🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Jakov Jovović

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

31. 3. 1942 Udružene nemačko-italijanske, ustaške i četničke snage otpočele operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini (tzv. treću ofanzivu). U borbama koje su trajale preko dva meseca (vlaseničko-srebrenička - -Trio II-, rogatičko-fočanska - -Trio I-, operacija -Stolac- i druge) neprijatelj je ovladao slobodnom teritorijom u istočnoj Hercegovini, Crnoj Gori, Sandžaku i većem delu istočne Bosne. Nanoseći neprijatelju znatne gubitke snage oko VŠ NOP i DV Jugoslavije, zbog nadmoćnosti neprijatelja i četničkih pučeva, postepeno su se povlačile prema rejonu pl. Zelengore, gde je VŠ formirao tri nove proleterske NOU brigade.

28. 4. 1942 Otpočeo prodor četiri bataljona Južnohereegovaekog NOP odreda s linije Stolac-Ljubinje ka Neretvi. U borbama do 4. maja jedinice Južnohereegovaekog NOP odreda su savladale brojna ustaška i italijanska uporišta, izbile na r. Neretvu, prekinule železničku prugu Mostar-Dubrovnik u dužini od 30 km i oslobodile oko 80 sela i zaselaka. Protivnapadi delova italijanskih divizija -Marke- i -Mesina- ostali su bez uspeha. U borbama su poginuli komandant Stolačkog bataljona Savo Belović i puškomitraljezac 6. hercegovačkog udarnog bataljona Jefto Bošnjak, narodni heroji.

21. 5. 1942 Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi-, jači delovi divizija -Marke- i -Murđe- i ojačani četnički Nevesinjski i Gatački odred otpočeli koncentričan napad iz Nevesinja, s. Plužina, Gacka, s. Hutova, Čapljine i Mostara (operacija -Stolac-). U osmodnevnim borbama oni su razbili jače delove Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda i 28. maja se spojili u rejonu do tada odsečenog garnizona Stolac. Italijanske jedinice i četnici su u 25 sela spalili oko 1.000 kuća.

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Crnoj Gori 1943. Mostar 18. pešadijska divizija Messina 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Operacija Stolac 2. udarni korpus NOVJ Dubrovnik 154. pešadijska divizija Murge Gacko Italija u drugom svetskom ratu Nevesinjski četnički odred Nevesinje Srebrenica Pirzio Biroli Borbe u Crnoj Gori 1944. Italijanski zločini u Jugoslaviji Sjevernohercegovački partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Saradnja četnika sa okupatorom Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Đorđije Lašić Zaharije Ostojić Stolac Dragoljub Draža Mihailović Gatački četnički odred Zetski četnički odred Borbe u Hercegovini 1942. Vermaht u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ljubinje Južnohercegovački partizanski odred 32. pešadijska divizija Marche Četnički zločini Operacija Trio Čapljina