🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Dolenjski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

24. 4. 1942 Štab 3. grupe NOP odreda Slovenije izdao naredbu o formiraju Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda.

0. 5. 1942 Od grupe 4. bataljona Dolenjskog NOP odreda i partizana iz Bele krajine formirana Belokrajinska četa.

0. 5. 1942 U Dolenjskoj izašao prvi broj -Dolenjskog partizana-, organa Dolenjskog NOP odreda.

9. 5. 1942 Na Blatnom klancu (kod Trebnja) Štab 3. grupe NOP odreda reorganizovao dolenjske partizanske jedinice; formirao Dolenjski NOP odred i odredio štabove bataljona.

23. 5. 1942 Drugi bataljon Dolenjskog NOP odreda proterao karabinijersku posadu iz s. Škocjana (kod Novog Mesta).

24. 5. 1942 U s. šmarjeti (kod Novog Mesta) 2. bataljon Dolenjskog NOP odreda pohvatao belogardiste, a zaplenjeno brašno predao terenskom odboru OF za snabdevanje civilnog stanovništva.

18. 6. 1942 Otpočeo dvodnevni napad 2. čete 2. bataljona Dolenjskog NOP odreda na s. Ratež (kod Novog Mesta). Napad nije uspeo.

2. 12. 1943 U blizini s. Čateža (kod Trebnja), na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju od delova 12. slovenačke (štajerske) NO brigade formiran Dolenjski NOP odred.

4. 1. 1944 Jedinice 15. divizije NOVJ i Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda otpočele teške borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga na komunikaciji Ljubljana-Kočevje. Neprijatelj je nastojao da jedinice NOVJ odbaci od komunikacija i time sebi obezbedi nesmetano kretanje i snabdevanje. Borbe kod Grosuplja, Vlašča, Ribnice i Kočevja trajale su, s kraćim prekidima, sve do 29. januara.

9. 2. 1944 U rudniku olova Sitarjevcu (kod Litije) jedinice Dolenjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ potpuno uništile 7 mašina za pogon, 2 pumpe za vodu i uspinjaču s motorom.

12. 4. 1944 Jedinice Dolenjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ uništile nemačko uporište u s. Za. gozu (kod Radeča), jačine 80 ljudi. U jednočasovnoj borbi je poginulo 36 nemačkih vojnika a uporište spaljeno.

11. 9. 1944 Jedinice Dolenjskog NOP odreda zauzele nemačko uporište s. Savu (na železničkoj pruzi Ljubljana - Zidani Most).

23. 1. 1945 U rejonu s. Vavta Vas - s. Gradišće 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec-, 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ i Dolenjski NOP odred 7. korpusa NOVJ okružili jake nemačko-domobranske snage. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 24 mrtva i oko 50 ranjenih, neprijatelj se probio u Novo Mesto.

7. 3. 1945 U rejonu s. Vodica - s. Sv. Križ - s. Dol (kod Trebnja) 1, 3. i 4. pokretni bataljon slovenačkih domobrana iz s. Stične, s. Višnje Gore i s. Št. Vida (kod Grosuplja) napali 12. slovenačku udarnu brigadu 15. divizije i Dolenjski NOP odred 7. korpusa JA. Ove su se jedinice JA, posle dvodnevne oštre borbe u kojoj su neprijatelju nanele gubitke od 18 poginulih i 42 ranjena, preko puta Ljubljana - Novo Mesto prebacile u rejon s. Muljave.

Dokumenti

Naredba štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 24 aprila 1942 god. o formiranju Dolenjskog i Notranjskog odreda i Proleterske udarne patrole i o nekim merama za pooštrenje borbe protiv okupatora

Naređenje zamenika komandanta Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda štabu Dolenjskog odreda za proširenje slobodne teritorije u Dolenjskoj

Naredba štaba Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 9 maja 1942 god. o imenovanju štabova bataljona Dolenjskog odreda

Izveštaj štaba Dolenjskog odreda Treće grupe partizanskih odreda Slovenije od 27 maja 1942 god. o akcijama od 2 do 13 maja

Izveštaj kontrolnog organa štaba Dolenjskog odreda Treće grupe od 27 maja 1942 god. štabu odreda o položajima jedinica odreda

Naredba štaba Dolenjskog odreda Treće grupe odreda od 28 maja 1942 god. o kažnjavanju belogardističkih izdajnika i njihovih pomagača

Izveštaj Štaba Drugog bataljona Dolenjskog odreda o borbama bataljona i o napadu na Ratež

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23 novembra 1943 god. Štabu Sedmog korpusa za formiranje Belokranjskog i Dolenjskog odreda

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30 novembra 1943 god. Štabu Dolenjskog odreda za borbu protiv domobrana i za izvršenje mobilizacije

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o zadacima Dolenjskog odreda na sektoru Šmarje-Grosuplje

Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda od 2 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o formiranju odreda

Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda od 8 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Grosuplje-Škofljica

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26 decembra 1943 Štabu Dolenjskog odreda o zadacima na sektoru Grosuplje- - Sv. Križ

Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda od 28 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i aktivnosti podređenih jedinica

Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda od 29 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu s neprijateljem kod Pijave Gorice i Zdenske Vasi

Izveštaj Štaba Dolenjskog odreda Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti na dan 30 decembra 1943

Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 14. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbama Pete i Petnaeste brigade i Dolenjskog NOP odreda u toku prethodnog dana

Izveštaj Štaba 7. korpusa od 16. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu jedinica 15. divizije i Dolenjskog odreda na Račnu, Zdensku Vas i Grosuplje

Izveštaj Štaba 15. divizije od 21. februara 1944. Štabu 7. korpusa o rasporedu podređenih jedinica i o sukobima Dolenjskog odreda s neprijateljem na sektoru Dobrunje-Leskovec-Grosuplje

Izveštaj Štaba 15. divizije od 25. februara 1944. Štabu 7. korpusa o uništenju voza kod Cušperka i o borbama Dolenjskog odreda na sektoru Polica-Brezovo

Izveštaj Štaba Dolenjskog NOP odreda od 15. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti Odreda

Izveštaj Dolenjskog NOP odreda od aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na žandarmerijsku stanicu u Dolama kod Tržišča

Izveštaj Štaba Dolenjskog NOP odreda od 16. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu s delovima Plave garde kod Dednog Dola

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 17. juna 1944. Dolenjskom NOP odredu da organizuje prihvat novomobilisanih boraca sa teritorije Štajerske

Izveštaj Štaba 7. korpusa NOVJ od 7. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Dolenjskog NOP odreda

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. Štabu Dolenjskog NOP odreda za formiranje novih jedinica i pojačana dejstva na komunikacije i okupatorsko-kvislinške grupe

Izveštaj štaba Dolenjskog NOP odreda od 11. decembra 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o borbi u rejonu Velike Stange

Izveštaj Štaba Dolenjskog NOP odreda od 23. januara 1945. Štabu 7. korpusa NOVJ o aktivnosti potčinjenih jedinica u januaru

Fotografije

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu Ljubljana Slovensko domobranstvo Osvobodilna fronta Notranjski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Sloveniji 1942. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Bela garda Belokranjski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1943. 12. slovenska udarna brigada (štajerska) 7. slovenski korpus NOVJ Kočevje 15. krajiška udarna brigada 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Novo Mesto 15. slovenska divizija NOVJ Slovenska udarna brigada Matija Gubec Borbe u Sloveniji 1945. Glavni štab Slovenije