🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Črnomelj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 30 fotografija.

Događaji

0. 6. 1941 Oko Črnomelja, Metlike, s. Semiča i s. Gradaca otpočelo formiranje partizanskih grupa.

6. 9. 1941 Na putu Črnomelj - s. Griblje Belokranjska partizanska četa napala iz zasede grupu graničara i finansa i nanela joj gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

9. 8. 1942 Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi- stigla preko Kočevja na sektor Črnomelj - r. Semič. Tu je trebalo da joj bude polazni položaj za okruženje Kočevskog roga, da bi u njemu uništila glavninu partizanskih jedinica i GŠ NOP odreda za Sloveniju.

22. 9. 1942 Kod s. Tanče Gore i s. Dragatuša (blizu Črnomelja) jedinice 4. hrvatske NOU brigade napale italijansku kolonu i nanele joj gubitke od oko 120 mrtvih i ranjenih vojnika. Zaplenjeno je 5 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 68 pušaka i 1 minobacač, a uništeno 7 kamiona i 20 cisterni nafte.

4. 3. 1943 U Metlici 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napale italijansko-belogardističku posadu. Zbog snažnog otpora iz jakih fortifikacijskih objekata napad je obustavljen sutradan u zoru. Istovremeno su 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- porušile prugu Metlika-Črnomelj na više mesta i uništile posadu ž. st. Rosalnice.

8. 4. 1943 Kod s. Uršnih Sela (blizu Novog Mesta) jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- porušile na više mesta prugu Novo Mesto - Črnomelj i uništile teretni voz iz koga su zaplenile veću količinu životnih namirnica i razne opreme.

15. 4. 1943 Kod s. Tuševog Dola (blizu Črnomelja) 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- sukobila se sa kolonom iz sastava 23. pešadijskog puka italijanske divizije -Izonco- i posle oštre borbe prinudila je da se uz osetne gubitke povuče u Črnomelj.

16. 4. 1943 Između ž. st. Gradac i ž. st. Dobravice jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-, Istočnodolenjskog NOP odreda i Primorsko-goranskog odreda porušile na više mesta prugu Metlika-Črnomelj i uništile nekoliko bunkera s posadom za obezbeđenje pruge.

24. 7. 1943 Jake snage italijanske divizije -Lombardija- sa 5. i 13. ustaškim bataljonom iz Črnomelja, Novog Mesta, Metlike, Ozlja, Jastrebarskog i Samobora napale oslobođenu teritoriju Žumberka da spreče izbore za opštinske i sreske NO odbore zakazane za 25. jul. U dvodnevnoj borbi na Paulovom bregu kod s. Vrhovca, s. Bukovice i s. Pribića 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- pružila je otpor neprijatelju, a zatim se sa delovima Žumberačko-pokupskog NOP odreda prebacila u Sloveniju.

9. 9. 1943 U Črnomelju delovi Istočnodolenjskog NOP odreda pristupili razoružavanju italijanskih jedinica, zaposeli sve javne zgrade i uspostavili narodnu vlast.

29. 11. 1943 Delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- i 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ sprečili pokušaj prodora nemačko-belogardističkih snaga iz blokiranog Novog Mesta prema Črnomelju i posle višečasovnih oštrih borbi kod s. Stranske Vasi, s. Rakovnika i s. G. i D. Lakovnice odbacili ih u polazni garnizon.

15. 1. 1944 U Črnomelju održana skupština aktivistkinja OF: rezimirani dotadašnji uspesi i doneti zadaci za budući rad.

19. 2. 1944 U Črnomelju otpočelo I zasedanje SNOS-a. Donete su sledeće značajnije odluke: preimenovanje SNOO-a u SNOS; osnivanje zakonodavnog odbora SNOS-a; raspisivanje izbora za NO odbore; priključenje Slovenačkog primorja Sloveniji; formiranje komisije za utvrđivanje zločina okupatora i domaćih izdajnika; određivanje narodnog poreza. Zasedanje je završeno 20. februara.

3. 9. 1944 U Črnomelju, po odluci Izvršnog odbora OF, održano savetovanje aktivista OF: analizirani dotadašnji rad i postignuti uspesi i date smernice za budući rad.

7. 11. 1944 Kod Črnomelja nesrečnim slučajem, poginuo komandant Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju Franc Rozman Stane, narodni heroj.

5. 4. 1945 Glavni štab JA za Sloveniju naredio da se, u cilju uspešnije odbrane oslobođene teritorije 7. korpusa JA, formiraju: Novomeški, Metliški, Črnomeljski i Kočevski odbrambeni sektor.

20. 4. 1945 Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu o formiranju Ljubljanskog vojnog područja, s komandama mesta: Novo Mesto, Črnomelj, Vinica, Stari Trg na Kupi, Stari Trg pri Ložu i Kočevje.

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Zasede u oslobodilačkom ratu Slovenska udarna brigada Matija Gubec Ni zrno žita okupatoru! Ilegala u ratu Operacija Početak proleća Žumberački partizanski odred 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer SKOJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu 14. pešadijska divizija Isonzo Jastrebarsko Borbe u Hrvatskoj 1943. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Deca u ratu Semič Omladina u ratu Štampa u ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 57. pešadijska divizija Lombardia Bela garda 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi 15. slovenska divizija NOVJ Drežnica 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Bolnice u oslobodilačkom ratu Ivan Ribar Glavni štab Slovenije Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1945. 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Operacija Ljubljanska pokrajina 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Žene u ratu Radne akcije u oslobodilačkom ratu Slovenski poročevalec Franc Rozman 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Moša Pijade Samobor Narodni heroji Jugoslavije Novo Mesto 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Ustanak u Sloveniji 1941. Osvobodilna fronta Britanija i Jugoslavija Kočevje Borbe u Sloveniji 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Primorsko-goranski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu 7. slovenski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Metlika Prvi maj u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori