🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Labin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

18. 7. 1941 Diverzantska grupa oštetila prugu Split-Perković, između Labina i Kaštela Starog.

0. 9. 1942 Formiran SNO odbor za Labin.

15. 12. 1942 Između ž. stanica Labin i Kaštel Stari (na pruzi Knin-Split) jedinice 3. bataljona 3. dalmatinske NOU brigade napale italijanski transportni voz. U četvoročasovnoj borbi italijanski vojnici su imali 12 mrtvih i veći broj ranjenih, a pruga je oštećena za duže vreme.

0. 3. 1943 U sedište CK KP Albanije, u s. Labinotu (kod Elbasana u Albaniji), stigao delegat CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo koji je u razgovoru sa članovima CK KP Albanije savetovao: formirati Vrhovni štab NOV Albanije i štabove zona, a od seoskih četa preći na stvaranje pokretnih NOP odreda i brigada.

17. 3. 1943 U s. Labinotu (kod Elbasana u Albaniji) otpočela I zemaljska konferencija KP Albanije. U pripremi i radu te konferencije učestvovali su delegati CK KPJ Blažo Jovanović, Dušan Mugoša i Miladin Popović. Konferencija je završena 22. marta.

0. 9. 1943 Kod Labina, u borbi protiv delova nemačke 71. pešadijske divizije, poginula 43 istarska borca, dok je neprijatelj imao 5 mrtvih.

22. 5. 1944 Između Raše i Labina (u Istri) diverzantska grupa 1. NOP odreda -Učka- porušila most i uništila kamion s nemačkim vojnicima.

13. 6. 1944 Prva istarska brigada -Vladimir Gortan- zauzela s. Šumberg i s. Sv. Nedelju (kod Labina) koja su branili italijanski fašisti.

15. 6. 1944 Na putu Labin - s. Rabac diverzantska grupa 1. bataljona 1. NOP odreda -Učka- uništila nemački kamion natovaren namirnicama.

6. 11. 1944 U s. Bertićima (kod Labina u Istri), održani prvi izbori za seoski NO odbor.

28. 4. 1945 U Istri 4. udarna brigada 9. udarne divizije JA, posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica, oslobodila Labin i rudnik uglja Rašu.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Kaštela Borbe u Istri 1944. Miladin Popović Svetozar Vukmanović Tempo Narodno oslobodilački odbori Vrhovni štab NOVJ 3. dalmatinska udarna brigada Ustanak u Hrvatskoj 1941. Albanski partizani Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Istri 1945. Ustanak u Dalmaciji 1941. Istra u oslobodilačkom ratu Dušan Mugoša Centralni komitet KPJ Završne operacije u Jugoslaviji Knin Split Italija u drugom svetskom ratu 1. istarska brigada Vladimir Gortan Borbe u Istri 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. Komunistička partija Albanije 71. pešadijska divizija Albanija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Blažo Jovanović