🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Majevički korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

14. 5. 1944 Kod s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad sedam četničkih brigada Cersko-majevičke grupe korpusa i 4. grupe jurišnih korpusa, koje su napale od s. Bijelog Brda i sa pravca s. Semegnjeva. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih.

16. 5. 1944 Na Borovoj glavi i kod s. Draglice (na pl. Zlatiboru) 2. proleterska udarna brigada i dva bataljona 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv snaga četničke Cersko-majevičke grupe korpusa. Pred nadmoćnijim i upornim neprijateljem, jedinice 2. divizije su se povlačile, pružajući četnicima vrlo jak otpor. Pred veče je neprijatelj zauzeo s. Senjišta. U borbi je poginulo i ranjeno oko 80 četnika, dok su gubici jedinica NOVJ iznosili: 1 poginuo i 1 ranjen borac.

17. 7. 1944 Iz Tuzle, Zvornika i Kladnja otpočeo koncentričan napad nemačke 7. SS -Princ Eugen- i 13 SS divizije -Handžar-, 12. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Majevičkog i Ozrenskog korpusa ka Sekovićima u cilju razbijanja 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ, zauzimanja slobodne teritorije u istočnoj Bosni i sprečavanja prodora glavnih snaga NOVJ u Srbiju. Posle desetodnevnih borbi neprijatelj je imao oko 1170 izbačenih iz stroja. Gubici delova 3. udarnog korpusa: 51 mrtav i 101 ranjen borac, a 12. udarni korpus je imao osetne gubitke. Zaplenjeno: 3 topa, 7 p. mitraljeza, 50 pušaka, 3 radio-stanice i 35 konja s komorom.

21. 9. 1944 Posle jednodnevne borbe protiv oko 1.000 četnika 4. grupe jurišnih korpusa i Majevičkog četničkog korpusa, jedinice 16. udarne divizije NOVJ oslobodile Krupanj. Neprijatelj se u neredu povukao prema Loznici, pl. Gučevu i pl. Ceru, uz gubitke od blizu 100 mrtvih i ranjenih.

25. 9. 1944 Na položaju s. G. Dobrić - Četenište - Golo brdo (kod Šapca) 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ slomila otpor četničkog Majevičkog korpusa i odbacila ga prema Šapcu.

26. 9. 1944 Na putu preko istočne Bosne za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ zauzela s. Lopare i Janju. Do 3. oktobra razbila je četnički Majevički korpus.

Fotografije

Povezane odrednice

2. ustaška brigada Cerska četnička brigada Cerski korpus JVuO Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zvornik Zaharije Ostojić Požeški korpus JVuO Priboj Četnička golgota 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Zarobljenici u ratu Tuzla 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Stevan Leko Damjanović Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Trebavski korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Šabac Završne operacije u Jugoslaviji Loznica 28. slavonska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 13. SS divizija Handžar 2. proleterska divizija NOVJ Mirko Lalatović Bitka za Srbiju Ozrenski korpus JVuO Gradačac Lopare Krupanj 2. vojvođanska udarna brigada 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Nikola Kalabić Četnici u drugom svetskom ratu Miroslav Trifunović Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Dragoljub Draža Mihailović Mustafa Mulalić Pavle Đurišić Gojko Borota Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Dragoslav Račić Stevan Moljević