🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Jablanički korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

13. 8. 1943 Na pl. Rađanu četnički Jablanički, Kosovski, Južnomoravski i Toplički korpus (oko 2000 četnika) napali 1. i 2. udarni i 2. (jablanički) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda. Posle osmočasovne teške borbe četnici su protivnapadom odbačeni ka Sokolovom visu i s. M. i V. Đakama. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 20 mrtvih i oko 40 ranjenih, a jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda - 8 poginulih, 3 ranjena i 4 nestala. Zaplenjeno: 1 protivtenkovska puška, 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, i dr.

2. 2. 1944 Između s. Gorine i s. Kaluđerice (kod Leskovca) 4. južnomoravska NO brigada i 1. južnomoravski NOP odred, u borbi vođenoj ceo dan, odbili napad četničkog Jablaničkog i Vardarskog korpusa i proterali ih ka s. Barju. Četnici su imali 13. mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

16. 3. 1944 Izvršivši prisilnu mobilizaciju, četnički Rasinski i Toplički korpus preduzeli iz Kosanice i gornjeg toka r. Toplice napad na jedinice Štaba južnomoravskih brigada u Toplici i Jablanici. Trebalo je da tim četničkim jedinicama sadejstvuju četnički Jablanički i Kosovski korpus s pravca Jablanice a četnički Resavski korpus preko pl. Jastrepca, dok bi jedinice SDS i SDK i bugarske jedinice zatvarale sve pravce koji izvode u dolinu J. Morave, ne dozvoljavajući jedinicama NOVJ da se prebace na desnu obalu J. Morave. U borbama vođenim do 20. marta jedinice NOVJ su odbile sve napade četnika i proterale ih ka pl. Kopaoniku. Četnici su imali preko 300 mrtvih i veći broj ranjenih, a jedinice NOVJ oko 40 mrtvih. Zaplenjeno: 2 topa, 6 minobacača i veća količina drugog oružja i opreme.

20. 5. 1944 Otpočeo napad 21. divizije NOVJ (bez 5. srpske brigade) na četničku grupaciju (Jablanički, Južnomoravski i Vardarski korpus - ukupno oko 1200 četnika) u G. Jablanici. U borbama vođenim do 28. maja u širem rejonu s. Oruglice (kod Lebana), u kojima je od 23. maja uzela učešća i 22. divizija NOVJ (bez 8. srpske brigade), četnička grupacija je razbijena. Po sopstvenom priznanju četničke komande poginulo je 40, ranjeno 41 i zarobljeno 310 četnika, mada su gubici bili veći. Zaplenjeno je, pored ostalog, 15 p. mitraljeza i 142 puške.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

6. srpska brigada (4. južnomoravska) Vardarski korpus JVuO Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Toplički korpus JVuO Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Četnici u drugom svetskom ratu Dragoslav Račić Saradnja četnika sa okupatorom Gojko Borota Južnomoravski korpus JVuO Borbe na Kosovu i Metohiji Lebane Ivan Šubašić 1. južnomoravski partizanski odred Dragoljub Draža Mihailović Bitka za Tuzlu decembra 1944. Dragutin Keserović 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Bugarska u drugom svetskom ratu Nikola Kalabić Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Leskovac Četnička golgota Miroslav Trifunović 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Avalski korpus JVuO Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Rasinski korpus JVuO 22. srpska divizija NOVJ 1. kosovski korpus JVuO