🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Edmund Glaise-Horstenau

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

Zahtev nemačkog generala Glaise u Zagrebu od 3. decembra 1941. Ministarstvu domobranstva da mu se dostave podaci o ubistvu 800 muškaraca, žena i dece i paljenju sela u rejonu Petrinje od strane ustaša

Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

Zapisnik o referisanju potčinjenih komandanata s teritorije NDH i Srbije kod komandanta oružanih snaga na Jugoistoku 31. oktobra 1942. o vojno-političkoj situaciji u NDH i Srbiji i o nadležnosti generala Gleza i Litersa

Bilješka s konferencije Edmunda Glaise von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, i Rudolfa Lütersa, zapovjednika njemačkih trupa u Hrvatskoj, o tretmanu očekivanih zarobljenika u vezi s tzv. Četvrtom ofenzivom na oslobođenu teritoriju

Zapovijest Edmunda Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, trupama podređenim generalu, koja je poslana i Rukovodstvu Njemačke narodne grupe u Hrvatskoj o akcijama protiv snaga NOP-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Direktiva Edmunda Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, Vodstvu njemačke narodne grupe u Hrvatskoj o propagandnoj aktivnosti protiv NOP-a

Bilješka sa sastanka Alexandra Löhra, komandanta njemačkih trupa Jugoistoka i Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u NDH o vojno-političkoj situaciji i usavršavanju okupacijske uprave u NDH

Prijedlog njemačkog opunomoćenog generala u NDH Glaise von Horstenaua za eliminiranje NOP-a u Hrvatskoj. Za stalno pogoršavanje situacije u Hrvatskoj on okrivljuje isključivo ustaški režim za koji kaže da je totalno podbacio, a njegova nasilja da su uzrokom narastanja partizanskog pokreta. Traži da se u nekim dijelovima NDH zavede njemačka vojna uprava

Fotografije

Povezane odrednice

Petrinja Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Adolf Hitler 718. pešadijska divizija Milan Nedić Kosta Pećanac Diverzije u oslobodilačkom ratu Vermaht u Jugoslaviji Holokaust u Jugoslaviji Wilhelm List Rudolf Lüters Aprilski rat Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Siegfried Kasche Dragoslav Račić Partizanska taktika Operacija Weiss 342. pešadijska divizija Ustanak u Hrvatskoj 1941. Zarobljenici u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Ustaški zločini 1941. Genocid u NDH Harald Turner Druga neprijateljska ofanziva Opsada Kraljeva 1941. Četnici u ustanku Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Dragoljub Draža Mihailović Srpska državna straža (nedićevci) Slavko Kvaternik Ante Pavelić Nemački zločini u Srbiji 1941. Deca u ratu 704. pešadijska divizija Borbe za Gornji Milanovac 1941. Zagreb Paul Bader Walter Kuntze Žene u ratu Saradnja partizana i četnika 1941. 117. lovačka divizija Franz Böhme Užice Operacija Mačva Jezdimir Dangić Ustanak u Srbiji 1941. Vrhovna komanda Vermahta Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Beograd Četnici u drugom svetskom ratu Ljubo Novaković 118. lovačka divizija Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941.