🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ćuprija u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

3. 7. 1941 U Ćupriji uhapšena 53 člana Partije i simpatizera NOP-a, koji su kasnije sprove deni u logor na Banjici.

8. 8. 1941 U Ćupriji folksdojčeri ubili člana OK KPJ za Jagodinu Milosavljeviča Jovana, narodnog heroja.

13. 8. 1941 Noću 12/13. avgusta. pucano na poštansku zgradu u Ćupriji iz nepoznate daljine. Prozori na kancelarijama pismonosnog odelenja i šefa nemačke pošte razbijeni projektilima.

30. 8. 1941 U 19.30 u kom je momentu nastao prekid linije nepoznata naoružana lica podigla su u vazduh tri mosta na pruzi Vavilo Pasuljanske livade, opljačkali kase st. Senj. Rudnika, Ravnu Reku i uprave Senj. Rudnika. Saobraćaj samo moguć od Donje Ćuprije do Vavila do km 18. telegrafska i telefonska linija u prekidu od Senja do Ravne Reke.

4. 9. 1941 Delovi Pomoravskog NOP odreda spalili opštinske arhive u selima Glogovcu, Beočiću i Krušaru (kod Svetozareva) i posekli tt linije između Ćuprije i Ravne Reke, a grupa boraca napala nemačku patrolu u Levačkoj ulici u Jagodini (sada: Svetozarevo) i nanela joj gubitke.

15. 9. 1941 Noću između 14-15. septembra nepoznati naoružani ljudi oštetili su put na području opštine glavinačke i onemogućili prevoz 6000 kgr. sena u Ćupriju po traženju nemačkih vojnih vlasti. Taocima su zapretili da seno ne smeju predavati nemačkoj komandi.

16. 9. 1941 Na pruzi Ćuprija - Senjski Rudnik delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili železnički most.

18. 9. 1941 Oko 1.20 časova idući za Ćupriju voz br. M 188 naišao je kod odjavnice Gilje na paklenu mašinu koja je eksplodirala. Most se srušio a lokomotiva se preturila u potok. Nepoznata lica koja su ovo pripremila, opljačkala su voz a što nisu opljačkala zapalila su. Ljudskih žrtava nije bilo.

6. 10. 1941 U 2.16 č. eksplodirale su tri paklene mašine na km 136/700 pod lok. voza br. M 193, vojni transport br. 808448, lokomotiva 01/121 jače je oštećena i kao hladna upućena u Ćupriju, mašinovođa Cvejić teže je ranjen u desno rame kod same eksplozije, kočničar Radisav Živadinović ranjen je iz puške u mošnice. Ukazana im je pomoć u ovdašnjoj bolnici. Kočničari Pavle Nikolić i Danilo Simić su nestali i do ovoga časa nisu javili. Šteta je na mostu neznatna. Saobraćaj obustavljen do stručnog pregleda za održavanje.

1. 2. 1944 U Jagodini (sada: Svetozarevo), Ćupriji i Paraćinu četnici u saradnji s nemačkim vlastima i SDS zaklali 51 pripadnika NOP-a.

20. 10. 1944 U Ćupriji, na velikom političkom zboru građana, izabran GNO odbor.

0. 11. 1944 U Ćupriji izabran SNO odbor za srez ravanički.

21. 11. 1944 U Ćupriji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana Železnička brigada.

Fotografije

Povezane odrednice

Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Paraćin Ustanak u Pomoravlju 1941. Bolnice u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Nemački zločini u Srbiji 1941. Ni zrno žita okupatoru! Bitka za Srbiju Srpska državna straža (nedićevci) Centralni komitet KPJ Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Sloveniji 1945. Dragoljub Draža Mihailović Streljanja u oslobodilačkom ratu Pomoravski partizanski odred Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Jagodina Četnički zločini Politički komesari u NOR-u Borbe u Srbiji 1944. Pljačka u ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Velibor Jonić Diverzije u oslobodilačkom ratu Logor Banjica Narodno oslobodilački odbori