🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Krajinski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

13. 6. 1944 Požarevački, Moravski, Svrljiški, Niški i Belopoljski odred SDS, Patrolna pripremna škola SDS iz Niša, četnički Timočki, Knjaževački, Nišavski, Deligradski i Krajinski korpus (ukupne jačine oko 4000 ljudi) preduzeli napad na 9. sprsku NO brigadu i Niški NOP odred. U jednodnevnoj borbi kod s. Cerja, s. Kravlja i s. Vrela (blizu Niša) 9. srpska NO brigada i Niški NOP odred su razbili neprijatelja. Poginulo je 60 a zarobljeno 75 neprijateljskih vojnika, dok su se ostali razbežali. Zaplenjeno je 10 p. mitraljeza i oko 150 pušaka. 

22. 6. 1944 Na pl. Bukoviku 23. divizija NOVJ napala četnički Krajinski, Timočki i Deligradski korpus (ukupno oko 3000 četnika). U borbi vođenoj od jutra do 15 časova četnici su prisiljeni na povlačenje. Poginula su 102 četnika, dok je četnička Sokobanjska brigada većim delom zarobljena (ostatak te brigade je pobegao kući).

7. 7. 1944 Kod s. Trubarevca i s. Vrbovca (blizu Sokobanje) jedinice 23. udarne divizije NOVJ razbile četnički Timočki, Krajinski i Homoljski korpus (oko 6.000 četnika). Gubici neprijatelja: 63 poginula, veći broj ranjenih i 84 zarobljena. Plen: mitraljez, p. mitraljez, protivavionski mitraljez, 2 automata i 75 pušaka. Divizija je imala 8 mrtvih i 5 ranjenih boraca.

17. 7. 1944 Kod s. Jošanice i s. Vrmdže (blizu Sokobanje) jedinice 23. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četničkog Timočkog, Krajinskog, Homoljskog i Zaglavskog korpusa (oko 5000 četnika). Poginulo je 20 a zarobljeno 160 četnika. Zaplenjen je p. mitraljez i 100 pušaka. Divizija je imala 1 poginulog borca.

24. 7. 1944 Na pl. Bukoviku i pl. Beljevini jedinice 23, udarne divizije NOVJ (7. i 14. srpska NO brigada) napale na oko 6.000 četnika (četnički Ivankovački, Varvarinski, Resavski, Timočki, Krajinski, Deligradski i Mlavski korpus). U oštrim borbama, vođenim ceo dan, jedinice NOVJ su uspele da do 18 časova ovladaju dominantnim visovima i pokolebaju levo krilo neprijateljske odbrane. U toku borbe četnicima je stiglo pojačanje (Knjaževački, Čegarski i Niški korpus), ali je 23. divizija, snažnim jurišem, zauzela četničke glavne i rezervne položaje, odbacivši četnike ka pl. Rožnju. Gubici neprijatelja: 450 mrtvih i 50 zarobljenih. Gubici jedinica 23 divizije NOVJ: 43 mrtva i 63 ranjena borca. Zaplenjeno: 5 minobacača, 6 mitraljeza, 4 protivavionska mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 300 pušaka i veća količina hrane i drugog materijala.

0. 9. 1944 U rejonu s. Deliblata (kod Kovina) 4. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade razbio delove (150 ljudi) četničkog Krajinskog korpusa, koji su se iz Srbije prebacili u Banat. Zarobljeno je 30 četnika a 25 njih se predalo; ostali su se prebacili na desnu obalu r. Dunava. Zaplenjeno je 10 pušaka i nešto municije.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

9. srpska brigada (ozrenska) 6. vojvođanska udarna brigada Požarevac Niš Timočki korpus JVuO Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 23. srpska udarna divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Kovin Mlavski korpus JVuO Avijacija u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Deligradski korpus JVuO Homoljski korpus JVuO Niški partizanski odred Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 14. srpska udarna brigada Nišavski korpus JVuO Četnici u drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci)