🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Javorski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

24. 3. 1944 Kod s. Burađe, s. Brđana i s. Trudova (blizu Kokinog Broda) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv četničkog Javorskog korpusa i delova četničkog 2. ravnogorskog korpusa i odbacila ih prema pl. Javoru. Poginulo je i ranjeno oko 40 četnika, dok ih je 7 zarobljeno. Zaplenjeni su 2 minobacača i 1 p. mitraljez. Gubici 3. brigade: 4 mrtva i 5 ranjenih boraca.

25. 3. 1944 Na položaju Lupoglav-Rakita (kod Ivanjice) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo 3. bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, napala Studeničku i Moravičku brigadu četničkog Javorskog korpusa i posle žestoke borbe odbacila ih prema pl. Goliji. Neprijatelj je imao osetne gubitke. Zarobljeno je 27 četnika, a zaplenjeni su, pored ostalog, 2. p. mitraljeza i 1 mitraljez. Gubici 2. brigade: 4 ranjena borca.

28. 3. 1944 Posle osmodnevnih marševa i borbi 2. proleterska udarna i 5 udarna divizija NOVJ prešle oko 150 km preko planina Zlatibora, Mučnja, Ravne gore, Vrletnice i, delom, Javora i stigle u blizinu r. Ibra. Za vreme marša one su vodile borbu s četničkim Javorškim, 2. ravnogorskim, Požeškim, Zlatiborskim i 2. mileševskim korpusom, četnicima Pavla Đurišića, bugarskom 24. pešadijskom divizijom, nemačkim 3. i 4. pukom -Brandenburg-, 2. i 5. pukom SDK, delovima SDS i SGS i legijom -Krempler-. U tim borbama neprijatelj je imao preko 135 poginulih i više od 100 ranjenih; zarobljeno je 47 četnika. Zaplenjeno: 1 protivtenkovski top, 2 mitraljeza, 4 minobacača, 13 puškomitraljeza, oko 45 pušaka i dosta druge vojničke opreme. Jedinice 2. i 5. divizije su imale 15 mrtvih i 34 ranjena.

15. 12. 1944 Na prostoriji Rogatica - Sokolac - Han-Pijesak - s. Žepa jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ završile sedmodnevne uporne borbe protiv 8.000 četnika (Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa) koji su se pod pritiskom jedinica NOVJ povukli iz Srbije u istočnu Bosnu. I pored velikih gubitaka, nadmoćni neprijatelj uspeo je da ovlada linijom s. Žepa - s. Džimrije - Kram.

21. 12. 1944 Na položajima istočno od Tuzle 27. i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodile osmodnevnu tešku zadržavajući! odbranu u borbi protiv četnika Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa i uspela da ih razbije. Gubici neprijatelja: oko 550 poginulih i ranjenih i 90 zarobljenih. Zaplenjeno: 3 minobacača, 3 mitraljeza, 64 puške, 10 automata, 10 pištolja i druga ratna oprema. Gubici 27. i 38. divizije NOVJ: 25 poginulih, 70 ranjenih i 4 nestala borca.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bugarska u drugom svetskom ratu 10. krajiška udarna brigada Sokolac Bitka za Tuzlu decembra 1944. Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 38. istočnobosanska divizija NOVJ Četnička golgota Han Pjesak Mlavski korpus JVuO Divizija Brandenburg Toplički korpus JVuO Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Srpska državna straža (nedićevci) Južnomoravski korpus JVuO Borbe u Srbiji 1943. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Albert Seitz Saradnja četnika sa okupatorom 27. istočnobosanska divizija NOVJ 2. mileševski korpus JVuO Četnici u drugom svetskom ratu Užice 5. krajiška udarna divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Zaharije Ostojić 3. srpska udarna brigada Vojislav Lukačević Britanija i Jugoslavija 2. ravnogorski korpus Borbe u Crnoj Gori 1942. Britanska pomoć četnicima Ivanjica Pavle Đurišić Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Tuzla Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 2. udarni korpus NOVJ Četnički zločini Bitka za Ivanjicu januara 1944. Dragoljub Draža Mihailović Zlatiborski korpus JVuO Radoslav Đurić