🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Divizija Herman Gering

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

2. 10. 1943 Iz Trsta, Hrpelja, Rijeke i Pule otpočeo koncentričan napad delova nemačke oklopne SS divizije -Adolf Hitler-, SS motorizovane divizije -Herrnan Gering-, nemačke 44. i 71. pešadijske divizije u cilju uništenja novoformiranih partizanskih jedinica i zaposedanja Istre. U sedmodnevnim borbama neprijatelj je razbio 1. i 2. istarsku brigadu i NOP odrede -Učku-, Pulski i Pazinsko-porečki, nanevši im gubitke od preko 2000 mrtvih, i potom zaposeo Istru.

7. 10. 1943 Iz rejona Rijeke otpočeo napad delova nemačke 71. pešadijske divizije i SS motorizovane divizije -Herman Gering- u cilju uništenja 13. divizije NOVJ i zaposedanja slobodne teritorije Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. U dvodnevnim borbama nemačke jedinice su odbacile delove 13. divizije NOVJ od s. G. Jelenja, s. Hreljina i s. Fužina, nanevši im velike gubitke, i ovladale komunikacijama: Rijeka-Crikvenica, Hreljin-Delnice i Rijeka-Delnice.

21. 10. 1943 Na slobodnu teritoriju Žumberka otpočeo napad nemačkih SS motorizovanih divizija -Viking- i -Herman Gering- iz Karlovca, s. Draganića i Jastrebarskog i delova nemačke SS oklopne divizije -Adolf Hitler- i 162. pešadijske turkestanske divizije iz Novog Mesta i Metlike. Posle trodnevnih borbi kod s. Okića, s. Sv. Jane, s. Pribića, s. Relića i s. Baroni-Sela 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-, veštim manevrom (sa tek pristiglim ranjenicima iz Slovenije), prebacila se u Turopolje, a zatim, preko r. Kupe, na Kordun. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni. Brigada je imala 14 mrtvih, 40 ranjenih i 33 nestala.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

71. pešadijska divizija Karlovac 2. istarska brigada 5. SS oklopna divizija Viking Pula 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Delnice Novo Mesto Operacija Istra 1. SS oklopna divizija Telesna garda Adolfa Hitlera 44. pešadijska divizija Poreč Metlika Pazin Borbe u Hrvatskoj 1943. Jastrebarsko Trst 162. pešadijska divizija (Turkestanska) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Istri 1943. Istra u oslobodilačkom ratu 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Istrski partizanski odred Rijeka Crikvenica Ranjenici u ratu