🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Edmund Glaise-Horstenau

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

Zahtev nemačkog generala Glaise u Zagrebu od 3. decembra 1941. Ministarstvu domobranstva da mu se dostave podaci o ubistvu 800 muškaraca, žena i dece i paljenju sela u rejonu Petrinje od strane ustaša

Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

Zapisnik o referisanju potčinjenih komandanata s teritorije NDH i Srbije kod komandanta oružanih snaga na Jugoistoku 31. oktobra 1942. o vojno-političkoj situaciji u NDH i Srbiji i o nadležnosti generala Gleza i Litersa

Bilješka s konferencije Edmunda Glaise von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, i Rudolfa Lütersa, zapovjednika njemačkih trupa u Hrvatskoj, o tretmanu očekivanih zarobljenika u vezi s tzv. Četvrtom ofenzivom na oslobođenu teritoriju

Zapovijest Edmunda Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, trupama podređenim generalu, koja je poslana i Rukovodstvu Njemačke narodne grupe u Hrvatskoj o akcijama protiv snaga NOP-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Direktiva Edmunda Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, Vodstvu njemačke narodne grupe u Hrvatskoj o propagandnoj aktivnosti protiv NOP-a

Bilješka sa sastanka Alexandra Löhra, komandanta njemačkih trupa Jugoistoka i Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u NDH o vojno-političkoj situaciji i usavršavanju okupacijske uprave u NDH

Prijedlog njemačkog opunomoćenog generala u NDH Glaise von Horstenaua za eliminiranje NOP-a u Hrvatskoj. Za stalno pogoršavanje situacije u Hrvatskoj on okrivljuje isključivo ustaški režim za koji kaže da je totalno podbacio, a njegova nasilja da su uzrokom narastanja partizanskog pokreta. Traži da se u nekim dijelovima NDH zavede njemačka vojna uprava

Fotografije

Povezane odrednice

Paul Bader Ustanak u Hrvatskoj 1941. Hrvatsko domobranstvo Slavko Kvaternik Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ante Pavelić Nemački zločini u Srbiji 1941. Zagreb Walter Kuntze Vermaht u Jugoslaviji Dragoslav Račić 118. lovačka divizija Saradnja četnika sa okupatorom Petrinja Holokaust u Jugoslaviji Siegfried Kasche Užice Franz Böhme Aprilski rat Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Beograd Jezdimir Dangić Genocid u NDH Dragoljub Draža Mihailović 718. pešadijska divizija Deca u ratu Opsada Kraljeva 1941. Četnici u ustanku 117. lovačka divizija Vrhovna komanda Vermahta Partizanska taktika Diverzije u oslobodilačkom ratu Harald Turner Operacija Weiss Ustaški zločini 1941. Žene u ratu Srpska državna straža (nedićevci) Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 704. pešadijska divizija Wilhelm List Operacija Mačva Ljubo Novaković Četnici u drugom svetskom ratu Milan Nedić Rudolf Lüters Druga neprijateljska ofanziva Borbe za Gornji Milanovac 1941. 342. pešadijska divizija Adolf Hitler Kosta Pećanac Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Saradnja partizana i četnika 1941. Zarobljenici u ratu Ustanak u Srbiji 1941.