🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Istočnokoruški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

5. 2. 1944 Na teritoriji istočne Komške, od Koruškog partizanskog bataljona, formiran Istočnokoruški NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

14. 5. 1944 Sa pravca Slovenj-Gradeca, Šoštanja, Mozirja, s. Črne i s. Kotlja, u više kolona, nemačke jedinice preduzele ofanzivnu operaciju protiv 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na području između reka Savinje, Pake, Mislinje i koruške granice. U teškim borbama na pl. Temniku i kod s. Zavodnja (blizu Šoštanja), na pl. Kramariči i pl. Olševi, koje su, s prekidima, trajale do 21. maja, neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke. Partizanske snage su izbegle udare glavnih snaga neprijatelja.

17. 5. 1944 Iz rejona s. Bistre, s. Koprivne i Savinjske doline jedinice nemačkog 13. SS policijskog puka izvršile napad na jedinice Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na pl. Smrekovcu, pl. Travniku i pl. Raduhi. Boreći se do 25. maja, jedinice Istočnokoruškog NOP odreda su veštim manevrom i napadima izbegle frontalne borbe s nadmoćnim neprijateljskim snagama.

18. 5. 1944 Na putu Železna Kapla (u Austriji) - s. Črna (kod Mežice) 2. bataljon Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao nemačku zasedu. Posle oštre borbe on je zasedu razbio, ali se, zbog pristiglih pojačanja, morao povući.

27. 5. 1944 Na pl. Obiru (kod Železne Kaple, u Austriji) 2. bataljon Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao nemačku snabdevačku kolonu iz Železne Kaple. Posle kraće borbe on ju je odbacio ka Železnoj Kapli, nanevši joj gubitke od 8 mrtvih.

19. 6. 1944 U s. St, Lipšu (kod Velikoveca u Austriji) 2. bataljon Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao grupu od 80 naoružanih pripadnika nemačke organizacije -Radna služba- i posle kraće borbe naneo joj gubitke od 15 mrtvih i više ranjenih. Bataljon nije imao gubitaka.

23. 6. 1944 Na putu s. Črna - s. Koprivna (kod Mežice) 2. bataljon Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništio nemačku kolonu od 4 kamiona i 2 putnička automobila. U kraćoj borbi poginula su 63 a ranjen je 31 nemački vojnik.

28. 6. 1944 U s. Bistri (kod Mežice) 1. bataljon Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao nemačku policijsku kolonu iz s. Crne, te posle tročasovne borbe naneo joj gubitke od 48 mrtvih i 18 teško ranjenih i uništio jedan tenk.

14. 7. 1944 Kod Sv. Ožbalda (blizu Velikovca, u Austriji) Severna četa Istočnokoruškog NOP odreda 4. operatjvne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku policijsku patrolu i posle kraće borbe odbacila je ka Eberštajnu. Poginula su 3 policajca.

14. 7. 1944 Iz s. Železne Kaple (u Austriji), s. Bele i s. Črne (kod Mežice) nemačke jedinice u više kolona napale delove Istočnokoruškog NOP odreda na prostoriji s. Solčava - Logarska dolina - Matkov kot. U višednevnim teškim borbama neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

19. 8. 1944 Nemačke snage iz s. Crne i Železne Kaple (u Austriji) otpočele napade na jedinice Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na području s. Koprivnice (kod Solčave). U teškim borbama, koje su trajale do 24. avgusta, nemačkim jedinicama su naneti osetni gubici u ljudstvu i tehnici, zbog čega su odustale od daljih napada.

20. 8. 1944 Na položajima kod Koprivne jedinice Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodile teške borbe protiv nemačke kolone iz s. Črne, koja je odbijena, i nemačke kolone iz Železne Kaple (u Austriji), koja je uspela da se probije u Koprivnu. Jedinice NOP odreda su se povukle na položaje pl. Prosenc - pl. Bela peč - s. Bistra (kod Solčave).

24. 8. 1944 Iz zasede kod s. Bistre (blizu Mežice) delovi Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napali nemačku kolonu koja se, po završenom napadu na taj odred na području Solčeva - Logarska dolina, vraćala u s. Črnu, svoj polazni garnizon. Iznenadnim udarom, odred je u potpunosti razbio neprijateljsku kolonu, nanevši joj velike gubitke.

28. 8. 1944 Kod s. Kotlja (blizu Slovenj-Gradeca) 1. bataljon Istočnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao iz zasede nemačku policijsku patrolu jačine 20 vojnika. Posle kraće borbe, u kojoj je poginulo 12 nemačkih vojnika, ostaci nemačke patrole su pobegli u s. Guštanj (sada: s. Ravne na Koroškem kod Dravograda).

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1944. Travnik 14. slovenska divizija NOVJ Glavni štab Slovenije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Diverzije u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Koruški partizanski odred Koprivnica 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Zasede u oslobodilačkom ratu