🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Lepa Perović

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Izvještaj Oblasnog štaba za Hercegovinu i Lepe Perović od septembra 1941 god. Štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o vojno-političkoj situaciji u Hercegovini

Pismo Lepe Perović od 28 aprila 1942 god. komandantu Operativnog štaba za Bos. Krajinu o borbama protiv Italijana i domobrana kod Mrkonjić Grada i Jajca i o izdajničkom radu četnika

Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Josipu Hrnčeviću o odluci Centralnoga komiteta KP Hrvatske da se ukida Povjerenstvo, da Lepa Perović i Stipe Ugarković ostaju u Zagrebu kao instruktori Centralnoga komiteta KP Hrvatske te obavještavaju o mogućnosti uništenja rezervoara benzina u Sesvetama

Pismo Lepe Perović Mjesnome komitetu KPH Zagreb u kojemu se osvrće na rad obavještajne službe i daje upute za njeno poboljšanje

Izvještaj Lepe Perović Centralnome komitetu KP Hrvatske o radu na terenu, provalama i hapšenjima u Zagrebu, radu rajonskih komiteta, raspoloženju među neprijateljskim jedinicama i stanovništvom, te o popisu šifri koje će se upotrebljavati u međusobnom dopisivanj

Obavijest Lepe Perović Drugoj operativnoj zoni NOV i PO Hrvatske o neprijateljskim špijunima za koje se pretpostavlja da su u partizanskim jedinicama

Izvještaj Lepe Perović, instruktora Centralnoga komiteta KP Hrvatske, Oblasnome komitetu KPH Zagreb o političkim prilikama u Zagrebu, pregovorima s domobranskim oficirom, reorganizaciji rajonskih komiteta i obavještajnim podacima

Pismo Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku Lepi Perović, instruktoru CK KPH u Zagrebu, o svom formiranju i zadacima

Izvještaj Dragutina Sailia, člana Centralnoga Komiteta KP Hrvatske Centralnom komitetu o političkom stanju na području kotara Sisak, Kutina, Garešnica i Čazma, izvještaju Lepe Perović o radu NOO u Zagrebu te o oslobođenju Koprivnice

Izvještaj Lepe Perović Centralnom komitetu KP Hrvatske o pokušajima nekih HSS-ovaca da pregovaraju s predstavnicima NOP-a, odjecima odluka AVNOJ-a, radu Mjesnoga komiteta KP i Mjesnoga NOO Zagreb, drugovima za zamjenu, te agentima ubačenima u jedinice NOV

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Koprivnica Čazma Četnici u drugom svetskom ratu Garešnica Sisak Komunistička partija Hrvatske Zagreb Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Kutina Hrvatska seljačka stranka Hrvatsko domobranstvo Mrkonjić Grad Narodno oslobodilački odbori AVNOJ Jajce