🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Edmund Glaise-Horstenau

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

Zahtev nemačkog generala Glaise u Zagrebu od 3. decembra 1941. Ministarstvu domobranstva da mu se dostave podaci o ubistvu 800 muškaraca, žena i dece i paljenju sela u rejonu Petrinje od strane ustaša

Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

Zapisnik o referisanju potčinjenih komandanata s teritorije NDH i Srbije kod komandanta oružanih snaga na Jugoistoku 31. oktobra 1942. o vojno-političkoj situaciji u NDH i Srbiji i o nadležnosti generala Gleza i Litersa

Bilješka s konferencije Edmunda Glaise von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, i Rudolfa Lütersa, zapovjednika njemačkih trupa u Hrvatskoj, o tretmanu očekivanih zarobljenika u vezi s tzv. Četvrtom ofenzivom na oslobođenu teritoriju

Zapovijest Edmunda Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, trupama podređenim generalu, koja je poslana i Rukovodstvu Njemačke narodne grupe u Hrvatskoj o akcijama protiv snaga NOP-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Direktiva Edmunda Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, Vodstvu njemačke narodne grupe u Hrvatskoj o propagandnoj aktivnosti protiv NOP-a

Bilješka sa sastanka Alexandra Löhra, komandanta njemačkih trupa Jugoistoka i Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u NDH o vojno-političkoj situaciji i usavršavanju okupacijske uprave u NDH

Prijedlog njemačkog opunomoćenog generala u NDH Glaise von Horstenaua za eliminiranje NOP-a u Hrvatskoj. Za stalno pogoršavanje situacije u Hrvatskoj on okrivljuje isključivo ustaški režim za koji kaže da je totalno podbacio, a njegova nasilja da su uzrokom narastanja partizanskog pokreta. Traži da se u nekim dijelovima NDH zavede njemačka vojna uprava

Fotografije

Povezane odrednice

Ante Pavelić Ustanak u Hrvatskoj 1941. Vrhovna komanda Vermahta Ljubo Novaković Zagreb Operacija Mačva Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Partizanska taktika Zarobljenici u ratu Nemački zločini u Srbiji 1941. Borbe za Gornji Milanovac 1941. Kosta Pećanac Paul Bader Ustaški zločini 1941. Operacija Weiss Hrvatsko domobranstvo Opsada Kraljeva 1941. Druga neprijateljska ofanziva 718. pešadijska divizija Dragoljub Draža Mihailović Harald Turner Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Užice Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Adolf Hitler 342. pešadijska divizija Žene u ratu Deca u ratu Franz Böhme Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku Holokaust u Jugoslaviji Saradnja partizana i četnika 1941. Walter Kuntze 117. lovačka divizija Dragoslav Račić Milan Nedić Četnici u drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) 704. pešadijska divizija Ustanak u Srbiji 1941. 118. lovačka divizija Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Vermaht u Jugoslaviji Petrinja Wilhelm List Slavko Kvaternik Saradnja četnika sa okupatorom Rudolf Lüters Genocid u NDH Beograd Siegfried Kasche Jezdimir Dangić Aprilski rat