🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ilija Trifunović Birčanin

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 22 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Pismo Stevana Moljevića iz druge polovine decembra 1941. Dragiši Vasiću o granicama i društvenom uređenju posleratne »Velike Srbije«

Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 17. januara 1942. Komandi 2. armije o kontaktima s rukovodiocima četničkih formacija

Pismo komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 31. januara 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu

Izveštaj Ilije Trifunovića Birčanina od aprila 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji i o saradnji sa italijanskim okupatorom

Izveštaj komandanta četničkog puka »Petar Mrkonjić« od 12. aprila 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o borbama protiv partizanskih jedinica u okolini Knina i saradnji sa jedinicama italijanskog okupatora

Pismo vojvode Ilije Trifunovića-Birčanina od 9. svibnja 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji

Izveštaj Dobrosava Jevđevića iz druge polovine juna 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o organizaciji četnika u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a

Pismo Ilije Trifunovića-Birčanina od 31. kolovoza 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta Zapadno-bosanskih, Ličko-dalmatinskih i Hercegovačkih vojnočetničkih odreda

Pismo Ilije Trifunovića Birčanina od 31. avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda

Pismo vojvode Ilije Trifunovića-Birčanina iz druge polovine rujna 1942. Draži Mihailoviću o razgovorima vođenim s generalom Roattom u Sušaku

Pismo Ilije Trifunovića Birčanina s kraja septembra 1942. Draži Mihailoviću o razgovorima sa komandantom italijanske 2. armije o realizaciji plana uništenja partizanskih snaga u zapadnoj Bosni

Izveštaj četničkog predstavnika pri italijanskoj Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija–Dalmacija« s kraja septembra 1942. Draži Mihailoviću o razlozima saradnje sa italijanskim okupatorom 

Rezime razgovora između komandanta italijanske 2. armije i Ilije Birčanina i Dobrosava Jevđevića od 21. septembra 1942. o daljoj saradnji u borbi protiv partizana

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande italijanske 2. armije od 23. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o razgovoru sa Ilijom Birčaninom i Dobrosavom Jevđevićem o daljoj saradnji

Izveštaj komandanta italijanske 2. armije od 26. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o rezultatima razgovora sa Ilijom Birčaninom i Dobrosavom Jevđevićem o saradnji

Pismo kapetana Radovana Ivaniševića od 29. septembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o sporazumu između Ilije Trifunovića Birčanina i komandanta 2. italijanske armije o saradnji u borbi protiv NOP-a

Pismo Radovana Ivaniševića, načelnika Štaba vojvode Birčanina od 29. rujna 1942. Zahariju Ostojiću o putu vojvode u Sušak i dodjeljenom im oružju od Talijana

Pismo Draže Mihailovića iz prve polovine oktobra 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu povodom pregovora sa komandantom italijanske 2. armije o saradnji u borbi protiv NOP-a

Izveštaj Ilije Trifunovića Birčanina od 20. oktobra 1942. Draži Mihailoviću o aktuelnim pitanjima četničke organizacije

Depeša vojvode Jevđevića od 7. veljače 1943. Vrhovnoj komandi o sahrani vojvode Birčanina

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. veljače 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o smrti i pogrebu četničkog vojvode Ilije Trifunovića - Birčanina u Splitu

Depeša vojvode Đujića od 3. ožujka 1943. Vrhovnoj komandi o borbi s crnom legijom u Vrlici, neizvršenoj sahrani vojvode Birčanina i napadu partizana na Strmicu

Fotografije

Povezane odrednice

Knin Sušak Jezdimir Dangić Borbe u Hrvatskoj 1943. Boško Todorović Momčilo Đujić Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Hercegovini 1942. Zaharije Ostojić Stevan Moljević Petar Baćović Mario Roatta Hercegovački partizanski odred Operacija Dinara Borbe u Hrvatskoj 1942. Radovan Ivanišević Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Dalmaciji 1942. Omiš Saradnja četnika sa okupatorom 6. italijanski armijski korpus Dobrosav Jevđević 12. pešadijska divizija Sassari Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ustanak u Lici 1941. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Dragiša Vasić 2. italijanska armija Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Beograd Borbe u Lici 1942. Italija u drugom svetskom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije