🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Javorski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

24. 3. 1944 Kod s. Burađe, s. Brđana i s. Trudova (blizu Kokinog Broda) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv četničkog Javorskog korpusa i delova četničkog 2. ravnogorskog korpusa i odbacila ih prema pl. Javoru. Poginulo je i ranjeno oko 40 četnika, dok ih je 7 zarobljeno. Zaplenjeni su 2 minobacača i 1 p. mitraljez. Gubici 3. brigade: 4 mrtva i 5 ranjenih boraca.

25. 3. 1944 Na položaju Lupoglav-Rakita (kod Ivanjice) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo 3. bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, napala Studeničku i Moravičku brigadu četničkog Javorskog korpusa i posle žestoke borbe odbacila ih prema pl. Goliji. Neprijatelj je imao osetne gubitke. Zarobljeno je 27 četnika, a zaplenjeni su, pored ostalog, 2. p. mitraljeza i 1 mitraljez. Gubici 2. brigade: 4 ranjena borca.

28. 3. 1944 Posle osmodnevnih marševa i borbi 2. proleterska udarna i 5 udarna divizija NOVJ prešle oko 150 km preko planina Zlatibora, Mučnja, Ravne gore, Vrletnice i, delom, Javora i stigle u blizinu r. Ibra. Za vreme marša one su vodile borbu s četničkim Javorškim, 2. ravnogorskim, Požeškim, Zlatiborskim i 2. mileševskim korpusom, četnicima Pavla Đurišića, bugarskom 24. pešadijskom divizijom, nemačkim 3. i 4. pukom -Brandenburg-, 2. i 5. pukom SDK, delovima SDS i SGS i legijom -Krempler-. U tim borbama neprijatelj je imao preko 135 poginulih i više od 100 ranjenih; zarobljeno je 47 četnika. Zaplenjeno: 1 protivtenkovski top, 2 mitraljeza, 4 minobacača, 13 puškomitraljeza, oko 45 pušaka i dosta druge vojničke opreme. Jedinice 2. i 5. divizije su imale 15 mrtvih i 34 ranjena.

15. 12. 1944 Na prostoriji Rogatica - Sokolac - Han-Pijesak - s. Žepa jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ završile sedmodnevne uporne borbe protiv 8.000 četnika (Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa) koji su se pod pritiskom jedinica NOVJ povukli iz Srbije u istočnu Bosnu. I pored velikih gubitaka, nadmoćni neprijatelj uspeo je da ovlada linijom s. Žepa - s. Džimrije - Kram.

21. 12. 1944 Na položajima istočno od Tuzle 27. i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodile osmodnevnu tešku zadržavajući! odbranu u borbi protiv četnika Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa i uspela da ih razbije. Gubici neprijatelja: oko 550 poginulih i ranjenih i 90 zarobljenih. Zaplenjeno: 3 minobacača, 3 mitraljeza, 64 puške, 10 automata, 10 pištolja i druga ratna oprema. Gubici 27. i 38. divizije NOVJ: 25 poginulih, 70 ranjenih i 4 nestala borca.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Mlavski korpus JVuO Četnički zločini Britanska pomoć četnicima Britanija i Jugoslavija 3. srpska udarna brigada Bugarska u drugom svetskom ratu Vojislav Lukačević Južnomoravski korpus JVuO Pavle Đurišić Toplički korpus JVuO 38. istočnobosanska divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Četnička golgota Sokolac Borbe u Srbiji 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Bitka za Ivanjicu januara 1944. Tuzla Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Užice Han Pjesak Bitka za Tuzlu decembra 1944. Ivanjica Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 2. mileševski korpus JVuO 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 5. krajiška udarna divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Albert Seitz Radoslav Đurić Divizija Brandenburg Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Zaharije Ostojić 10. krajiška udarna brigada Zlatiborski korpus JVuO 2. ravnogorski korpus 27. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1942. 2. udarni korpus NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Četnici u drugom svetskom ratu