🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Glavni štab Kosova i Metohije

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

3. 11. 1943 Na Šar-planini otpočelo trodnevno partijsko savetovanje kome su prisustvovali članovi Oblasnog komiteta i delegati sreskih komiteta KPJ s Kosova i Metohije. Na savetovanju su formirana dva oblasna komiteta KPJ: jedan ža Kosovo, drugi za Metohiju; dotadašnji Oblasni komitet je dobio naziv: Pokrajinski komitet a Privremeni GŠ NOP odreda i dobrovoljačke vojske za Kosovo i Metohiju preimenovan u Glavni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju [Po drugom izvoru preimenovanje je izvršeno u aprilu.]. Odlučeno je da se PK KPJ i Glavni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju prebace sa Šare u albansku Malesiju radi organizovanja i održavanja oblasne konferencije i izbora Oblasnog NO odbora.

12. 12. 1943 Na r. Belom Drimu (blizu Orahovca), u borbi protiv balista, ranjen, uhvaćen i odmah, posle mučenja, streljan kurir Glavnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju Peko Tepavčević, član KPJ i narodni heroj.

2. 9. 1944 VŠ NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju direktivu: GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju preimenovan u Operativni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju; pošto područje Kosova i Metohije postaje važno za razvoj situacije ne samo u južnim krajevima Srbije nego i u severnoj Albaniji i susednim krajevima Crne Gore, nipošto se ne sme dozvoliti da se na njemu ugnezdi reakcija; VŠ NOV i POJ obaveštava ga da je naredio Glavnom štabu NOV i PO za Makedoniju da Operativnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju stavi na raspolaganje sve jedinice s Kosova i Metohije, a predložio je Vrhovnom štabu NOV i PO Albanije da izvesne snage uputi na odsek severno od r. Drima.

Dokumenti

Saopštenje privremenog Glavnog štaba NOP i DV za Kosovo i Metohiju od 1. novembra 1942. narodima ove oblasti o svom formiranju, o vojno-političkoj situaciji i o dejstvima partizanskih jedinica i grupa

Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju od 22. maja 1943. Štabu 1. operativne zone Makedonije o mogućnostima saradnje

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 18. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju da uspostavi stalne veze s Glavnim štabom Makedonije i da obaveštava o situaciji na svom području

Naređenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 15. septembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije da formira operativne zone i da vojnički i politički izgrađuje partizanske jedinice i organizuje stručne službe u njima

Pismo Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo n Metohiju o potrebi što bolje međusobne saradnje i o razvoju situacije na teritoriji Crne Gore

Izveštaj Milana Zečara, člana Glavnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju, od novembra 1943. tome štabu o mogućnostima stvaranja uporišta na Karadagu

Izveštaj Štaba Kosovskog NOP odreda od 15. aprila 1944. Glavnom štabu za Kosovo i Metohiju o formiranju odreda i o njegovim dejstvima u jugoistočnoj Srbiji i Makedoniji

Proglas Glavnog štaba NOV i PO Srbije od avgusta 1944. Šiptarima Kosova i Metohije

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ i opunomoćenika Centralnog komiteta KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 7. avgusta 1944. Štabu 1. kosovsko-metohijske NOU brigade da se smeni sa dužnosti politički komesar brigade, a komandant da s brigadom odmah izvrši postavljeni zadatak u Porečju i Azotu i obaveštenje da je ukinut Glavni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za slanje svih kosovsko-metohijskih jedinica Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za upućivanje 1. kosovsko-metohijske brigade Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. septembra, 1944. Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije za dejstva na Kosmetu i stavljanje pod neposrednu komandu Glavnog štaba NOV i PO Srbije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije za hvatanje veze s 1. kosovsko-metohijskom brigadom i privremeno stavljanje Gnjilanske brigade pod komandu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije da se direktno poveže s Glavnim štabom NOV i PO Srbije i Vrhovnim štabom

Izveštaj Operativnog štaba za Kosovo i Metohiju od 25 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na Kosovu i Metohiji

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 26 septembra 1944 god. Operativnom štabu za Kosovo i Metohiju da pojača političku i vojnu aktivnost u ovoj Oblasti

Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za stvaranje novog korpusa i pružanje pomoći Operativnom štabu Kosova i Metohije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 26. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za pomoć u kadrovima Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije i obezbeđenje teritorije

Izveštaj Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju od 17 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na Kosmetu i o rasporedu jedinica

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o upućivanju rukovodilaca iz makedonskih jedinica Oblaskom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju i uspostavljanje privremene uprave u rudnicima kompanije Alatini majns limitid

Naređenje ministra Narodne odbrane i Vrhovnog komandanta JA od 30. aprila 1945. glavnim štabovima Srbije i Makedonije, Operativnom štabu Kosova i Metohije i Štabu 3. korpusa za čišćenje oslobođene teritorije od preostalih četničkih, balističkih i ustaških bandi

Fotografije

Povezane odrednice

Fadil Hodža Politički komesari u NOR-u Albanski partizani Svetozar Vukmanović Tempo Narodno oslobodilački odbori Borbe u Makedoniji 1943. Borbe u Makedoniji 1944. 1. kosovsko-metohijska brigada Četnici u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Četnička golgota 5. kosovsko-metohijska brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Streljanja u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Borbe u Srbiji 1945. Priština Borbe u Crnoj Gori 1943. 2. udarni korpus NOVJ Glavni štab Srbije Centralni komitet KPJ Bitka na Zelengori Albanija u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Bitka za Srbiju Glavni štab Crne Gore Borbe na Kosovu i Metohiji Gnjilanska brigada Kosovski partizanski odred Bali Kombetar Kurirska služba u ratu Glavni štab Makedonije Vrhovni štab NOVJ