🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Franjo Pire

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da prenesu poziv Franje Pirea avijatičarima hrvatskog domobranstva da preleću na aerodrome NOVJ

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da prenese poziv vazduhoplovnog pukovnika Franja Pirea vazduhoplovcima NDH o preletanju na slobodnu teritoriju

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. maja 1944. šefu Vazduhoplovnog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ Francu Pireu da uputi jedan kontingent jugoslovenskih dobrovoljaca na raspolaganje Vrhovnom štabu i da se vrati u sedište Vrhovnog štaba na referisanje

Zahtev vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Franca Pirea od 25. maja 1944. Komandi britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Sredozemlje da se jugoslovensko ljudstvo predviđeno za razne vazduhoplovne specijalnosti što pre uputi na školovanje i usavršavanje

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 15. jula 1944. vazduhoplovnom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi britanskog kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok Francu Pireu da na poklonjene avoine iz SSSR-a stavi oznake NOVJ i za njih odredi dobre posade

Zahtev vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Franca Pirea od 23. jula 1944. Vrhovnoj komandi britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok da ispiše iz RAF-a vazduhoplovno osoblje NOVJ koje nije uzeto na školovanje i prvim mogućim transportom uputi ga za Bari

Izveštaj vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ pri Komandi britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Sredozemlje Franca Pirea od 9. avgusta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da je ispisao iz RAF-a 71 jugoslovenskog avijatičara radi povratka za Jugoslaviju

Uputstvo načelnika Vazduhoplovnog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ Franca Pirea od 17. avgusta 1944. vazduhoplovnom oficiru za vezu pri BAF-u Janezu Svetlinu Ivanu za dalji rad

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Britanija i Jugoslavija Glavni štab Hrvatske Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1943. SSSR i Jugoslavija BAF Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Janez Svetlin Ivan Partizanska avijacija Vrhovni štab NOVJ