🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Heinrich Himmler

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

Naredba rajhsfirera Hajnriha Himlera od 25. juna 1942. za suzbijanje i uništenje partizana u delu Slovenije pripojenom nemačkom Rajhu

Zahtev gaulajtera Rajnera od 23. februara 1943. rajhsfireru SS Hajnrihu Himleru da podrži italijanske planove za zaprečavanje granice između Ljubljanske pokrajine i NDH

Obaveštenje komandanta SS i policije u Koruškoj od 19. maja 1943. rajhsfireru SS Himleru da se zbog aktivnosti partizanskih snaga ne smanjuju policijske snage u Sloveniji

Naredba rajhsfirera SS Himlera od 21. juna 1943. kojom se celokupna teritorija opunomoćenika rajhsfirera SS u NDH proglašava područjem brobi protiv jedinica NOVJ

Naredba rajhsfiera SS Himlera od 21. juna 1943. kojom se teritorija Slovenije proglašava područjem borbi protiv jedinica NOVJ

Iz Naredbe reichsfürera SS Heinricha Himmlera kojom se cjelokupna teritorija opunomoćenika reichsfürera SS u NDH proglašava područjem borbi protiv jedinica NOV Jugoslavije

Dopis raihsfirera SS Hainriha Himlera od 24. juna 1943. komandantu SS i policije Alpskog područja da je nezadovoljan delatnošću policijskih snaga u borbi protiv jedinica NOVJ u toku maja 1943. godine na teritoriji Slovenije

Izveštaj gaulajtera i državnog namesnika u Koruškoj od 7. decembra 1943. rajhsfireru SS Hajnrihu Himleru o sistematskom paljenju zgrada koje koriste nemačke ustanove

Izveštaj opunomoćenika rajhsfirera SS za Hrvatsku od 11. januara 1944. rajhsfireru SS i šefu nemačke policije Hajnrihu Himleru o stanju materijalnog zbrinjavanja pripadnika SS i dobrovoljaca u policiji, inflaciji i izbeglicama u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Izveštaj Odeljenja za unutrašnjost II ministarstva spoljnih poslova Trećeg Rajha od 1. aprila 1944. rajhsfireru SS i šefu nemačke policije Hajnrihu Himleru o evakuaciji folksdoj-čera sa ugroženih područja u Hrvatskoj

Pismo ministra Rajha i šefa kancelarije Trećeg Rajha Lamersa od 29. aprila 1944. rajhsfireru SS Hajnrihu Himleru u vezi pisma Centralnog komiteta Druge albanske lige iz Prizrena od 29. marta 1944. vođi Trećeg Rajha Adolfu Hitleru o spremnosti za safadnju s nacističkom Nemačkom

Fotografije

Povezane odrednice

Vlada Sovjetskog Saveza Borbe u Sloveniji 1942. Maribor Borbe na Kosovu i Metohiji Italija u drugom svetskom ratu Joachim von Ribbentrop Završne operacije u Jugoslaviji Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Prizren Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Adolf Hitler Vermaht u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1944. SAD i Jugoslavija Britanija i Jugoslavija Albanija u drugom svetskom ratu SSSR i Jugoslavija Borbe u Sloveniji 1943.