🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Đakovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

20. 2. 1944 Kod s. Piškorevaca (na putu Đakovo - s. Vrpolje) 1. bataljon Diljskog NOP odreda napao 2 kamiona nemačkih vojnika, a kada je ovima, u toku borbe, pristiglo pojačanje iz s. Vrpolja, on se povukao u pravcu Đakova. Neprijatelj je imao 60 mrtvih vojnika.

30. 6. 1944 Nemačke snage iz Đakova napale jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ kod s. Levanjske Varoši. Posle kratke ali žestoke borbe neprijatelj se povukao u Đakovo, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih, 14 ranjenih i 2 zarobljena vojnika, a 1 tenk je oštećen.

18. 9. 1944 Između s. Vrpolja i Đakova nemačke i ustaške snage (oko 1000 vojnika) iz ovih mesta, potpomognute tenkovima, napale 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Đakova.

23. 12. 1944 Iz Đakova otpočeo petodnevni napad nemačkih jedinica i 15. ustaškog bataljona u pravcu s. Levanjske Varoši, protiv Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ. Levanjsku Varoš neprijatelj je zauzeo 27. decembra.

9. 1. 1945 Kod s. Nabrđa oko 400 vojnika nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije iz Đakova napalo 1. bataljon Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, ali su posle kraće borbe odbijeni u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 12 mrtvih, 20 ranjenih i 3 zarobljena, a Čehoslovačka NO brigada 1 mrtvog i 1 ranjenog. 

15. 1. 1945 Kod s. Bračevaca i s. Stipanovaca oko 2000 nemačkih vojnika iz Đakova napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Posle kraće borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 51 mrtvog, neprijatelj se probio u Našice.

16. 4. 1945 Jedinice 21. udarne i 6, proleterske divizije JA -Nikola Tesla- posle dvodnevnih borbi protiv 47. i 65. puka nemačke 22. pešadijske divizije, oslobodile Đakovo i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Pleternici i Našicama.

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Slavoniji 1943. Levanjska Varoš Čazma 18. slavonska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Osječka udarna brigada 181. pešadijska divizija Ni zrno žita okupatoru! Hrvatsko domobranstvo Čehoslovačka brigada Jan Žiška Operacija Jesenji pljusak Hrvatska seljačka stranka Našice Diljski partizanski odred 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Pleternica Koprivnica Makarska Šibenik 15. makedonski korpus NOVJ Sremski front Županja 22. pešadijska divizija Avijacija u oslobodilačkom ratu 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Slavoniji 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Pelješac 10. krajiška divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori 12. slavonska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske Borbe u Slavoniji 1945. Novi Marof Moslavački partizanski odred