🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kninski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 12. 1941 MK KPH za Knin doneo odluku o formiranju Kninskog NOP odreda i odredio ljudstvo koje će ući u sastav ovog odreda.

7. 1. 1942 U s. Koritima (kod Knina), po odluci PK KPH za Dalmaciju, od ustanika iz s. Kovačića i novodošlih boraca formiran Kninski NOP odred.

0. 8. 1943 Po naređenju Štaba kninskog sektora formiran Kninski NOP odred.

4. 10. 1943 U blizini s. Mokrog Polja (na putu Gračac - s. Kistanje) jedinice Kninskog NOP odreda napale nemačku pratnju koja je iz Zadra za Bihać sprovodila zarobljene italijanske vojnike i oslobodile 75 zarobljenika.

8. 10. 1943 Na putu Knin-Otrić jedinice Kninskog NOP odreda i 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale iz zasede auto-kolonu nemačke 114. lovačke divizije i uništile 3 kamiona i motocikl.

21. 9. 1944 Prominski NOP odred ušao u sastav Kninskog NOP odreda kao njegov 3. bataljon.

10. 11. 1944 Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Brač 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Zadar Biokovski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. Dinarska četnička divizija Zarobljenici u ratu Dinarski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Komunistička partija Hrvatske Hvar Borbe u Hrvatskoj 1942. Gračac Bihać Borbe u Lici 1943. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Sjevernodalmatinski partizanski odred Borbe na Jadranu 1944. Srednjodalmatinski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu Korčula 114. lovačka divizija Borbe u Dalmaciji 1942. Knin 5. dalmatinska udarna brigada