima na prevaru pohvatanih partizana od strane četnika

Izveštaj Borbe od 27 XI 1941 god. o zločinu četnika kod Brajića

O zločinima četnika Draže Mihailovića

Proglas Okružnog komiteta KPJ za teritoriju Trećeg krajiškog NOP odreda od februara 1942 god. narodu i partizanima Bosanske Krajine povodom zločina četnika

Proglas štaba Drugog bataljona Cetvrtog krajiškog NOP odreda od 31 marta 1942 god. povodom četničkih zločina

Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 maja 1942 god. o zločinima i teroru okupatora i njegovih ustaško-četničkih slugu nad narodom Istočne Bosne i poziv narodu da u zajednici sa jedinicama NOP i DV Jugoslavije pruži odlučan otpor neprijateljima

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za čišćenje zakmurske prostorije od četničkih elemenata i preduzimanje represivnih mera protiv svih odmetnika i saučesnika u zločinima 

Naređenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 6. avgusta 1942. komandantima korpusa i brigada za formiranje »Crnih trojki« radi primene »slova Z«

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 10 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o aktivnosti partizana u srednjoj Dalmaciji i o četničko-talijanskim zločinima u selima na području Mosora

Izvještaj Kotarske oblasti iz Sinja od 28 siječnja 1943 god. o četničkim zločinima na području Vrlike

Izvod iz izvještaja Kotarske oblasti iz Sinja od 28. siječnja 1943. o četničkim zločinima na području Vrlike

Izveštaj komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 13. februara 1943. Draži Mihailoviću o izvršenim zločinima nad Muslimanima u Sandžaku i delu istočne Bosne 

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 9 aprila 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o ofanzivi neprijateljskih jedinica protiv Prvog šumadiskog NOP odreda i zločinima četnika nad pristalicama NOP u Šumadiji

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. septembra 1943. Štabu Druge proleterske divizije da dostavi izveštaj o ustaškim i četničkim zločinima u selima Vrbnici i Jeleču

Naređenje komandanta Komskog korpusa od 4. septembra 1943. komandantima brigada i bataljona za nemilosrdno uništavanje pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta i njihovih porodica 

Pismo člana Štaba korpusa Gorske garde od 3. novembra 1943. Draži Mihailoviću o zločinima četnika na području pl. Rudnika

Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine

Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 24. maja 1944. godine

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. juna 1944. operativnim štabovima NOVJ da redovno dostavljaju podatke o saradnji četnika sa okupatorima i o njihovim zverstvima, kao i o drugim vestima podesnim za propagandu u inostranstvu

Izvod iz knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 2. avgusta do 25. oktobra 1944. godine

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Narodni heroji Jugoslavije Beogradski proces (1946) Posleratna suđenja u Jugoslaviji Topličko-jablanička operacija Nemački zločini u Jugoslaviji Nevesinje Čapljina Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1943. 12. pešadijska divizija Sassari Borbe u Lici 1942. Albert Seitz Vojislav Lukačević 11. hrvatski korpus NOVJ Vrbnica Proboj NOVJ u Srbiju 1944. SKOJ Logor Banjica Italijanski zločini u Jugoslaviji Kapitulacija Italije Crne trojke Stevan Leko Damjanović Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Užice Pokolj muslimana Sandžaka i istočne Bosne 1943. Glavni štab Crne Gore Borbe u Crnoj Gori 1942. Žene u ratu Borbe u Lici 1944. Borbe u Hercegovini 1942. Bolnice u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu Gračac Borbe u Hrvatskoj 1942. Sinj Borbe u Dalmaciji 1942. Glavni štab Hrvatske Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Dragutin Keserović Hrvatska Kostajnica Petar Baćović Četnici u drugom svetskom ratu Britanija i Jugoslavija Dragačevo Borbe u Srbiji 1943. Javorski korpus JVuO Streljanja u oslobodilačkom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Bitka za Ivanjicu januara 1944. Četnici u ustanku Borbe u Srbiji 1944. Operacija Trio Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Crnoj Gori 1943. Ustanak u Srbiji 1941. Komski korpus JVuO Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe za Čačak 1941. Zaharije Ostojić Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Peko Dapčević Italija u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Pljačka u ratu Mane Rokvić Stolac Radoslav Đurić Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Čačak Ranjenici u ratu Borbe u Crnoj Gori 1944.