🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Javorski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

24. 3. 1944 Kod s. Burađe, s. Brđana i s. Trudova (blizu Kokinog Broda) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv četničkog Javorskog korpusa i delova četničkog 2. ravnogorskog korpusa i odbacila ih prema pl. Javoru. Poginulo je i ranjeno oko 40 četnika, dok ih je 7 zarobljeno. Zaplenjeni su 2 minobacača i 1 p. mitraljez. Gubici 3. brigade: 4 mrtva i 5 ranjenih boraca.

25. 3. 1944 Na položaju Lupoglav-Rakita (kod Ivanjice) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo 3. bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, napala Studeničku i Moravičku brigadu četničkog Javorskog korpusa i posle žestoke borbe odbacila ih prema pl. Goliji. Neprijatelj je imao osetne gubitke. Zarobljeno je 27 četnika, a zaplenjeni su, pored ostalog, 2. p. mitraljeza i 1 mitraljez. Gubici 2. brigade: 4 ranjena borca.

28. 3. 1944 Posle osmodnevnih marševa i borbi 2. proleterska udarna i 5 udarna divizija NOVJ prešle oko 150 km preko planina Zlatibora, Mučnja, Ravne gore, Vrletnice i, delom, Javora i stigle u blizinu r. Ibra. Za vreme marša one su vodile borbu s četničkim Javorškim, 2. ravnogorskim, Požeškim, Zlatiborskim i 2. mileševskim korpusom, četnicima Pavla Đurišića, bugarskom 24. pešadijskom divizijom, nemačkim 3. i 4. pukom -Brandenburg-, 2. i 5. pukom SDK, delovima SDS i SGS i legijom -Krempler-. U tim borbama neprijatelj je imao preko 135 poginulih i više od 100 ranjenih; zarobljeno je 47 četnika. Zaplenjeno: 1 protivtenkovski top, 2 mitraljeza, 4 minobacača, 13 puškomitraljeza, oko 45 pušaka i dosta druge vojničke opreme. Jedinice 2. i 5. divizije su imale 15 mrtvih i 34 ranjena.

15. 12. 1944 Na prostoriji Rogatica - Sokolac - Han-Pijesak - s. Žepa jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ završile sedmodnevne uporne borbe protiv 8.000 četnika (Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa) koji su se pod pritiskom jedinica NOVJ povukli iz Srbije u istočnu Bosnu. I pored velikih gubitaka, nadmoćni neprijatelj uspeo je da ovlada linijom s. Žepa - s. Džimrije - Kram.

21. 12. 1944 Na položajima istočno od Tuzle 27. i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodile osmodnevnu tešku zadržavajući! odbranu u borbi protiv četnika Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa i uspela da ih razbije. Gubici neprijatelja: oko 550 poginulih i ranjenih i 90 zarobljenih. Zaplenjeno: 3 minobacača, 3 mitraljeza, 64 puške, 10 automata, 10 pištolja i druga ratna oprema. Gubici 27. i 38. divizije NOVJ: 25 poginulih, 70 ranjenih i 4 nestala borca.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Britanska pomoć četnicima 2. proleterska divizija NOVJ 2. mileševski korpus JVuO Toplički korpus JVuO Britanija i Jugoslavija Dragoljub Draža Mihailović Sokolac 2. udarni korpus NOVJ Ivanjica Zaharije Ostojić Saradnja četnika sa okupatorom 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Radoslav Đurić Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Mlavski korpus JVuO 10. krajiška udarna brigada Užice Divizija Brandenburg Vojislav Lukačević Južnomoravski korpus JVuO Srpska državna straža (nedićevci) Četnički zločini Četnici u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Tuzla Četnička golgota Borbe u Srbiji 1943. 27. istočnobosanska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zlatiborski korpus JVuO Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 38. istočnobosanska divizija NOVJ Bitka za Tuzlu decembra 1944. 3. srpska udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1942. Pavle Đurišić 2. ravnogorski korpus Albert Seitz Han Pjesak Bitka za Ivanjicu januara 1944.