🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Huska Miljković

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Referat pročelnika Pothvatnog odjela generala Dragojlova od 2 novembra 1943 god. o borbama sa jedinicama NOV na području istočno od Sarajeva i o pregovorima s Huskom Miljkovićem

Obavještenje Zapovjedništva Desete lovačke pukovnije od 6 novembra 1943 god. o sporazumu Nijemaca, četnika i Huske Miljkovića o zajedničkoj borbi protiv NOV

Zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 6 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na muslimansku miliciju Huske Miljkovića

Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 8 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da nastave sa čišćenjem muslimanske milicije Huske Miljkovića na pravcu Cazin - Bihać

Izvještaj Štaba Osme divizije od 17 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o čišćenju muslimanske milicije Huske Miljkovića na prostoriji Pećigrad - Todorovo - Bužim - Skokovi

Izvještaj Štaba Osme divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o čišćenju muslimanske milicije Huske Miljkovića na području Cazina

Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 18. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o čišćenju Cazinske Krajine od muslimanske milicije Huske Miljkovića

Zapovijest Štaba Druge udarne NO brigade Osme divizije NOV Jugoslavije od 18. prosinca 1943. god. za napad na muslimansku miliciju Huske Miljkovića u Cazinskoj krajini

Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 21. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije za napad na muslimansku miliciju Huske Miljkovića

Zapovijest Štaba Osme divizije NOV Jugoslavije od 21. prosinca 1943. god. za napad na muslimansku miliciju Huske Miljkovića u Cazinskoj krajini

Izvještaj Štaba Druge udarne NO brigade od 21. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije NOV Jugoslavije o čišćenju Cazinske krajine od muslimanske milicije Huske Miljkovića

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da jedinice koje su sa Huskom Miljkovićem prešle na stranu NOVJ učvrsti upućivanjem uzdignutog i za te jedinice pogodnog rukovodećeg kadra

Izveštaj političkog komesara Unske operativne grupe od 3. maja 1944. političkom komesaru 4. korpusa NOVJ o političkom stanju u 1. i 2. muslimanskoj brigadi posle ubistva Huske

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. Napad NOVJ na Cazin novembra 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Glina 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Cazin 1. muslimanska brigada Sarajevo Glavni štab Hrvatske Vrhovni štab NOVJ 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Četnici u drugom svetskom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Napad NOVJ na Cazin aprila 1944. Velika Kladuša 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 7. banijska divizija NOVJ 2. muslimanska brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Politički komesari u NOR-u Napad NOVJ na Cazin septembra 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943.