🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Majevički korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

14. 5. 1944 Kod s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad sedam četničkih brigada Cersko-majevičke grupe korpusa i 4. grupe jurišnih korpusa, koje su napale od s. Bijelog Brda i sa pravca s. Semegnjeva. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih.

16. 5. 1944 Na Borovoj glavi i kod s. Draglice (na pl. Zlatiboru) 2. proleterska udarna brigada i dva bataljona 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv snaga četničke Cersko-majevičke grupe korpusa. Pred nadmoćnijim i upornim neprijateljem, jedinice 2. divizije su se povlačile, pružajući četnicima vrlo jak otpor. Pred veče je neprijatelj zauzeo s. Senjišta. U borbi je poginulo i ranjeno oko 80 četnika, dok su gubici jedinica NOVJ iznosili: 1 poginuo i 1 ranjen borac.

17. 7. 1944 Iz Tuzle, Zvornika i Kladnja otpočeo koncentričan napad nemačke 7. SS -Princ Eugen- i 13 SS divizije -Handžar-, 12. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Majevičkog i Ozrenskog korpusa ka Sekovićima u cilju razbijanja 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ, zauzimanja slobodne teritorije u istočnoj Bosni i sprečavanja prodora glavnih snaga NOVJ u Srbiju. Posle desetodnevnih borbi neprijatelj je imao oko 1170 izbačenih iz stroja. Gubici delova 3. udarnog korpusa: 51 mrtav i 101 ranjen borac, a 12. udarni korpus je imao osetne gubitke. Zaplenjeno: 3 topa, 7 p. mitraljeza, 50 pušaka, 3 radio-stanice i 35 konja s komorom.

21. 9. 1944 Posle jednodnevne borbe protiv oko 1.000 četnika 4. grupe jurišnih korpusa i Majevičkog četničkog korpusa, jedinice 16. udarne divizije NOVJ oslobodile Krupanj. Neprijatelj se u neredu povukao prema Loznici, pl. Gučevu i pl. Ceru, uz gubitke od blizu 100 mrtvih i ranjenih.

25. 9. 1944 Na položaju s. G. Dobrić - Četenište - Golo brdo (kod Šapca) 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ slomila otpor četničkog Majevičkog korpusa i odbacila ga prema Šapcu.

26. 9. 1944 Na putu preko istočne Bosne za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ zauzela s. Lopare i Janju. Do 3. oktobra razbila je četnički Majevički korpus.

Fotografije

Povezane odrednice

Tuzla 28. slavonska divizija NOVJ 2. ustaška brigada Pavle Đurišić Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 2. proleterska divizija NOVJ Gojko Borota Cerska četnička brigada Požeški korpus JVuO Gradačac Lopare 13. SS divizija Handžar Krupanj Bitka za Srbiju Dragoslav Račić Dragoljub Draža Mihailović Četnička golgota Mustafa Mulalić Cerski korpus JVuO Završne operacije u Jugoslaviji Loznica Zarobljenici u ratu Stevan Moljević Nikola Kalabić Priboj Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Mirko Lalatović Zvornik Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Ozrenski korpus JVuO Borbe u Srbiji 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Stevan Leko Damjanović Miroslav Trifunović Šabac Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 16. vojvođanska divizija NOVJ Zaharije Ostojić 2. vojvođanska udarna brigada Trebavski korpus JVuO 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Četnici u drugom svetskom ratu