🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Fitzroy MacLean

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 10 fotografija.

Događaji

0. 9. 1943 Komandant Vrhovne komande savezničkih snaga za Srednji istok britanski general Vilson obavestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita da će oko 15. septembra u VŠ NOV i POJ stići anglo-američka vojna misija sa britanskim generalom Maklinom na čelu.

0. 9. 1943 U VŠ NOV i POJ stigla anglo-američka vojna misija, koju predvodi britanski general Maklin, član britanskog parlamenta.

0. 12. 1943 Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil pozvao u Kairo, na referisanje, šefa angloameričke misije pri VŠ NOV i POJ generala Maklina. Posle toga on je pokrenuo novu akciju za kompromis između NOV i POJ i četnika.

3. 1. 1944 Na o. Visu, na sastanku, predstavnik Štaba Mornarice NOVJ i britanski general Ficroj Maklin razgovarali o mogućnostima angažovanja savezničkih jedinica u odbrani ostrva. Britanski predstavnik je izjavio da ne može pružiti efikasniju pomoć pri odbrani ostrva.

8. 1. 1944 Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil, iz Marakeša (u Maroku), preko generala Maklina, poslao pismo predsedniku Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije Josipu Brozu Titu. On je, između ostalog, pisao: -Ja sam odlučio da britanska vlada ne daje više vojničku podršku Mihailoviću i davaćemo od sada pomoć samo Vama, a bio bih zadovoljan ako bi jugasiovenska kraljevska vlada njega odstranila iz svog sastava.- Što se tiče kralja, Čerčil je pisao: -Mi ćemo u svakom slučaju da ostanemo u zvaničnim odnosima sa njim, dote ćemo Vama u isto vreme davati svu vojničku podršku.-

9. 2. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: traži da se tenkisti, avijatičari i mornari upućuju u Drvar; pita da li postoji radio-veza sa rukovodstvom NOP u Zagrebu; da se američki avijatičari koji su se spustili na slobodnu teritoriju i nalaze se kod GŠ NOV i PO za Hrvatsku upute u Drvar, šefu savezničke vojne misije generalu Ficroju Maklinu.

24. 2. 1944 U Drvaru predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito priredio svečanu večeru u čast dolaska sovjetske vojne misije. Pozdravljajući njene članove on je rekao: -Mi smo vas odavno očekivali. Naši narodi, naši borci, komandiri i politkomesari sa čežnjom su očekivali dan kada će vas videti u svojoj sredini-. Šef sovjetske misije general Kornejev zahvalio se i, pored ostalog, rekao: -Ja vas pozdravljam kao najtalentovanijeg organizatora i rukovodioca Narodnooslobodilačke vojske herojskog jugoslovenskog naroda. Jugoslovenski narod i njegova Narodnooslobodilačka vojska u teškim uslovima našli su u sebi snage da se bore i da nanose udarac za udarcem nemačko-fašističkim zavojevačima. Takav narod nikada neće biti pod fašističkom čizmom-. Šef britansko-američke vojne misije pri VŠ NOV i POJ general Ficroj Maklin pridružio se dobrodošlici i rekao: -Ovde u Jugoslaviji general Kornejev moći će da vidi, kao što sam i ja video, početke nove Evrope. Uveren sam da će ga ono što bude video ispuniti entuzijazmom i po veren i em u budućnost... Međutim, posledice tog pokreta prelaze okvire Jugoslavije. Narodnooslobodilačka vojska veže veliki broj neprijateljskih divizija, čije bi snage inače bile upotrebljene na istočnom ili na italijanskom frontu, ili kao odbrana od velike savezničke invazije koja će uskoro započeti na zapadu Evrope. To je vrlo stvaran i važan doprinos savezničkom ratnom naporu. Nadajmo se da će slavni primer Jugoslavije probuditi ostale potlačene narode Evrope da ustanu protiv zajedničkog neprijatelja i da će gnusne snage fašizma uskoro pasti zgažene snagom ujedinjenih naroda.-

12. 3. 1944 U Drvaru održali sastanak vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito i šef savezničke vojne misije pri VŠ NOV i POJ general Ficroj Maklin. Postignut je sporazum da britansko kraljevsko vazduhoplovstvo primi u svoje baze na obuku pilote i pomoćno osoblje NOV i POJ i da im potom ustupi avione za formiranje lovačkih i bombarderskih eskadrila; obuka će biti prilagođena jugoslovenskom osoblju, a formirane eskadrile će u prvo vreme imati udvostručeno taktičko osoblje, sve dok se komanda britanskog kraljevskog vazduhoplovstva ne uveri da je jugoslovensko osoblje sposobno za samostalan rad. Šef vazduhoplovnog odseka pri VŠ NOV i POJ upućen je u Kairo radi daljih pregovora sa Vrhovnom komandom britanskog kraljevskog vazduhoplovstva.

22. 4. 1944 U Benini kod Bengazija, u Libiji), na osnovu sporazuma između vrhovnog komandanta NOV i PO Jugoslavije Josipa Broza Tita i šefa vojne misije V Britanije pri VŠ NOV i POJ generala Ficroja Maklina, formirana 1. lovačka eskadrila NOVJ od Jugoslovena koji su pristupili NOP-u. Eskadrila je brojala 227 boraca sa 16 borbenih aparata tipa -Spitfajer V- (lovac-bombarder). Nosila je oznaku -N°-352 (Yugoslav) Squadron RAF-.

6. 1. 1945 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito i šef britanske vojne misije general Ficroj Maklin sklopili ugovor o uspostavljanju vazduhoplovne baze u okolini Zadra za potrebe savezničkog vazduhoplovstva, a u cilju pomoći NOVJ u borbi protiv nemačkih snaga.

Fotografije

Povezane odrednice

SSSR i Jugoslavija Borbe u Dalmaciji 1944. Josip Broz Tito Avijacija u oslobodilačkom ratu Korčula Henry Maitland Wilson 1. lovačka eskadrila NOVJ Mornarica NOVJ Koča Popović Zadar Sreten Žujović Zemun Winston Churchill Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Britanska pomoć četnicima Partizanska avijacija Bitka za Srbiju Drvar Borbe na Jadranu 1944. Italija u drugom svetskom ratu Vlada Velike Britanije Desant NOVJ na Korčulu 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Harold Alexander Vladimir Velebit Borbe u Hrvatskoj 1945. Moma Marković Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Savo Drljević Beogradska operacija Rudolf Primorac Borbe u Srbiji 1944. Zagreb Beograd Britanija i Jugoslavija Glavni štab Srbije Spašavanje savezničkih avijatičara Arso Jovanović SAD i Jugoslavija