🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Južnomoravski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

13. 8. 1943 Na pl. Rađanu četnički Jablanički, Kosovski, Južnomoravski i Toplički korpus (oko 2000 četnika) napali 1. i 2. udarni i 2. (jablanički) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda. Posle osmočasovne teške borbe četnici su protivnapadom odbačeni ka Sokolovom visu i s. M. i V. Đakama. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 20 mrtvih i oko 40 ranjenih, a jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda - 8 poginulih, 3 ranjena i 4 nestala. Zaplenjeno: 1 protivtenkovska puška, 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, i dr.

20. 5. 1944 Otpočeo napad 21. divizije NOVJ (bez 5. srpske brigade) na četničku grupaciju (Jablanički, Južnomoravski i Vardarski korpus - ukupno oko 1200 četnika) u G. Jablanici. U borbama vođenim do 28. maja u širem rejonu s. Oruglice (kod Lebana), u kojima je od 23. maja uzela učešća i 22. divizija NOVJ (bez 8. srpske brigade), četnička grupacija je razbijena. Po sopstvenom priznanju četničke komande poginulo je 40, ranjeno 41 i zarobljeno 310 četnika, mada su gubici bili veći. Zaplenjeno je, pored ostalog, 15 p. mitraljeza i 142 puške.

15. 12. 1944 Na prostoriji Rogatica - Sokolac - Han-Pijesak - s. Žepa jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ završile sedmodnevne uporne borbe protiv 8.000 četnika (Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa) koji su se pod pritiskom jedinica NOVJ povukli iz Srbije u istočnu Bosnu. I pored velikih gubitaka, nadmoćni neprijatelj uspeo je da ovlada linijom s. Žepa - s. Džimrije - Kram.

21. 12. 1944 Na položajima istočno od Tuzle 27. i 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodile osmodnevnu tešku zadržavajući! odbranu u borbi protiv četnika Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa i uspela da ih razbije. Gubici neprijatelja: oko 550 poginulih i ranjenih i 90 zarobljenih. Zaplenjeno: 3 minobacača, 3 mitraljeza, 64 puške, 10 automata, 10 pištolja i druga ratna oprema. Gubici 27. i 38. divizije NOVJ: 25 poginulih, 70 ranjenih i 4 nestala borca.

27. 12. 1944 U rejonu Tuzle 38. udarna divizija NOVJ, 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Tuzlanski NOP odred, uz sadejstvo delova 28. divizije 14, korpusa NOVJ, razbili jaku četničku grupaciju (Avalski, Mlavski, Timočki, Deligradski, Toplički, Javorški, Južnomoravski i Srpski udarni korpus). Uništena je skoro polovina te grupacije (koja je imala oko 8000 četnika) a njeni ostaci su se povukli dolinom r. Spreče ka pl. Ozrenu.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

38. istočnobosanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Rudolf Perhinek Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Srbiji 1944. Jablanički korpus JVuO 28. slavonska divizija NOVJ Četnička golgota Avalski korpus JVuO Dragutin Keserović Rasinski partizanski odred 22. srpska divizija NOVJ Dragoslav Račić Sokolac Nikola Kalabić Javorski korpus JVuO Saradnja četnika sa okupatorom Centralni komitet KPJ 1. kosovski korpus JVuO Han Pjesak Gojko Borota Dragoljub Draža Mihailović Lebane Radoslav Đurić Bilećka četnička brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe na Kosovu i Metohiji Vardarski korpus JVuO Topličko-jablanička operacija 27. istočnobosanska divizija NOVJ Ivan Šubašić 16. muslimanska udarna brigada 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Timočki korpus JVuO Vrhovni štab NOVJ Tuzla Kosmajski partizanski odred Bitka za Tuzlu decembra 1944. Toplički korpus JVuO Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Svetozar Vukmanović Tempo Mlavski korpus JVuO Miroslav Trifunović 1. južnomoravski partizanski odred 5. srpska brigada (3. južnomoravska)