🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ivan Ribar

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

29. 11. 1943 U Jajcu otpočelo Drugo zasedanje AVNOJ-a, kome su prisustvovali delegati iz svih krajeva Jugoslavije sem delegata iz Makedonije i Sandžaka koji nisu mogli stići. Na ovom istorijskom zasedanju, pošto je data politička ocena razvoja NOR-a, doneta je Deklaracija, a na osnovu nje niz vrlo važnih odluka ustavnog karaktera, opštejugoslovenskog značaja, kao što su: 1. - Da se AVNOJ konstituiše u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda i države Jugoslavije kao celine i da se ustanovi Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeni organ vrhovne narodne vlasti za vreme NOR-a; 2. - Da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu kao zajednica ravnopravnih naroda; 3. - Da se izdajničkoj izbegličkoj jugoslovensk.oj vladi oduzmu sva prava zakonite vlade Jugoslavije i zabrani povratak u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću; 4. - Da se svi međunarodni ugovori i obaveze koje su u inostranstvu sklopile izbegličke -vlade- pregledaju u cilju njihovog poništenja ili ponovnog sklapanja, odnosno odobrenja, kao i da se ne priznaju međunarodni ugovori i obaveze koje bi ubuduće u inostranstvu eventualno sklopila izbeglička vlada; 5. - Odluka o zahvalnosti jedinicama NOV i POJ, kao i Vrhovnom štabu za izgradnju i organizaciju NOV i za uspešno rukovođenje operacijama; 6. - Da se u NOVJ uvede naziv -maršal Jugoslavije- (koji je tada dodeljen vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu); 7. - Da se odobri rad Izvršnog odbora AVNOJ-a između dva zasedanja; 8. - Da se potvrde sve odluke, naredbe i izjave koje je dotada objavio VŠ NOV i POJ; 9. - Da se obrazuju državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača. Zasedanje je potvrdilo odluke Osvobodilne fronte Slovenije i ZAVNOH-a: da se Federativnoj Demokratskoj Jugoslaviji priključe Slovenačko primorje, Istra, Rijeka, Zadar i ostali anektirani delovi. Na završetku zasedanja, 30. novembra u 5 časova, izdat je proglas narodima Jugoslavije.

Fotografije

Povezane odrednice

Marko Vujačić Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Črnomelj Vrhovni štab NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Moša Pijade Kosta Nađ AVNOJ Vlado Zečević Savo Orović Dušan Kveder Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Pavle Gregorić Jajce 4. krajiška divizija NOVJ SAD i Jugoslavija Borbe u Sloveniji 1944. Vis Danilo Jauković Osvobodilna fronta Petar II Karađorđević Operacija Schwarz Rodoljub Čolaković Đuro Vučinić Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Mrkonjić Grad ZAVNOH Vladimir Nazor ZAVNOBiH Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Operacija Weiss Borbe u Srbiji 1945. Prvi maj u oslobodilačkom ratu ZAVNO Sandžaka Vladimir Bakarić Drugo zasedanje AVNOJ-a Beograd Josip Broz Tito