🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kikindski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

0. 7. 1941 U severnom Banatu formirani Kikindski, Mokrinski, Kumanački, Melenački, Petrovgradsko-stajićevski, Dragutinovački, Karađorđevački i Aleksandrovački NOP odred.

28. 7. 1941 Kikindski NOP odred nadeleko od Kikinde spalio oko 300 kg žita.

29. 7. 1941 U rejonu Kikinde Kikindski NOP odred posekao tt linije.

4. 8. 1941 U rejonu Simićevog salaša (kod Kikinde) nemačke poterne jedinice razbile Kikindski NOP odred. Od preostalih delova ovog odreda i od Mokrinskog NOP odreda formiran Kikindsko-mokrinski NOP odred.

6. 8. 1941 U neposrednoj blizini s. Mokrina (kod Kikinde) Kikindsko-mokrinski NOP odred spalio 70 jutara pšenice.

11. 8. 1941 Kod s. Mokrina (blizu Kikinde) Kikindsko-mokrinski NOP odred napao čuvare žetve i zaplenio pušku, a u Padeju razoružao dva stražara.

22. 8. 1941 Grupa boraca iz Kikindsko-mokrinskog NOP odreda zarobila nemačkog komesara vršidbe iz s. Mokrina (kod Kikinde) i zamenila ga za jednog simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta.

23. 8. 1941 Između sela Mokrina i Iđoša (kod Kikinde) Kikindsko-mokrinski NOP odred posekao tt linije.

25. 8. 1941 Između Kikinde i s. Mokrina Kikindsko-mokrinski NOP odred oštetio železničku prugu.

26. 8. 1941 Nedaleko od s. Mokrina (kod Kikinde) Kikindsko-mokrinski NOP odred napao nemačko policijsko odeljenje i oslobodio jednog zarobljenog partizana.

28. 8. 1941 Nedaleko od s. Banatskog Aranđelova (kod N. Kneževca) Kikindsko-mokrinski NOP odred oštetio železničku prugu, usled čega je iskliznuo teretni voz.

30. 8. 1941 Kikindsko-mokrinski NOP odred oštetio železnički kolosek između Kikinde i s. Mokrina.

0. 9. 1941 U rejonu Kikinde poterne jedinice nemačke 704. i 714. pešadijske divizije razbile Kikindsko-mokrinski NOP odred.

17. 9. 1941 Između sela Mokrina i Valkanja (kod Kikinde) Kikindsko-mokrinski NOP odred minirao železničku prugu.

6. 10. 1941 U s. Mokrinu (kod Kikinde) nemačka policija uhapsila grupu boraca iz ranijeg Kikindsko-mokrinskog NOP odreda i 138 simpatizera NOP-a i sprovela ih u Petrovgrad (sada: Zrenjanin).

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Povezane odrednice

Kikinda 714. pešadijska divizija Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Zrenjanin Ni zrno žita okupatoru! 704. pešadijska divizija Aranđelovac