🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Cucko-ćeklićki bataljon

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj zamjenika političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 19 januara 1942 god. o formiranju Cucko-ćeklićkog bataljona

Izvještaj Cucko-ćeklićkog bataljona od 26 januara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o zaključcima sa savjetovanja štaba bataljona sa komandirima i politkomesarima četa

Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od februara 1942. Štabu Cucko-ćeklićkog bataljona za raspodjelu oružja i druge ratne spreme zaplijenjenih u Gornjem Orahovcu

Izvještaj Štaba Cucko-ćeklićkog bataljona od 2. februara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji na terenu i brojnom stanju Bataljona 

Izvještaj štaba Cucko-ćeklićkog bataljona od 9 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o zaključcima donijetim na savjetovanju sa komandama četa

Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 15 februara 1942 god. štabu Cucko-ćeklićkog bataljona za upućivanje jedne čete za borbu protiv četnika u Vasojevićima

Izvještaj Štaba Cucko-ćeklićkog bataljona od 15. februara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o uspješno izvršenoj akciji u Gornjem Orahovcu

Izvještaj komandanta Cucko-ćeklićkog bataljona od 19 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o likvidaciji italijanskog uporišta na Gornjem Orahovcu

Izvještaj štaba Cucko-ćeklićkog bataljona od 21 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o situaciji na sektoru Boke poslije likvidacije italijanske posade u Gornjem Orahovcu

Izvještaj Štaba Cucko-ćeklićkog bataljona od 28. februara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o represalijama Italijana posle borbe u Gornjem Orahovcu

Izvještaj Štaba Cucko-ćeklićkog bataljona od 5. marta 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o suzbijanju neprijateljske aktivnosti u Malocuckoj četi

Izvještaj biroa partijske organizacije Cucko-ćeklićkog bataljona Lovćenskog NOP odreda od 10. marta 1942. Okružnom komitetu KPJ za Cetinje o stanju partijske organizacije u Bataljonu

Naređenje političkog komesara Lovćenskog NOP odreda od 20 marta 1942 god. štabu Cucko-ćeklićkog bataljona za držanje položaja kod Orahovca i podjele zaplijenjenog materijala

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Cetinje Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Lovćenski partizanski odred Politički komesari u NOR-u Komski partizanski odred Veles Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942.