🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Đakovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

20. 2. 1944 Kod s. Piškorevaca (na putu Đakovo - s. Vrpolje) 1. bataljon Diljskog NOP odreda napao 2 kamiona nemačkih vojnika, a kada je ovima, u toku borbe, pristiglo pojačanje iz s. Vrpolja, on se povukao u pravcu Đakova. Neprijatelj je imao 60 mrtvih vojnika.

30. 6. 1944 Nemačke snage iz Đakova napale jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ kod s. Levanjske Varoši. Posle kratke ali žestoke borbe neprijatelj se povukao u Đakovo, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih, 14 ranjenih i 2 zarobljena vojnika, a 1 tenk je oštećen.

18. 9. 1944 Između s. Vrpolja i Đakova nemačke i ustaške snage (oko 1000 vojnika) iz ovih mesta, potpomognute tenkovima, napale 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Đakova.

23. 12. 1944 Iz Đakova otpočeo petodnevni napad nemačkih jedinica i 15. ustaškog bataljona u pravcu s. Levanjske Varoši, protiv Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ. Levanjsku Varoš neprijatelj je zauzeo 27. decembra.

9. 1. 1945 Kod s. Nabrđa oko 400 vojnika nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije iz Đakova napalo 1. bataljon Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, ali su posle kraće borbe odbijeni u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 12 mrtvih, 20 ranjenih i 3 zarobljena, a Čehoslovačka NO brigada 1 mrtvog i 1 ranjenog. 

15. 1. 1945 Kod s. Bračevaca i s. Stipanovaca oko 2000 nemačkih vojnika iz Đakova napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Posle kraće borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 51 mrtvog, neprijatelj se probio u Našice.

16. 4. 1945 Jedinice 21. udarne i 6, proleterske divizije JA -Nikola Tesla- posle dvodnevnih borbi protiv 47. i 65. puka nemačke 22. pešadijske divizije, oslobodile Đakovo i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Pleternici i Našicama.

Fotografije

Povezane odrednice

Osječka udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. 181. pešadijska divizija Našice Borbe u Slavoniji 1944. 10. krajiška divizija NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske 18. slavonska udarna brigada Sremski front Borbe u Hrvatskoj 1944. Koprivnica Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Pelješac Borbe u Slavoniji 1945. Novi Marof Čazma Ni zrno žita okupatoru! 22. pešadijska divizija Diljski partizanski odred 6. lička proleterska divizija NOVJ Šibenik Hrvatsko domobranstvo Moslavački partizanski odred Završne operacije u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Županja Makarska Čehoslovačka brigada Jan Žiška 15. makedonski korpus NOVJ Narodno oslobodilački odbori Operacija Jesenji pljusak 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Levanjska Varoš Pleternica Hrvatska seljačka stranka Borbe u Hrvatskoj 1945.