🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Joachim von Ribbentrop

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 34 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

5. 2. 1941 U Berlinu ministar inostranih poslova Trećeg Rajha Joakim fon Ribentrop vodio razgovore s tajnim izaslanikom vlade Kraljevine Jugoslavije Danilom Gregorićem. Ribentrop je izneo zahtev da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu i da, u tu svrhu, u Nemačku dođu predstavnici vlade Kraljevine Jugoslavije.

14. 2. 1941 U Salcburgu i Berhtesgadenu (u Nemačkoj) vođeni razgovori između vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera i njegovog ministra inostranih poslova Joakima fon Ribentropa, sa predsednikom vlade Kraljevine Jugoslavije Dragišom Cvetkovićem i ministrom inostranih poslova Aleksandrom Cincar-Markovićem. Adolf Hitler je tražio da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. Dragiša Cvetković je obećao da će pokušati kod vlade V. Britanije da Grčka, Turska i Jugoslavija ostanu neutralne, a ako u tome ne uspe, vlada Kraljevine Jugoslavije će pristupiti Trojnom paktu. Zaključeno je da knez-namesnik Pavle Karađorđević dođe u posetu Hitleru.

3. 3. 1941 U Berhtesgadenu (u Nemačkoj) knez-namesnik Pavle Karađorđević vodio tajne razgovore s vođom Trećeg Rajha Adolfom Hitlerom i njegovim ministrom inostranih poslova Joakimom fon Ribentropom o pristupanju vlade Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu.

5. 4. 1941 Izaslanik vođe Trećeg Rajha, Edmund Vesenmajer, iz Zagreba poslao u Berlin ministru inostranih poslova Joakimu fon Ribentropu rezoluciju koju su istaknuti funkcionari HSS-a doneli na sastanku u Zagrebu 31. marta.

27. 2. 1942 U Rimu, na sastanku načelnika italijanske Vrhovne komande Uga Kavalera, načelnika štaba Vrhovne komande oružanih snaga Nemačke (OKW) feldmaršala Vilhelma Kajtela i nemačkog ministra inostranih poslova Joakima fon Ribentropa, razmotrena situacija u Jugoslaviji i odlučeno da se preduzmu zajedničke operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u Bosni i Hercegovini, dejstvujući protiv ustanka s najvećom energijom.

10. 11. 1942 U Minhenu održan sastanak Adolfa Hitlera. Hermana Geringa, Joakima fon Ribentropa i Galeaca Ćana na kome je odlučeno da se izvrši okupacija neokupiranog dela Francuske i njenih severnoafričkih poseda.

18. 12. 1942 U Glavnom stanu nemačke Vrhovne komande kod Gerlica (u Ist. Pruskoj) otpočela dvodnevna konferencija vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera s načelnicima generalštabova i ministrima spoljnih poslova Nemačke i Italije, na kojoj ie, pored ostalog, zaključeno da se osiguraju južne obale Evrope i u toku zime preduzmu zajedničke operacije protiv NOV i PO Jugoslavije i -Titove države-.

21. 2. 1943 Ministar spoljnih poslova Nemačke Joakim fon Ribentrop saopštio italijanskom ambasadoru u Nemačkoj: da je zabrinut zbog držanja italijanske vojske u NDH; da zbog mogućnosti engleskog iskrcavanja na Balkan treba likvidirati -bande- i uništiti muškarce, žene i decu; da će on o svim tim i drugim pitanjima razgovarati sa predsednikom italijanske vlade Benitom Musolinijem tokom skore posete Italiji.

25. 2. 1943 U Rimu održan sastanak italijanske Vrhovne komande s nemačkim ministrom spoljnih poslova Joakimom fon Ribentropom i generalom Varlimotom, na kome je postignut sporazum da se uporedo sa operacijom -Vajs-2- izvodi i koncentrična operacija -Vajs-Mostar- ka Neretvi, s tim da komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj geneial Rudolf Liters komanduje trupama u operaciji -Vajs-2-, a komandant italijanskog 6. armijskog korpusa trupama na Neretvi.

24. 6. 1944 U Helsinkiju (u Finskoj) otpočeo trodnevni sastanak ministra spoljnih poslova Nemačke Joakima fon Ribentropa i predstavnika finske vlade. Fon Ribentrop je obećao nemačku pomoć, pod ličnom obavezom predsednika Finske Rutija da odbije svaki separatni mir.

Dokumenti

Berlin, 17. april 1941. Telegram Weizsackera, državnog sekretara u nemačkom Ministarstvu inostranih poslova, ministru spoljnih poslova Ribentropu u vezi sa zahtevima Mađarske oko Banata i Međimurja

Izveštaj predstavnika Vrhovne komande Vermahta od 19. aprila 1941. Upravi za vojnu privredu i naoružanje o sastanku predstavnika Vermahta i nemačkog Ministarstva spoljnih poslova u Beču povodom podele Jugoslavije

Obaveštenje nemačkog Ministarstva spoljnih poslova od 21. aprila 1941. nemačkom poslaniku u Rumuniji o pitanju dodeljivanja Banata Rumuniji

Izveštaj referenta nemačkog Ministarstva spoljnih poslova s konferencije u Beču od 21. aprila 1941. o statusu folksdojčera u okupiranoj Jugoslaviji

Izvod iz brzojavne informacije njemačkog ministra vanjskih poslova Joachima Ribbentropa njemačkom poslaniku u Budimpešti o državnoj pripadnosti Međimurja

Specijalni voz, 23. april 1941. Telegram ministra inostranih poslova Ribbentropa nemačkom poslaniku u Budimpešti Erdmannsdorffu u vezi sa zlostavljanjima pripadnika nemačke narodnosti i o pripajanju tri opštine Nemačkoj

Obaveštenje nemačkog poslanika u Zagrebu od 24. aprila 1941. ministru spoljnih poslova Rajha o sastanku koji će se održati u Ljubljani između Ćana i Pavelića

Izveštaj savetnika nemačkog poslanstva u Beogradu od 27. aprila 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o nameri vojnoupravnog komandanta u Srbiji da uspostavi srpsku administraciju i postavi Savet komesara pod njegovu komandu

Obaveštenje nemačkog državnog sekretara od 5. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova da nemački vojni komandant u Negotinu nije dozvolio bugarskim jedinicama da posednu taj rejon

Obaveštenje opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Benclera od 6. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o preseljavanju Slovenaca iz južne štajerske i Kranjske u Srbiju 

Obaveštenje Ministarstva spoljnih poslova Rajha od 21. maja 1941. nemačkim ambasadama, poslanstvima i opunomoćenicima o podeli teritorije Kraljevine Jugoslavije

Izveštaj Feliksa Benclera od 14. avgusta 1941. ministru spoljnih poslova Rajha o vojno-političkoj situaciji i njegovoj delatnosti na teritoriji Srbije

Izveštaj Feliksa Benclera od 29. avgusta 1941 Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o ograničenoj ekspolataciji rudnika zbog učestalih napada partizana i diverzija na železničkim prugama u Srbiji

Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea od 8. septembra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o razvoju ustanka u NDH i o tretiranju srpskog pitanja

Izveštaj opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Feliksa Benclera od 30. oktobra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o vojno-političkoj situaciji na području Kosovske Mitrovice i Novog Pazara

Izveštaj Nemačkog generalnog konzulata u Skoplju od 27. novembra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o italijanskoj propagandi za pripajanje delova Makedonije velikoj Albaniji

Izveštaj Zigfrida Kašea od 28. februara 1942. Ministarstvu spoljnih poslova Nemačkog Rajha sa savetovanja u Zagrebu o predstojećoj operaciji u zapadnoj Bosni i odnosima ustaša s Nedićem i Italijanima

Izveštaj nemačkog obaveštajca od 7 marta 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu o pokoljima koje su Mađari izvršili u Čurugu i Novom Sadu

Izveštaj nemačkog otpravnika poslova u NDH od 24. aprila 1942.ministru spoljnih poslova Nemačkog Rajha o italijanskimstavovima prema Srbiji, NDH i borbi protiv NOP i DVJugoslavije

Obaveštenje Zigfrida Kašea od 13. maja 1942. Ministarstvu spoljnih poslova Nemačkog Rajha o četničko-nemačkim pregovorima u Dubrovniku

Obaveštenje Opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Feliksa Benclera od 28. maja 1942. Ministarstvu spoljnih poslova nemačkog Rajha o položaju Albanaca i italijanskim pretenzijama na Kosovu

Berlin, 17. jul 1942. Telegram zamenika načelnika odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Klodijusa ministru spoljnih poslova Ribentropu o mađarskim isporukama žitarica i o zahtevima ratnog materijala

Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 11 septembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu

Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 22 septembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu

Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 21 novembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu

Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 11 januara 1943 god. Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu o pokolju Srba u Sremu

Predlog Nemačkog poslanstva u Zagrebu od 2. avgusta 1943. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha za delatnost na vojno-političkom planu u saradnji s ustašama na područjima pod italijanskom okupacijom posle kapitulacije Italije

Budimpešta, 11. septembar 1943. Telegram Jagova, nemačkog poslanika u Budimpešti, Ministarstvu spoljnih poslova o situaciji u Mađarskoj

Obaveštenje Ministarstva spoljnih poslova Rajha od 4. septembra 1943. Nemačkom poslanstvu u Zagrebu o reorganizaciji komandovanja, vojno-upravnih odnosa i snabdevanja na Jugoistoku

Obaveštenje poslanika u NDH od 3. novembra 1943. ministru spoljnih poslova Rajha o organizaciji uprave u operacijskoj zoni Jadranska obala i razgovoru s Pavelićem po tom pitanju

Beč, 20. mart 1944. Telegram zamenika načelnika odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Klodiusa ministru inostranih poslova Ribentropu o novom privrednom sporazumu sklopljenom sa Mađarima

Izveštaj Odeljenja za unutrašnjost II ministarstva spoljnih poslova Trećeg Rajha od 1. aprila 1944. rajhsfireru SS i šefu nemačke policije Hajnrihu Himleru o evakuaciji folksdoj-čera sa ugroženih područja u Hrvatskoj

Budimpešta, 15. jun 1944. Telegram Vezenmajera, poverenika Rajha, ministru spoljnih poslova Ribentropu o mađarskim rezervama u radnoj snazi

Izvještaj njemačkog poslanika u Zagrebu od 28. oktobra 1944. ministru spoljnih poslova Trećeg Rajha o stanju u 13. SS diviziji Handžar

Fotografije

Povezane odrednice

Grčka u drugom svetskom ratu Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Negotin Dubrovnik Skoplje Mostar 13. SS divizija Handžar Hermann Göring Bitka na Neretvi Borbe u Sremu 1942. Adolf Hitler Borbe u Sremu 1943. Vrhovna komanda Vermahta Aleksandar Cincar-Marković Wilhelm Keitel Novi Sad Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Aprilski rat Ante Pavelić Italija u drugom svetskom ratu Siegfried Kasche Kranj Ljubljana Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vojni puč 27. marta Borbe u Hrvatskoj 1944. Beograd Vlada Velike Britanije Kapitulacija Italije 6. italijanski armijski korpus Borbe u Hercegovini 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Žene u ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Deportacije Slovenaca Galeazzo Ciano Heinrich Himmler Zagreb Pavle Karađorđević Genocid u NDH Operacija Trio Benito Mussolini Britanija i Jugoslavija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ugo Cavallero Nemački zločini u Jugoslaviji Operacija Weiss Rudolf Lüters Albanija u drugom svetskom ratu Ustanak u Sloveniji 1941. Borbe na Kosovu i Metohiji Vermaht u Jugoslaviji Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Hrvatska seljačka stranka Novi Pazar Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Nemački zločini u Sloveniji 1941. Borbe u Hrvatskoj 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Ustanak u Hrvatskoj 1941. Felix Benzler Borbe u Hrvatskoj 1943. Rumunija u drugom svetskom ratu