🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Đorđije Lašić

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Uputstvo Draže Mihailovića od 20 decembra 1941 god. Đorđiji Lašiću i Pavlu Đurišiću za organizovanje četničkih jedinica u Crnoj Gori

Instrukcija Draže Mihailovića od 20. decembra 1941. komandantu četničkih odreda u Crnoj Gori i komandantu Limskih četničkih odreda o organizaciji, ciljevima i upotrebi četničkih odreda

Poziv Đorđa Lašića od 16 januara 1942 god. svim oficirima bivše jugoslovenske vojske sa teritorije Crne Gore da mu se stave na raspoloženje

Proglas Sava Orovića od 18. februara 1942. Vasojevićima povodom izdajstva četničkih vođa Lašića, Burišića i drugih

Pismo majora Gojnića od 10 maja 1942 god. majoru Đorđiji Lašiću preduzimanje mjera u cilju sprečavanja lezerterstva

Pismo komandanta Ljevorečkog bataljona od 14. maja 1943. majoru Đorđu Lašiću o stanju u bataljonu i prikupljanju četnika limsko-sandžačkih odreda u Kolašinu

Pismo Draže Mihailovića od 17. jula 1943. Đorđu Lašiću o radu na obnovi četničkih jedinica u Crnoj Gori posle razoružanja četničkih odreda

Pismo Đorđija Lašića od 6 novembra 1943 god. Ljubu Vuksanoviću kojim traži saradnju s Njemcnma radi preduzimanja akcije protiv partizana u Kučima

Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

Pismo Đorđija Lašića od 23 novembra 1943 god. majoru Veličku Bojoviću o dezorganizaciji i demoralizaciji četnika u Crnoj Gorn

Pismo majora Đorđa Lašića od 25. novembra 1943. majoru Veličku Bojoviću o stanju četničkih odreda

Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 11. septembra do 24. decembra 1943. godine

Pismo četničkog funkcionera Marka od 25. decembra 1943. majoru Đorđu Lašiću o razgovorima sa nemačkim predstavnicima radi saradnje u borbi protiv NOVJ

Fotografije

Povezane odrednice

Savo Orović Borbe u Srbiji 1943. Peko Dapčević Borbe u Crnoj Gori 1944. Andrijevica Ustanak u Crnoj Gori 1941. Četnici u ustanku 19. pešadijska divizija Venecija Kolašin Kapitulacija Italije Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Borbe u Crnoj Gori 1942. Pljevlja Operacija Schwarz Bijelo Polje Zaharije Ostojić Berane Pavle Đurišić Italija u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Podgorica Vermaht u Jugoslaviji Prijepolje Borbe u Crnoj Gori 1943. Priboj Saradnja četnika sa okupatorom 1. alpska divizija Taurinense Pirzio Biroli Vojislav Lukačević Jakov Jovović Dragoljub Draža Mihailović Rudolf Perhinek