🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Jugosloveni u svetu

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 15 fotografija.

Događaji

7. 8. 1941 U Buenos Airesu održana sednica Centralne uprave Jugoslovenske narodne odbrane, jedinstvene organizacije naših iseljenika u Južnoj Americi. Doneta je odluka da se podrži borba za oslobođenje naroda Jugoslavije.

18. 11. 1941 U Kujbiševu, ambasador V. Britanije tražio od vlade SSSR-a da se partizani Jugoslavije stave pod komandu komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini Draže Mihailovića.

24. 11. 1941 U Kujbiševu, britanska vojna misija podnela vladi SSSR-a memorandum, zahtevajući da se partizani Jugoslavije hitno potčine komandantu jugoslovenske vojske u otadžbini Draži Mihailoviću, koga vlada V. Britanije smatra jedino mogućim vođom otpora u Jugoslaviji.

23. 8. 1942 U Buenos Airesu (u Argentini) na inicijativu naprednih iseljenika iz Jugoslavije, članova Jugoslovenske narodne odbrane, osnovan komitet za nacionalno oslobođenje Jugoslavije, u cilju pružanja podrške i pomoći NOP-u.

0. 1. 1943 U Cirihu (u Švajcarskoj) napredna grupa jugoslovenskih građana formirala Narodnooslobodilački odbor sa zadatkom da popularise liniju NOB-a i da prihvata i pomaže naše građane koji su bežali iz italijanskih i nemačkih zarobljeničkih i koncentracionih logora.

0. 8. 1943 U Bernu (Švajcarska), na konferenciji predstavnika NO odbora jugoslovenskih građana iz Berna i Ciriha, formiran Komitet narodnog oslobođenja Jugoslavije. On je razvio živu aktivnost na okupljanju jugoslovenskih građana u NOP.

23. 10. 1943 U Sidneju (u Australiji), na konferenciji jugoslovenskih iseljenika, osnovan Savez jugoslovenskih iseljenika u Australiji.

0. 6. 1944 Na konferenciji delegata NOP-a Jugoslavije u Francuskoj demokratskim putem izabran novi NO odbor oslobođenja Jugoslavije, od 16 članova (on je kasnije izdavao svoj list -Nova Jugoslavija-), Određeni su zadaci NO odbora: okupljanje jugoslovenskih iseljenika oko NOP-a u cilju pružanja aktivne pomoći narodima Jugoslavije u borbi za konačno oslobođenje; pružanje pomoći demokratskom pokretu Francuske; rad na propagandi s ciljem da se javnost Francuske što bolje upozna sa oslobodilačkim pokretom jugoslovenskih naroda. [U celoj Francuskoj je do kraja 1944. godine formirano 11 NO odbora, koji su obuhvatili oko 2.500 jugoslovenskih iseljenika, od kojih je većina aktivno sarađivalj sa pokretom otpora u Francuskoj.]

0. 6. 1944 U Švajcarskoj održana prva partijska konferencija jugoslovenskih iseljenika. Na konferenciji, kojoj je prisustvovalo oko 30 delegata, izabran je Komitet KPJ za Švajcarsku, koji je rukovodio radom 16 partijskih ćelija.

0. 9. 1944 Jugoslovenski antifašisti počeli se prebacivati iz Švajcarske preko Francuske i Italije, u Jugoslaviju.

5. 9. 1944 Udruženje jugoslovenskih iseljenika u Kini -Nova Jugoslavija- održalo konferenciju i donelo rezoluciju o odanosti NOP-u i njenom vođi maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu.

0. 10. 1944 Jugoslovenski građani u Švajcarskoj formirali NO odbor za Švajcarsku.

4. 10. 1944 U Melburnu (u Australiji) održan kongres Saveza jugoslovenskih iseljenika u Australiji. Na njemu je odato priznanje NOVJ i izražena je zahvalnost maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu; odlučeno je da se organizuje pomoć za NOV i POJ (tako je do kraja. maja 1945. sakupljeno: oprema za 4 bolnice opšteg i 3 bolnice specijalnog tipa, 40.000 kg sanitetskog materijala, 16 vagona konzervirane hrane, 9 vagona odeće i obuće, 120.000 dolara i dr.).

9. 10. 1944 U Santjagu (u Čileu) održana konferencija jugoslovenskih iseljeničkih organizacija. Na njoj je formiran Odbor za prikupljanje pomoći NOB-u. (Posle konferencije među iseljenicima se razvio živ politički rad na popularisaniu NOB-a. Do kraja decembra je za NOV i POJ prikupljena pomoć u vrednosti preko 160.000 dolara.)

25. 12. 1944 Odlukom Centralne međunarodne uprave Crvenog krsta, Centralni odbor Crvenog krsta NOP-a priznat za legitimnog jugoslovenskog predstavnika.

Fotografije

Povezane odrednice

SSSR i Jugoslavija Britanija i Jugoslavija Završne operacije u Jugoslaviji Britanska pomoć četnicima Italija u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Omladina u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Žene u ratu Josip Broz Tito Narodno oslobodilački odbori Dragoljub Draža Mihailović Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Vlada Velike Britanije Osijek Zarobljenici u ratu SAD i Jugoslavija Zagreb Istočni front Sanitet u ratu Jugoslovenski zarobljenici u Norveškoj Francuski pokret otpora Kapitulacija Italije Logor Aušvic Vlada Sovjetskog Saveza Štampa u ratu Partizanke Crvena armija Ranjenici u ratu