🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Crikvenica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

0. 7. 1941 U Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju (na pl. Viševici kod Crikvenice, na pl. Tuhobiću kod Sušaka, u okolini Bribira, u okolini Drežnice, kod Delnica i na drugim mestima) formirani partizanski logori u kojima su se obučavali prvi borci.

0. 9. 1941 U Crikvenici, u prisustvu dva člana CK KPH, održan partijski sastanak na kome je formiran OK KPH za Hrvatsko primorje i Gorski kotar.

24. 4. 1942 Delovi 2. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku konjicu koja je išla iz s. Triblja za s. Lič (kod Crikvenice) i posle kraće borbe naneli joj gubitke od 6 mrtvih i 30 ranjenih vojnika.

4. 8. 1943 Između Crikvenice i Hreljina jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda napale auto-kolonu italijanske 14. obalske brigade. Uništena su 4 kamiona, a poginulo je 6 i ranjeno 7 vojnika i 1 oficir.

8. 9. 1943 U Crikvenici formirana Komanda mornarice za Hrvatsko primorje i Istru, potčinjena GŠ NOV i PO za Hrvatsku.

7. 10. 1943 Iz rejona Rijeke otpočeo napad delova nemačke 71. pešadijske divizije i SS motorizovane divizije -Herman Gering- u cilju uništenja 13. divizije NOVJ i zaposedanja slobodne teritorije Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. U dvodnevnim borbama nemačke jedinice su odbacile delove 13. divizije NOVJ od s. G. Jelenja, s. Hreljina i s. Fužina, nanevši im velike gubitke, i ovladale komunikacijama: Rijeka-Crikvenica, Hreljin-Delnice i Rijeka-Delnice.

25. 6. 1944 Ojačana 1. udarna brigada 13. divizije NOVJ napala Crikvenicu koju su branili delovi 847. puka nemačke 392. legionarske divizije. Brigada je prodrla do centra grada ali se morala povući kada su napadnutoj posadi pristigla pojačanja.

15. 4. 1945 Jedinice 19. udarne divizije JA oslobodile Novi i Bribir (kod Crikvenice).

16. 4. 1945 Jedinice 19. udarne divizije JA oslobodile Crikvenicu, gde su uništile zaštitnicu neprijateljske kolone koja se povlačila ka Sušaku. Istog dana su oslobodile i Kraljevicu, gde su uništile posadu iz nemačke 392. legionarske divizije i ustaše.

22. 4. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije i Jugoslovenske mornarice koje su, posle višednevnih ogorčenih borbi, oslobodile Sušak, Senj, Novi, Crikvenicu, Kraljevicu, Bakar, kao i ostrva Rab, Krk, Cres i Lošinj.

Dokumenti

Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 4. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o političkom stanju na teritoriji lučkih zapovjedništava Dubrovnik, Makarska i Crikvenica

Izvještaj Zapovjedništva mornarice NDH od 4. listopada 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o političkom stanju na teritoriji lučkih zapovjedništava Dubrovnik, Makarska i Crikvenica

Izvještaj komandanta 2. pješačke divizije od 8. januara 1942. Zapovjedništvu 1. domobranskog zbora o strijeljanju saradnika NOP u Crikvenici na osnovu presude talijanskog ratnog suda

Zapovijest Štaba Prve NOU brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Crikvenicu

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 23 studenog 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Crikvenicu

Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 13 decembra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o jačini neprijatelja u Crikvenici

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Đakova, Siska, Crikvenice i na otoku Braču

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Sesvetski Kraljevec, Remftinec, Vrbovec i Repinec i o borbama kod Petrinje, Crikvenice i na Krbavskom polju

Naredba Štaba 4. armije JA od 22. aprila 1945. o pohvali inžinjerijskih jedinica za brzu opravku puteva Vratnik–Senj i Senj–Novi–Crikvenica–Kraljevica

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 24. aprila 1945. o izviđanju istarskog poluostrva i obalskog područja Crikvenica - Kraljevica

Fotografije

Povezane odrednice

Senj Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. lička proleterska udarna brigada Dubrovnik Borbe u Hrvatskoj 1942. Ustanak u Dalmaciji 1941. 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Konjic Borbe u Istri 1943. Borbe u Dalmaciji 1943. Komunistička partija Hrvatske Krk Mali Lošinj Delnice Primorsko-goranski partizanski odred Partizanska avijacija Ustanak u Hrvatskoj 1941. Sušak Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Rijeka Brač Završne operacije u Jugoslaviji Petrinja Borbe na Jadranu 1945. Drežnica Borbe u Hrvatskoj 1943. Italija u drugom svetskom ratu Divizija Herman Gering Rab Borbe u Hrvatskoj 1945. Josip Broz Tito Bakar Mornarica NOVJ 2. lovačka eskadrila NOVJ 392. legionarska divizija (plava) 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Makarska Borbe na Jadranu 1943. Sisak 2. pješačka divizija (NDH) Hrvatsko domobranstvo Vrbovec 71. pešadijska divizija Borbe u Istri 1945. Istra u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske