🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Đurđevac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj Kotarske oblasti Đurđevac Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o komunističkoj propagandi putem ispisane dopisnice

Obavijest Kotarske oblasti Đurđevac Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o hapšenju Mate Turčića iz Virja i zahtjev za raspisom tjeralice za Karlom Prpićem koji je pobjegao

Izvještaj Pavla Gregorića, rukovodioca Povjerenstva CK KPH za Slavoniju, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o osnivanju Okružnoga komiteta KPH Bjelovar i kotarskih komiteta Đurđevac i Bjelovar

Iz izvještaja Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KPH o popunjavanju Povjerenstva i o potrebi upućivanja jačih partizanskih snaga u kotareve Bjelovar, Đurđevac i Križevce

Izvještaj Razdjela rizničke straže Pitomača Povjereništvu rizničke straže Đurđevac o napadu partizana na Pitomaču

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 17 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da se pripreme za napad na Đurđevac i Čazmu

Izvještaj Komande mjesta Pitomača Okružnome komitetu KPH Virovitica o napuštanju Đurđevca od strane neprijatelja

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 1 siječnja 1944 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda za dejstvo poslije povlačenja neprijatelja iz Đurđevca i rušenje komunikacije Bjelovar-Križevci

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji u kotaru neprijateljskoj ofenzivi i organizacijskom stanju partije SKOJ-a, NOO i AFŽ.

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, N00 i AFŽ, s planom budućih zadataka

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji i organizacijskom stanju

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o poboljšanju političke situacije, krahu neprijateljske mobilizacije, te radu i organizacijskom stanju partijske i vanpartijskih organizacija

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a te Kotarskoga NOO

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji u Virju nakon neprijateljske mobilizacije

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. avgusta 1944. o borbama na područjima: Krapina - Đurđevac - Križevci, Daruvar, Lika, Omiš i Livno

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Benkovac i o borbama na području Pitomača - Kloštar - Đurđevac, i kod. Sunje

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog štožera domobranstva od 13. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Đurđevac, Podravski Novi Grad i Livno i o borbama kod Sunje, Benkovca i Omiša

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Križevci Pavle Gregorić Bilogorski partizanski odred Komunistička partija Hrvatske 5. ustaška brigada Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. 10. zagrebački korpus NOVJ Livno Borbe u Hrvatskoj 1944. Bjelovar Mađarska u drugom svetskom ratu Udarna brigada Braća Radić 6. slavonski korpus NOVJ Daruvar Glavni štab Hrvatske Krapina Omiš 32. zagorska divizija NOVJ Bitka za Koprivnicu 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Hrvatska brigada Matija Gubec Benkovac AFŽ Pavelićeva gardijska brigada 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Zagreb Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Bjelovarski partizanski odred SKOJ Borbe u Lici 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. 51. makedonska divizija NOVJ Koprivnica Virovitica