🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Dušan Simović

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

27. 3. 1941 Pod uticajem raspoloženja narodnih masa Jugoslavije, grupa oficira, sa generalom Dušanom Simovićem na čelu, izvela prevrat (zbacivši dotadašnju vladu Cvetković-Maček) i obrazovala novu vladu Kraljevine Jugoslavije, pod predsedništvom generala Simovića.

28. 3. 1941 Vlada Kraljevine Jugoslavije (vlada generala Simovića) uputila vladama Trećeg Rajha i Kraljevine Italije telegram ističući da ona i dalje ostaje verna načelima poštovanja međunarodnih ugovora, pa, prema tome, i protokola potpisanih u Beču 25. marta.

28. 3. 1941 Predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije Dušan Simović izjavio da je do promene vlade u Beogradu došlo pod pritiskom javnog mnenja i da njegova vlada hoće da živi u miru i prijateljstvu sa susedima.

30. 3. 1941 CK KPJ izdao proglas u kome se, u cilju odbrane zemlje, od Simovićeve vlade zahteva: pakt o uzajamnoj pomoći sa SSSR-om; ukidanje svih vanrednih zakona i davanje narodima Jugoslavije demokratskih i nacionalnih prava i sloboda; sloboda sindikalnog i političkog organizovanja; potpuna amnestija svih političkih i vojnih osuđenika i povratak španskih dobrovoljaca iz francuskih logora; stavljanje pod sud svih petokolonaša; čišćenje državnog i vojnog aparata od svih protivnarodnih elemenata i tuđih agenata.

1. 4. 1941 U Beogradu otpočeli dvodnevni pregovori između šefa britanskog Generalštaba feldmaršala Džona Dila i predsednika vlade Kraljevine Jugoslavije Dušana Simovića radi sklapanja vojnog saveza. Nisu postignuti nikakvi rezultati.

1. 4. 1941 Otpravnik poslova SSSR-a u Beogradu Viktor Lebedjev predao predsedniku vlade Kraljevine Jugoslavije Dušanu Simoviću poruku da so u SSSR uputi delegacija radi sklapanja ugovora o uzajamnoj pomoći. To je bio odgovor na ponudu koju je Dušan Simović učinio Lebedjevu ranije.

13. 4. 1941 Na sednici u Palama vlada Kraljevine Jugoslavije donela odluku da napusti zemlju. Istovremeno je za načelnika Štaba Vrhovne komande postavljen general Danilo Kalafatović, kome je predsednik vlade general Dušan Simović dao punomoćje da može odmah zatražiti primirje od neprijatelja.

20. 2. 1944 General Dušan Simović, bivši predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije, izjavio preko londonskog radija: -Ne priznati Narodnooslobodilačku vojsku i narodnooslobodilački pokret znači - raditi protiv saveznika, za račun neprijatelja.-

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Vermaht u Jugoslaviji Beograd Centralni komitet KPJ Britanija i Jugoslavija Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Vladko Maček Vojni puč 27. marta Italija u drugom svetskom ratu Španski borci u oslobodilačkom ratu Danilo Kalafatović SSSR i Jugoslavija Aprilski rat Pale Dragoljub Draža Mihailović