🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Logor Lepoglava

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 6 fotografija.

Dokumenti

Ravnateljstvo kaznenog zavoda Lepoglava šalje Velikom županu župe Zagorje popis lica koja su internirana u kaznionu poslije 11. travnja 1941. godine

Iz izvještaja Anke Butorac Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o stanju u logorima Lepoglava, Jastrebarsko i Koprivnica

Naredba Operativnog štaba XII divizije NOV Hrvatske i Kalničkog NOP odreda podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

Naredba Štaba XII udarne brigade NOV Hrvatske podređenim jedinicama za napad na kaznionicu u Lepoglavi

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o napadu XII NOU brigade na Lepoglavu i završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo-gori

Zapovijest Operativnog štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske i Kalničkog NOP odreda od 11 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 12 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 srpnja 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Lepoglavu, o završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo Gori i o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovu

Iz Izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o napadu Dvanaeste NOU brigade na Lepoglavu, te o završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo-goru

Proglas Tehnike AGITPROP-a Okružnoga komiteta KPH Varaždin o zauzeću kaznionice u Lepoglavi i oslobađanju političkih zatvorenika

Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 29 srpnja 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Jalkovec i Lepoglavu i o drugim akcijama

Izvještaj operativnog oficira Kalničkog NOP odreda od 30 srpnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o predaji garnizona u Jalkovcu, napadu na Lepoglavu i drugim akcijama

Izvještaj operativnoga oficira Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o predaji garnizona u Jalkovcu, napadu na Lepoglavu i drugim akcijama

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Centralnome komitetu KP Hrvatske u kojem iznose razlog njihova neprisustvovanja savjetovanju održanom 20. srpnja 1943. godine na teritoriju Okružnoga komiteta KPH Čazma, te izvještavaju o održanom partijskom savjetovanju članova Partije Kalničkoga NOP odreda i vojnim akcijama na divizion u Jalkovcu te kaznionicu u Lepoglavi

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 listopada 1943 god. o napadu brigade Braće Radića na Ivanec i Lepoglavu i stanju na području Knina

Zapovijest Štaba Druge operativne zone i Desete divizije od 16 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ivanec i Lepoglavu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 listopada 1943 god. o napadu brigade Braće Radića na Ivanec i Lepoglavu

Izvještaj Štaba NO brigade Braće Radića od 20 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Ivanec i Lepoglavu

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Ivanec i Lepoglavu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Lepoglave, Vinkovaca, Siska, Gračaca i Knina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Badljevinu i Oklaj i o borbama na Ivanšćici, kod Lepoglave, Križa, Sunje, Karlovca, Vrbovskog, Knina i Drniša

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na komunikacije i o borbama kod Lepoglave, Karlovca, Gračaca, Ličkog Osika i na otoku Pašmanu

Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o razgovoru s dr Markom Zužićem i puštanju HSS-ovaca iz Lepoglave

Fotografije

Povezane odrednice

Udarna brigada Braća Radić Borbe u Lici 1944. 10. krajiška divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Gospić Borbe u Hrvatskoj 1943. Genocid u NDH Ivanec Lepoglava Jastrebarsko Borbe u Hrvatskoj 1942. Knin Vinkovci Pljačka u ratu Pavelićeva gardijska brigada Hrvatska seljačka stranka 12. slavonska divizija NOVJ Zagreb Deca u ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Gračac Koprivnica Komunistička partija Hrvatske Ustaški zločini 1941. Sisak Zagorski partizanski odred Karlovac Čazma Narodni heroji Jugoslavije Varaždin 12. slavonska proleterska udarna brigada Krapina Aprilski rat 1. vojvođanska udarna brigada Drniš Kalnički partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944.