🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Črnomelj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 30 fotografija.

Događaji

0. 6. 1941 Oko Črnomelja, Metlike, s. Semiča i s. Gradaca otpočelo formiranje partizanskih grupa.

6. 9. 1941 Na putu Črnomelj - s. Griblje Belokranjska partizanska četa napala iz zasede grupu graničara i finansa i nanela joj gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

9. 8. 1942 Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi- stigla preko Kočevja na sektor Črnomelj - r. Semič. Tu je trebalo da joj bude polazni položaj za okruženje Kočevskog roga, da bi u njemu uništila glavninu partizanskih jedinica i GŠ NOP odreda za Sloveniju.

22. 9. 1942 Kod s. Tanče Gore i s. Dragatuša (blizu Črnomelja) jedinice 4. hrvatske NOU brigade napale italijansku kolonu i nanele joj gubitke od oko 120 mrtvih i ranjenih vojnika. Zaplenjeno je 5 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 68 pušaka i 1 minobacač, a uništeno 7 kamiona i 20 cisterni nafte.

4. 3. 1943 U Metlici 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napale italijansko-belogardističku posadu. Zbog snažnog otpora iz jakih fortifikacijskih objekata napad je obustavljen sutradan u zoru. Istovremeno su 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- porušile prugu Metlika-Črnomelj na više mesta i uništile posadu ž. st. Rosalnice.

8. 4. 1943 Kod s. Uršnih Sela (blizu Novog Mesta) jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- porušile na više mesta prugu Novo Mesto - Črnomelj i uništile teretni voz iz koga su zaplenile veću količinu životnih namirnica i razne opreme.

15. 4. 1943 Kod s. Tuševog Dola (blizu Črnomelja) 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- sukobila se sa kolonom iz sastava 23. pešadijskog puka italijanske divizije -Izonco- i posle oštre borbe prinudila je da se uz osetne gubitke povuče u Črnomelj.

16. 4. 1943 Između ž. st. Gradac i ž. st. Dobravice jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-, Istočnodolenjskog NOP odreda i Primorsko-goranskog odreda porušile na više mesta prugu Metlika-Črnomelj i uništile nekoliko bunkera s posadom za obezbeđenje pruge.

24. 7. 1943 Jake snage italijanske divizije -Lombardija- sa 5. i 13. ustaškim bataljonom iz Črnomelja, Novog Mesta, Metlike, Ozlja, Jastrebarskog i Samobora napale oslobođenu teritoriju Žumberka da spreče izbore za opštinske i sreske NO odbore zakazane za 25. jul. U dvodnevnoj borbi na Paulovom bregu kod s. Vrhovca, s. Bukovice i s. Pribića 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- pružila je otpor neprijatelju, a zatim se sa delovima Žumberačko-pokupskog NOP odreda prebacila u Sloveniju.

9. 9. 1943 U Črnomelju delovi Istočnodolenjskog NOP odreda pristupili razoružavanju italijanskih jedinica, zaposeli sve javne zgrade i uspostavili narodnu vlast.

29. 11. 1943 Delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- i 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ sprečili pokušaj prodora nemačko-belogardističkih snaga iz blokiranog Novog Mesta prema Črnomelju i posle višečasovnih oštrih borbi kod s. Stranske Vasi, s. Rakovnika i s. G. i D. Lakovnice odbacili ih u polazni garnizon.

15. 1. 1944 U Črnomelju održana skupština aktivistkinja OF: rezimirani dotadašnji uspesi i doneti zadaci za budući rad.

19. 2. 1944 U Črnomelju otpočelo I zasedanje SNOS-a. Donete su sledeće značajnije odluke: preimenovanje SNOO-a u SNOS; osnivanje zakonodavnog odbora SNOS-a; raspisivanje izbora za NO odbore; priključenje Slovenačkog primorja Sloveniji; formiranje komisije za utvrđivanje zločina okupatora i domaćih izdajnika; određivanje narodnog poreza. Zasedanje je završeno 20. februara.

3. 9. 1944 U Črnomelju, po odluci Izvršnog odbora OF, održano savetovanje aktivista OF: analizirani dotadašnji rad i postignuti uspesi i date smernice za budući rad.

7. 11. 1944 Kod Črnomelja nesrečnim slučajem, poginuo komandant Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju Franc Rozman Stane, narodni heroj.

5. 4. 1945 Glavni štab JA za Sloveniju naredio da se, u cilju uspešnije odbrane oslobođene teritorije 7. korpusa JA, formiraju: Novomeški, Metliški, Črnomeljski i Kočevski odbrambeni sektor.

20. 4. 1945 Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu o formiranju Ljubljanskog vojnog područja, s komandama mesta: Novo Mesto, Črnomelj, Vinica, Stari Trg na Kupi, Stari Trg pri Ložu i Kočevje.

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Završne operacije u Jugoslaviji 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Operacija Ljubljanska pokrajina Žumberački partizanski odred Deca u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 57. pešadijska divizija Lombardia Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Semič Osvobodilna fronta Glavni štab Slovenije Prvi maj u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Borbe u Sloveniji 1944. Radne akcije u oslobodilačkom ratu Kočevje Borbe u Hrvatskoj 1943. 14. pešadijska divizija Isonzo Ni zrno žita okupatoru! 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar SKOJ Borbe u Sloveniji 1942. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Bela garda Omladina u ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Metlika Ilegala u ratu Italija u drugom svetskom ratu Ranjenici u ratu Borbe u Sloveniji 1945. 7. slovenski korpus NOVJ Moša Pijade Slovenska udarna brigada Matija Gubec Zasede u oslobodilačkom ratu Žene u ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Ivan Ribar Drežnica 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) 15. slovenska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Slovenski poročevalec Štampa u ratu Franc Rozman Narodni heroji Jugoslavije Samobor Primorsko-goranski partizanski odred Operacija Početak proleća Ustanak u Sloveniji 1941. Novo Mesto Jastrebarsko Britanija i Jugoslavija Bolnice u oslobodilačkom ratu