🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Drugo zasedanje AVNOJ-a

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 37 fotografija.

Događaji

29. 11. 1943 U Jajcu otpočelo Drugo zasedanje AVNOJ-a, kome su prisustvovali delegati iz svih krajeva Jugoslavije sem delegata iz Makedonije i Sandžaka koji nisu mogli stići. Na ovom istorijskom zasedanju, pošto je data politička ocena razvoja NOR-a, doneta je Deklaracija, a na osnovu nje niz vrlo važnih odluka ustavnog karaktera, opštejugoslovenskog značaja, kao što su: 1. - Da se AVNOJ konstituiše u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda i države Jugoslavije kao celine i da se ustanovi Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeni organ vrhovne narodne vlasti za vreme NOR-a; 2. - Da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu kao zajednica ravnopravnih naroda; 3. - Da se izdajničkoj izbegličkoj jugoslovensk.oj vladi oduzmu sva prava zakonite vlade Jugoslavije i zabrani povratak u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću; 4. - Da se svi međunarodni ugovori i obaveze koje su u inostranstvu sklopile izbegličke -vlade- pregledaju u cilju njihovog poništenja ili ponovnog sklapanja, odnosno odobrenja, kao i da se ne priznaju međunarodni ugovori i obaveze koje bi ubuduće u inostranstvu eventualno sklopila izbeglička vlada; 5. - Odluka o zahvalnosti jedinicama NOV i POJ, kao i Vrhovnom štabu za izgradnju i organizaciju NOV i za uspešno rukovođenje operacijama; 6. - Da se u NOVJ uvede naziv -maršal Jugoslavije- (koji je tada dodeljen vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu); 7. - Da se odobri rad Izvršnog odbora AVNOJ-a između dva zasedanja; 8. - Da se potvrde sve odluke, naredbe i izjave koje je dotada objavio VŠ NOV i POJ; 9. - Da se obrazuju državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača. Zasedanje je potvrdilo odluke Osvobodilne fronte Slovenije i ZAVNOH-a: da se Federativnoj Demokratskoj Jugoslaviji priključe Slovenačko primorje, Istra, Rijeka, Zadar i ostali anektirani delovi. Na završetku zasedanja, 30. novembra u 5 časova, izdat je proglas narodima Jugoslavije.

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Kazalište narodnog oslobođenja Mitra Mitrović Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Vrhovni štab NOVJ Josip Broz Tito Jajce Partizanke Moša Pijade Centralni komitet KPJ Livno William Deakin Božidar Jakac Pavle Gregorić Ivo Lola Ribar Sveštenici u ratu Komunistička partija Hrvatske Edvard Kardelj ZAVNOH Britanija i Jugoslavija Petar II Karađorđević Bratstvo i jedinstvo u ratu Ivan Ribar Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Osvobodilna fronta Edvard Kocbek Žene u ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije AVNOJ Boris Kidrič Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. ZAVNO Sandžaka