🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Gojko Nikoliš

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Naredba referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Gojka Nikoliša od 9 marta 1942 god. o rasporedu lekara, njihovim zadacima i zadacima sanitetskih ustanova u Istočnoj Bosni

Pismo referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Gojka Nikoliša od 29 marta 1942 god. referentu saniteta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske

Obaveštenje referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Gojka Nikoliša od 15 juna 1942 god. Vrhovnom štabu da nije izvršena evakuacija jedne grupe teških ranjenika iz Izgora i da je potrebno uputiti neku proletersku jedinicu da to obavi

Obaveštenje šefa Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 septembra 1942 god. Gojku Nikolišu o odlukama Vrhovnog štaba u pogledu obezbeđenja i organizacije partizanskih bolnica

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 21 septembra 1942 god. Gojku Nikolišu o značaju koji pridaje Prvom kongresu partizanskih lekara i o delegatima Vrhovnog štaba koji će Kongresu prisustvovati

Izveštaj Gojka Nikoliša i Pavla Ilića od 23 marta 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o smeštaju centralne bolnice u širem rejonu Glavatičeva i potrebi što boljeg snabdevanja ranjenika

Izvještaj Gojka Nikoliša i Pavla Ilića od 23. ožujka 1943. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o smještaju Centralne bolnice u širem rajonu Glavatičeva i potrebi što boljeg snabdijevanja ranjenika

Predlog šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Gojika Nikoliša od 28. februara 1944. da Vrhovni štab izda objašnjenje u vezi s formacijom saniteta u Korpusu

Obaveštenje šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Gojka Nikoliša od 15. marta 1944. šefu Sanitetskog odseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o predstojećem pokretanju centralnog Vojnosanitetskog glasnika i o potrebi za dostavljanjem opširnog sanitetskog izveštaja

Uputstvo načelnika Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Gojka Nikoliša od 13. aprila 1944. članu Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje da se kod najmerodavnijih savezničkih faktora izbori za dostavljanje sanitetskog materijala i evakuisanje 1.300 najtežih ranjenika

Uputstvo načelnika Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Gojka Nikoliša od 23. aprila 1944. o administraciji koju će voditi sanitetski organi i ustanove NOV i POJ

Izveštaj načelnika Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Gojka Nikoliša od 19. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV I POJ o obilasku bolnica NOVJ u Italiji i problemima lečenja i zbrinjavanja ranjenika i bolesnika, kao i rezultatima konferencija sa vodećim funkcionerima britanskog saniteta za Srednji istok

Uputstvo načelnika Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Gojka Nikoliša od 12. avgusta 1944. načelniku Sanitetskog odseka 5. korpusa o sadržini desetodnevnih radiogramskih izveštaja, o kategoriji bolesnika koje ne treba upućivati u Italiju i o dostavljanju pohranjene arhivske građe Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Arso Jovanović Glavatičevo Operacija Weiss Bolnice u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Sloveniji 1944. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Glavni štab Slovenije Britanija i Jugoslavija Glavni štab Hrvatske Sanitet u ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Pavle Ilić Centralna bolnica NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.