🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Dragačevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

0. 8. 1941 U selima dragačevskog sreza: Kotraži, Goračićima i Zeokama obrazovani MNO odbori.

0. 9. 1941 Za sela Grab i Rogaču (srez dragačevski) izabran MNO odbor.

0. 9. 1941 U sastavu Čačanskog NOP odreda formirani Trnavski, Ljubićki, Takovski i Dragačevski bataljon.

15. 9. 1941 U Ovčar Banji delovi Požeške čete Užičkog NOP odreda i Dragačevske čete Čačanskog NOP odreda, posle kraće borbe, razoružali nekoliko odeljenja žandarma.

22. 9. 1941 Kod ž. st. Kratovske Stene (blizu Požege) Ariljska, Požeška i Moravička četa Užičkog NOP odreda i Dragačevska četa Čačanskog NOP odreda napale delove nemačkog 724. pešadijskog puka koji su se izvlačili iz Požege ka Čačku. Pod zaštitom avijacije, koja je u nekoliko navrata bombardovala naše položaje, ova nemačka jedinica se. uz gubitke, probila ka Čačku.

3. 11. 1941 Po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, delovi Užičkog i Čačanskog NOP odreda napali četnike i posle oštre borbe koja je trajala čitav dan, zauzeli Požegu. Među poginulim je i komandant Dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda Bogdan Kapelan, narodni heroj.

12. 4. 1944 Posle šestodnevnog boravka u s. Dragačevu (kod Čačka), gde je vodila česte borbe protiv četničkog 1. i 2. ravnogorskog korpusa, nemačkih i bugarskih vojnika i nedićevaca, pri čemu je ubila 97 i zarobila 98 neprijateljskih vojnika, a zaplenila 1 minobacač, 10 p. mitraljeza, preko 100 pušaka i dosta druge vojničke opreme, uz sopstvene gubitke od 10 mrtvih i 31 ranjenog borca, 2. proleterska udarna divizija NOVJ se povratila u dolinu r. Studenice.

1. 12. 1944 Na liniji Veliko brdo - Gradina - Titma (kod Guče) jedinice 16. srpske brigade 25. divizije NOVJ napale četničku Dragačevsku brigadu i, posle oštre borbe, odbacile je ka Ivanjici. Poginulo je 28 a zarobljeno 6 četnika. Zaplenjeno: minobacač, automobil, kola sa hranom i nekoliko pušaka. Brigada je imala 1 poginulog i 4 ranjena borca.

Fotografije

Povezane odrednice

Užice Čačak Politički komesari u NOR-u Sanitet u ratu Narodni heroji Jugoslavije Bitka za Srbiju Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Narodno oslobodilački odbori Borbe u Srbiji 1944. Streljanja u oslobodilačkom ratu Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Ustanak u Srbiji 1941. Užička Požega 2. proleterska udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ Ivanjica 5. krajiška udarna divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Logor Banjica Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Borbe za Čačak 1941. Bugarska u drugom svetskom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji 16. srpska brigada Četnici u ustanku 2. proleterska divizija NOVJ 2. ravnogorski korpus Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. ravnogorski korpus Borbe u Srbiji 1943. Luftwaffe u Jugoslaviji 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Četnički zločini 15. majevička udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Josip Broz Tito