🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Krški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

16. 8. 1942 Kod G. Sevnice delovi 3. bataljona Krškog NOP odreda napali italijansku kolonu koja je išla iz Trebnja prema Čatežu i naterali je u bekstvo.

4. 9. 1942 U logoru blizu s. Trebelnog (kod Novog Mesta), po naređenju GŠ NOP odreda za Sloveniju, od jedinica iz Zapadnodolenjskog i Krškog NOP odreda, na svečan način formirana slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-.

14. 9. 1942 Otpočeo napad ustaško-domobranske 1. brdske brigade na oslobođenu teritorija Žumberka. Četvrta hrvatska NOU brigada i delovi Žumberačko-pokupskog NOP odreda uspeli su da se u toku noći 14/15. septembra probiju između s. Novog Sela i s. Kostanjevca na teritoriju Krškog NOP odreda.

14. 9. 1942 U Proseki žumberačkoj (na Gorjancima), ustaše napale bolnicu Krškog NOP odreda i nanele joj ozbiljne gubitke.

20. 9. 1942 U rejonu s. Dolža (na Gorjancima) održan sastanak štabova Žumberačko-pokupskog i Krškog NOP odreda: određen je Operativni štab za vođenje zajedničkih dejstava.

24. 9. 1942 Delovi partizanskog bataljona -Josip Kraš- i Krškog NOP odreda zauzeli neprijateljsko uporište u s. Sošicama (na Žumberku), zarobili 40 žandarma i ustaša i zaplenili 38 pušaka, oko 5000 metaka, 116 mobi i drugu opremu.

29. 9. 1942 Partizanski bataljon -Josip Kraš- i jedinice Krškog NOP odreda napali domobranske posade u s. Kaljama, G. Vasi i Novom Selu (na Žumberku), ali su odbijeni, pretrpevši gubitke od 9 mrtvih i 1 ranjenog borca. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i više ranjenih vojnika.

16. 11. 1942 Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-, uz sadejstvo jedne čete Krškog NOP odreda, zauzele ustaško uporište u Sv. Jani (kod Samobora), zarobile 34 ustaše i žandarme i zaplenile 36 pušaka.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Slovenska udarna brigada Matija Gubec Bela garda Sanitet u ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Samobor 1. gorski zdrug (NDH) Operacija Ljubljanska pokrajina Borbe u Hrvatskoj 1942. Novo Mesto 1. brdska brigada NDH 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1942. Hrvatsko domobranstvo