🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Divizija Garibaldi Natisone

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

30. 9. 1944 Na prostoriji s. Faedis - s. Nimis - s. Forame - s. Subit (u Italiji) jake nemačke snage okružile italijansku partizansku diviziju -Garibaldi Osopo-, U dvodnevnoj borbi one su razbile brigadu -Osopo-. Dve brigade -Garibaldi- su se preko r. Nadiže prebacile na prostoriju Beneške Slovenije i Brda. Usled toga poraza brigade -Garibaldi- su formirale novu diviziju -Garibaldi Natisone-, a kasnije su zatražile da se prepotčine 9. korpusu NOVJ.

0. 12. 1944 U Brdima, Beneškoj SloveTiiji i Furlaniji, od italijanske partizanske brigade -Garibaldi Natizone-, formirana divizija -Garibaldi Natizone-. Ona je u svom sastavu imala brigade: -Bruno Boci-, -Gvido Pičeli- i -Antonio Gramši-.

21. 12. 1944 U Cerknom održana pokrajinska konferencija Saveza slovenačke omladine i italijanske antifašističke omladine. Učestvovalo je 40 delegata, među kojima 12 delegata iz italijanske partizanske divizije -Garibaldi Natizone-.

4. 1. 1945 Italijanska partizanska divizija -Garibaldi natizone- stigla iz Beneške Slovenije preko r. Soče i stavila se pod komandu 9. korpusa NOVJ.

28. 3. 1945 Obrazujući širi obruč oko pl. Trnovskog gozda, nemačke, italijanske fašističke i četničke snage otpočele napad na jedinice 9. korpusa JA. (U trodnevnim borbama, pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, jedinice 9. korpusa postepeno su se povlačile u rejon s. Mrzla Rupa - s. Otlica - s. Male Lažne. Da bi izbegla dalju borbu u okruženju, 31. divizija JA izvukla je svoje snage u rejon Pivke, italijanska partizanska divizija -Garibaldi Natizone- povukla se na Banjsku planotu, a 30. divizija JA, posle žestokih borbi, probila se na Šentvišku planotu. Neprijatelj se sledećih dana povukao u polazne garnizone.)

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Cerkno Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Goriška divizija Saradnja četnika sa okupatorom Glavni štab Slovenije Brigada Garibaldi Natisone 31. slovenska divizija NOVJ Operacija Početak proleća Omladina u ratu Borbe u Sloveniji 1944. Divizija Garibaldi Osoppo USAOJ Vrhovni štab NOVJ Divizija Garibaldi 9. slovenski korpus NOVJ Italijanski partizani Četnici u drugom svetskom ratu