🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Logor Jasenovac

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 15 fotografija.

Događaji

14. 8. 1941 Iz Tuzle ustaška policija počela deportaciju Srba i Jevreja u koncentracioni logor Jasenovac. U prvom transportu se nalazio i Mitar Trifunović Učo, narodni heroj, i jedna od vodećih ličnosti radničkog pokreta u Bosni između dva rata. U tom je logoru, neutvrđenog dana, streljan.

15. 1. 1942 Oko dva bataljona domobrana i ustaša iz Jasenovca potisnuli četu 2. krajiškog NOP odreda, upali u slobodna sela pod pl. Prosarom: Gradinu, Čuklinac i Draksenić i zaklali preko 150 lica, zapalili preko 100 kuća i opljačkali svu stoku

25. 5. 1942 Pet ustaških četa iz Jasenovca prešlo Savu i prodrlo do s. Draksenića (kod Bos. Dubice), odakle su ih, protivnapadom, delovi 2. krajiškog NOP odreda odbacili preko reke.

30. 5. 1942 Na Savi (nizvodno od Jasenovca) delovi 2. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zarobili jedan šlep sa posadom i zaplenili 10 tona kukuruza i drugog materijala.

1. 6. 1942 Ustaška Crna legija ojačana domobranskim delovima s tenkovima, otpočela napad iz Bos. Dubice i Jasenovca. Ona je do 3. juna izbila na severoistočne padine pl. Prosare i ostvarila mostobran dubine 15 km. Protivnapadom 2. bataljona i delova 3. i Udarnog bataljona 2. krajiškog NOP odreda, uz podršku jednog aviona, 4. juna neprijatelj je razbijen a zatim, u toku noći, odbačen preko r. Save. U tim borbama je poginuo vodnik voda u Udarnom bataljonu Mile Mećava, narodni heroj, a zaplenjena su dva tenka.

13. 10. 1942 Ovoga dana i sutradan ustaše iz Jasenovca opljačkale sela Crkveni Bok, Ivanjski Bok i Strmen (kod Sunje) i pobile oko 600 osoba.

21. 8. 1943 U s. Bukovcu (kod Petrovaradina) ustaše i nemački vojnici pohapsili 40 ljudi, žena i dece i oterali ih u logor Jasenovac (odakle se niko nije vratio).

26. 6. 1944 Na r. Savi (između s. Bistrice i s. Orahova) Gradiško-lijevčanski NOP odred vatrom iz protivtenkovske puške potopio ustaški brod koji je plovio od Bos. Gradiške za Jasenovac.

30. 4. 1945 Delovi 45. divizije JA oslobodili Jasenovac. U logoru su nemačke i ustaško-domobranske jedinice, pre povlačenja, masakrirali preostale zatvorenike.

Fotografije

Povezane odrednice

Genocid u NDH Ustanak u NDH Bijeljina Banja Luka Petrovaradin Mostar Hrvatsko domobranstvo Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije ZAVNOH Deca u ratu Crna legija Žene u ratu Posleratna suđenja u Jugoslaviji Sarajevo Tuzla Četnici u ustanku Ustanak u Hrvatskoj 1941. Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Kozarska Dubica Sveštenici u ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. 2. krajiški partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. Logor Stara Gradiška Zarobljenici u ratu Završne operacije u Jugoslaviji Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Saradnja partizana i četnika 1941. Narodno oslobodilački odbori Ustaški zločini 1941. Borbe u Srbiji 1943. Pljačka u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ustanak u Hercegovini 1941. Ljubo Miloš Holokaust u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1943. Streljanja u oslobodilačkom ratu Bosanska Gradiška 45. srpska divizija NOVJ