🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ljupčo Arsov

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Pismo delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu Ljubča Arsova od 5. novembra 1943. god. članu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Kuzmanu Josifovskom 

Izveštaj delegata štaba Pete operativne zone Ljubča Arsova od 14. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju u Skopsko-kumanovskom partizanskom odredu

Izveštaj Ljubča Arsova od 14. novembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju na teritoriji Pete operativne zone

Izveštaj Ljubča Arsova od 15. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akcijama jedinica Pete operativne zone u periodu od 15. novembra do 15. decembra 1943. godine

Izveštaj Ljubča Arsova od 3. decembra 1943. god. Kuzmanu Josifovskom o stanju na terenu bataljona Jordan Nikolov

Izveštaj zamenika političkog komesara bataljona Jordan Nikolov od 21. decembra 1943. god. Ljubču Arsovu o akcijama bataljona

Pismo Ljubča Arsova, člana Petog oblasnog komiteta KP Makedonije od 2. januara 1944. god. sekretaru Mesnog komiteta KPM Kumanovo

Izveštaj pomoćnika političkog komesara bataljona Jordan Nikolov od 7. januara 1944. god. Ljubču Arsovu o stanju u bataljonu i na terenu posle bugarske ofanzive

Izveštaj Olivere Jocić, pomoćnika političkog komesara bataljona Jordan Nikolov, od 18. februara 1944. god. Ljubču Arsovu o stanju na terenu i o odlasku Kosovskog i Drugog udarnog južnomoravskog bataljona na Kara Dag

Obaveštenje Ljubča Arsova od 27. februara 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o pogibiji člana CK KP Makedonije Kuzmana Josifovskog-Pitu

Poruka instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. Ljupču Arsovu da preuzme dužnost sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije

Direktiva Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. god. Ljubču Arsovu o preuzimanju svih poslova u Skoplju koje je dotada vršio Kuzman Josifovski-Pitu

Direktiva delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom ikomitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 17. marta 1944. Ljupču Arsovu da preuzme dužnost sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije i nastavi ilegalni rad u Skoplju

Direktiva Svetozara Vukmanovića-Tempa od 17. marta 1944. god. Ljubču Arsovu za rad u Skoplju i za slanje delegata za Antifašističko sobranje narodnog oslobođenja Makedonije

Izveštaj Ljubča Arsova od 10. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o masovnim hapšenjima u Skoplju od strane bugarskog okupatora

Izveštaj Ljubča Arsova od 14. maja 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o internaciji koju bugarski okupator sprovodi u svim mestima Makedonije

Obaveštenje Mare Naceve, člana CK KP Makedonije, od 9. juna 1944. god Ljubču Arsovu o borbama protiv bugarskih okupatorskih trupa u vremenu od 20. maja do 20. juna 1944. godine

Izveštaj Ljubča Arsova od 19. jula 1944. god. Centralnom komitetu KP Makedonije o političkoj situaciji u Bugarskoj

Pismo Vere Aceve, sekretara Trećeg oblasnog komiteta, od 10. jula 1944. god. Ljubču Arsovu o stanju na teritoriji Oblasnog komnteta

Pismo Ljubča Arsova od 20. jula 1944. god. štabu Porečkog partizanskog odreda o beskompromisnom stavu prema pristalicama Draže Mihailovića

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Politički komesari u NOR-u Mara Naceva Kumanovski partizanski odred Komunistička partija Makedonije Borbe u Makedoniji 1943. Dobrivoje Radosavljević Svetozar Vukmanović Tempo Bugarska u drugom svetskom ratu Glavni štab Makedonije Centralni komitet KPJ Ilegala u ratu Dragoljub Draža Mihailović Narodno oslobodilački odbori Skoplje Porečki partizanski odred Februarski pohod Kumanovo Kuzman Josifovski Borbe u Makedoniji 1944.