🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Majevički korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

14. 5. 1944 Kod s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad sedam četničkih brigada Cersko-majevičke grupe korpusa i 4. grupe jurišnih korpusa, koje su napale od s. Bijelog Brda i sa pravca s. Semegnjeva. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih.

16. 5. 1944 Na Borovoj glavi i kod s. Draglice (na pl. Zlatiboru) 2. proleterska udarna brigada i dva bataljona 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv snaga četničke Cersko-majevičke grupe korpusa. Pred nadmoćnijim i upornim neprijateljem, jedinice 2. divizije su se povlačile, pružajući četnicima vrlo jak otpor. Pred veče je neprijatelj zauzeo s. Senjišta. U borbi je poginulo i ranjeno oko 80 četnika, dok su gubici jedinica NOVJ iznosili: 1 poginuo i 1 ranjen borac.

17. 7. 1944 Iz Tuzle, Zvornika i Kladnja otpočeo koncentričan napad nemačke 7. SS -Princ Eugen- i 13 SS divizije -Handžar-, 12. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Majevičkog i Ozrenskog korpusa ka Sekovićima u cilju razbijanja 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ, zauzimanja slobodne teritorije u istočnoj Bosni i sprečavanja prodora glavnih snaga NOVJ u Srbiju. Posle desetodnevnih borbi neprijatelj je imao oko 1170 izbačenih iz stroja. Gubici delova 3. udarnog korpusa: 51 mrtav i 101 ranjen borac, a 12. udarni korpus je imao osetne gubitke. Zaplenjeno: 3 topa, 7 p. mitraljeza, 50 pušaka, 3 radio-stanice i 35 konja s komorom.

21. 9. 1944 Posle jednodnevne borbe protiv oko 1.000 četnika 4. grupe jurišnih korpusa i Majevičkog četničkog korpusa, jedinice 16. udarne divizije NOVJ oslobodile Krupanj. Neprijatelj se u neredu povukao prema Loznici, pl. Gučevu i pl. Ceru, uz gubitke od blizu 100 mrtvih i ranjenih.

25. 9. 1944 Na položaju s. G. Dobrić - Četenište - Golo brdo (kod Šapca) 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ slomila otpor četničkog Majevičkog korpusa i odbacila ga prema Šapcu.

26. 9. 1944 Na putu preko istočne Bosne za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ zauzela s. Lopare i Janju. Do 3. oktobra razbila je četnički Majevički korpus.

Fotografije

Povezane odrednice

Pavle Đurišić Cerska četnička brigada Gradačac Nikola Kalabić Gojko Borota Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Cerski korpus JVuO 2. vojvođanska udarna brigada Miroslav Trifunović Mustafa Mulalić Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 28. slavonska divizija NOVJ Zvornik Četnici u drugom svetskom ratu Mirko Lalatović 2. ustaška brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Tuzla Loznica 13. SS divizija Handžar Dragoljub Draža Mihailović Lopare Borbe u Srbiji 1944. Požeški korpus JVuO Šabac Završne operacije u Jugoslaviji Krupanj 16. vojvođanska divizija NOVJ Ozrenski korpus JVuO Priboj Stevan Moljević 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Dragoslav Račić 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Četnička golgota Bitka za Srbiju 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Stevan Leko Damjanović Saradnja četnika sa okupatorom Zarobljenici u ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Zaharije Ostojić Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Trebavski korpus JVuO 2. proleterska divizija NOVJ Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944