🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Majevička četnička brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

11. 9. 1942 Šesta istočnobosanska NOU brigada, sa Glavnim štabom NOP i DV za BiH i Pokrajinskim komitetom KPJ za BiH, otpočela petodnevni pokret iz Birča na Majevici i u Semberiju. Delovi domobranskog 3, 4. i 2. pešadijskog puka, nemačkog 750. pešadijskog puka i četnička Majevička brigada uzalud su pokušali da je na pl. Jelici okruže i unište.

3. 10. 1942 U s. G. Bukovici (kod Brezovog Polja) četnička Majevička brigada opkolila dva bataljona 6, istočnobosanske NOU brigade. Iznenađeni u nepovoljnoj situaciji, bataljoni su se izvukli iz okruženja preko položaja jednog četničkog bataljona, čiji borci nisu hteli da pucaju na partizane. U borbi je poginuo zamenik političkog komesara čete Omer Maslić, narodni heroj.

5. 11. 1942 Šesta istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zauzeli Lopare i u okolnim uporištima zarobili dve čete iz 6. i 8. puka domobranske 3. pešadijske divizije, četu milicije i jedan bataljon Četničkog Trebavskog odreda, dok se Jablanički bataljon četničke Majevičke brigade priključio partizanima.

11. 11. 1942 U s. D. i G. Pilići (kod Bijeljine) 6. istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske razbili dva bataljona Majevičke četničke brigade. Zarobljeno je oko 100 četnika sa puškama i nekoliko puškomitraljeza.

24. 11. 1942 Delovi nemačkog 750. pešadijskog puka. domobranskog 6. i 8. pešadijskog puka i četničkog Trebavskog odreda i četnička Majevička brigada (svega 10 bataljona i 1 artiljerijski divizion) otpočeli trodnevnu akciju čišćenja istočnog dela pl. Majevice poduhvat -Tuzla-). Akcija je izvedena -u prazno-, jer su se 6. istočnobosanska brigada i 3. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske blagovremeno izvukli iz obruča, razoružavši pri tom po jednu četu domobrana i četnika.

28. 11. 1942 U s. Maleševcima 6. istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske uništili četnički Majevički odred i kombinovani bataljon četničkog Trebavskog korpusa. Od ukupno 1.300 četnika, 600 je zarobljeno a 250 je poginulo i ranjeno. Tada su izginuli četnički komandanti s Majevice i četnički štab određen za Slavoniju. U borbi su poginuli pored ostalih politički komesar čete Ismet Kapetanović i desetar Branko Milutinović, narodni heroji, oba iz 6. istočnobosanske NOU brigade

13. 4. 1943 Kod s. Rastošnice i s. Kiseljaka (na putu Zvornik-Lopare) 1. vojvođanska NOU brigada razbila delove četničke Majevičke brigade. Poginulo je 30 i ranjeno oko 50 četnika.

19. 7. 1943 Na Majevici delovi 17. udarne divizije NOVJ razbili ostatak (oko 400 četnika) četničke Majevičke brigade.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bijeljina Romanijski korpus JVuO 1. vojvođanska udarna brigada Lazar Trklja Stevan Leko Damjanović Narodni heroji Jugoslavije Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 3. pješačka divizija (NDH) Saradnja četnika sa okupatorom Lopare Hrvatsko domobranstvo Trebavski korpus JVuO Glavni štab Bosne i Hercegovine 17. istočnobosanska divizija NOVJ Zvornik Slavoljub Vranješević Trebavski četnički odred Rade Radić Borjanski četnički odred Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Politički komesari u NOR-u Kiseljak Borbe za Jajce 1942. Operacija Tuzla Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Četnici u ustanku Dragoslav Račić