🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kruševski partizanski odred "Pitu Guli"

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

16. 4. 1942 Kod Grujeve njive (blizu Kruševa), od ljudstva iz kruševskog kraja, formiran Kruševski NOP odred -Pitu Guli-.

6. 8. 1942 U s. Pribilcima (kod Kruševa) Kruševski NOP odred -Pitu Guli-, zapalio opštinsku arhivu i zaplenio 30 pušaka i dosta municije.

19. 8. 1942 U s. Lokvene (kod Kruševa) ušao Kruševski NOP odred -Pitu Guli- i održao politički zbor.

7. 9. 1942 Kod rudnika -Cer Nebojša- (blizu Kruševa) Kruševski NOP odred -Pitu Guli- napao i razoružao 4 nemačka stražara, zaplenio dosta hrane i drugog materijala i oštetio rudnička postrojenja.

30. 9. 1942 U s. Belušino (kod Kruševa) ušao Kruševski NOP odred -Pitu Guli-, zaplenio nešto oružja i održao politički zbor.

4. 10. 1942 U s. Zurču (kod Kruševa) Kruševski NOP odred -Pitu Guli- ubio jednog bugarskog policajca i održao politički zbor.

11. 10. 1942 U s. G. Divjacima (kod Kruševa) ušao Kruševski NOP odred -Pitu Guli-, zaplenio nešto oružja i održao politički zbor.

0. 11. 1942 U s. Drenovu (kod Kruševa) Kruševski NOP odred -Pitu Guli- vodio borbu protiv jakih bugarskih snaga koje su upale u selo za vreme održavanja mitinga.

14. 11. 1942 Kruševski NOP odred -Pitu Guli-, zbog velikog pritiska bugarske vojske i policije, prestao da dejstvuje. Deo ljudstva se prebacio na teritoriju pod italijanskom okupacijom i. maja 1943. ušao u sastav Kičevsko-mavrovskog NOP odreda, a ostali borci prešli u ilegalnost.

21. 3. 1943 U s. Novom Selu (kod Gostivara) formiran Mavrovski NOP odred -Korab-, u koji je ušlo ljudstvo iz mavrovskog kraja i deo boraca bivšeg Kruševskog NOP odreda -Pitu Guli-.

0. 6. 1944 U rejonu Kruševa, od ljudstva iz kruševskog kraja, formiran Kruševski NOP odred.

8. 9. 1944 Kruševski NOP odred oslobodio Kruševo.

9. 9. 1944 U Kruševu, od Kruševskog NOP odreda i novih boraca, formirana Kruševska NO brigada.

20. 9. 1944 Kod prevoja Davali na putu Bitolj-Ohrid 7. makedonska brigada 49. divizije NOVJ i Kruševski NOP odred dočekali nemačku motorizovanu kolonu i prinudili je da se, uz gubitke, vrati u Bitolj. Uništen je 1 kamion.

23. 9. 1944 U rejonu Bukova (na putu Resen-Ohrid) Kruševski NOP odred iz zasede napao nemačku kolonu i uspeo da je zadrži nekoliko časova, nanevši joj osetne gubitke u ljudstvu i materijalu.

1. 10. 1944 U Prespi rasformiran Kruševski NOP odred a njegovo ljudstvo ušlo u sastav Bitoljsko-prespanskog NOP odreda.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Makedoniji 1942. Borbe u Makedoniji 1943. 49. makedonska divizija NOVJ Prilep Gostivar 7. makedonska brigada Resen Mavrovski partizanski odred Kičevo Ilegala u ratu Bitola Ohrid Zasede u oslobodilačkom ratu Glavni štab Makedonije Kruševo Bugarska u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1944.