🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kokrški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

18. 6. 1942 Na Kališama (kod Kranja) formiran Kokrški NOP odred.

4. 7. 1942 Na drumu između s. G. i D. Kokre (blizu Kranja) četa Kokrškog NOP odreda vodila borbu protiv nemačkih vojnika i nanela im velike gubitke. Za odmazdu, nemački vojnici zapalili s. Kokru a muško stanovništvo poubijali.

8. 7. 1942 Kao represalije zbog akcije Kokrškog NOP odreda u Tuhinjskoj dolini i zbog pretrpljenih gubitaka, nemački okupator spalio sela Gradišće, Koreno i Hom, žene i decu odveo u logore a muškarce starije od 18 godina poubijao i zapalio u kućama.

13. 9. 1942 U šumi Uden borštu (kod Kranja) oko 3.000 nemačkih vojnika opkolilo 2. bataljon Kokrškog NOP odreda. U teškoj borbi, koja je trajala i sutradan, oni su ga uništili.

24. 12. 1942 Na Kostanjskoj planini (blizu Kamnika) Kamniški i Moravški bataljon Kokrškog NOP odreda vodili oštru borbu protiv jakih snaga neprijatelja i naneli im gubitke.

30. 7. 1944 GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu da se od Gorenjskog NOP odreda formiraju Škofjeloški i Kokrški NOP odred.

27. 8. 1944 U Gorenjskoj, na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa NOVJ, od Gorenjskog NOP odreda formiran Škofjološki i Kokrški NOP odred. Tom naredbom je teritorija Gorenjske podeljena na dva operativna područja koja je razdvajala r. Sava.

7. 10. 1944 Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju, Kokrški NOP odred 9. korpusa NOVJ prepotčinjen 4. operativnoj zoni. NOV i PO Slovenije.

23. 10. 1944 Kod s. Mošnja (na putu Bled-Kranj) patrola Kokrškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku auto-kolonu i u kraćoj borbi uništila putnički i teretni automobil. Poginulo je 28 nemačkih vojnika i dosta ih je ranjeno.

22. 11. 1944 U s. Lomu (kod Tržiča) Kokrški NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao kolonu iz sastava nemačkog 184. landesšicen-puka i u šestočasovnoj borbi naneo joj gubitke od 33 mrtva i 36 ranjenih vojnika. Snage na obezbeđenju vodile su oštre borbe protiv nemačke kolone koja je iz Kranja nadirala u pomoč jedinicama napadnutim u s. Lomu.

3. 12. 1944 U s. Kovoru (kod Tržiča) Kokrški NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao belogardističko uporište jačine DO vojnika. Posle dvočasovne borbe on je uporište, miniranjem, porušio, ali ga nije zauzeo, jer je, zbog pomanjkanja municije, odustao od daljih napada.

10. 1. 1945 U Kranju, u hotelu -Evropa-, gde se nalazio centar Gestapoa, pomoćnik načelnika obaveštajnog centra Kokrškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije podmetnuo paklenu mašinu. Od eksplozije je poginulo 12 gestapovaca, policajaca i oficira (među njima 5 viših oficira), teško ranjeno njih 17 (od kojih je 15 umrlo u bolnici) i više njih lakše povređeno.

22. 2. 1945 Delovi nemačkog 14. i 28. SS policijskog puka i jedinica slovenačkih domobrana otpočeli napade u rejonu pl. Stol - pl. Dobrča - pl. Storžič s ciljem da odbace jedinice Kokrškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije od putnih i železničkih komunikacija i omoguće nesmetano povlačenje u Austriju. U borbama do 28. februara Kokrški NOP odred je izbegao udare nadmoćnog neprijatelja i sačuvao svoju živu silu.

5. 5. 1945 U s. Begunjama (kod Radovljice) Kokrški NOP odred 4. operativne zone Slovenije napao nemačku stražu na obezbeđenju zatvora i posle oštre borbe prinudio je na predaju, te iz logora oslobodio 650 političkih zatvorenika i talaca.

Dokumenti

Izveštaj Štaba Kokrškog odreda od 24 jula 1942 god. Štabu Prve grupe odreda o sastavu štabova, stanju ljudstva i naoružanja

Izveštaj Štaba Kokrškog odreda od 24 jula 1942 god. Štabu Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda o akcijama odreda u mesecu julu

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 30. jula 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ za formiranje Skofjeloškog i Kokrškog NOP odreda

Naređenje Štaba Gorenjskog NOP odreda od 27. avgusta 1944. da se od formacijskog sastava Odreda formiraju Škofjeloški i Kokrški NOP odred

Izveštaj Kokrškog NOP odreda od 2: septembra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o stanju i jačini Odreda

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 7. oktobra 1944. o prepotčinjavanju Kokrškog NOP odreda

Izveštaj Štaba Kokrškog NOP odreda od 8. oktobra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o organizacionom stanju i operativnim područjima potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Kokrškog NOP odreda od 11. oktobra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o stanju i akcijama potčinjenih jedinica

Izveštaj štaba Kokrškog NOP odreda od 30. novembra 1944. štabu 4. operativne zone Slovenije o stanju i problemima Odreda

Izveštaj Štaba Kokrškog NOP odreda od 7. decembra 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o napadu na neprijateljevo uporište Kovor

Izveštaj Štaba Kokrškog NOP odreda od 15. decembra 1944. Šta-bu 4. operativne zone Slovenije o stanju i aktivnosti Odreda u prvoj polovini decembra

Izveštaj Štaba Kokrškog NOP odreda od 7. januara 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o rasformiranju Jurišnog bataljona

Izveštaj Štaba Kokrškog NOP odreda od 7. marta 1945. Štabu 4. operativne zone Slovenije o neprijateljevoj akciji protiv jedinica odreda krajem februara

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bela garda Slovensko domobranstvo Borbe u Sloveniji 1945. Kamnik Kranj Završne operacije u Jugoslaviji 9. slovenski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1942. Gorenjski partizanski odred Deca u ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Žene u ratu Bled Gestapo Nemački zločini u Jugoslaviji Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Glavni štab Slovenije