🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Majevički korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

14. 5. 1944 Kod s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad sedam četničkih brigada Cersko-majevičke grupe korpusa i 4. grupe jurišnih korpusa, koje su napale od s. Bijelog Brda i sa pravca s. Semegnjeva. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih.

16. 5. 1944 Na Borovoj glavi i kod s. Draglice (na pl. Zlatiboru) 2. proleterska udarna brigada i dva bataljona 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv snaga četničke Cersko-majevičke grupe korpusa. Pred nadmoćnijim i upornim neprijateljem, jedinice 2. divizije su se povlačile, pružajući četnicima vrlo jak otpor. Pred veče je neprijatelj zauzeo s. Senjišta. U borbi je poginulo i ranjeno oko 80 četnika, dok su gubici jedinica NOVJ iznosili: 1 poginuo i 1 ranjen borac.

17. 7. 1944 Iz Tuzle, Zvornika i Kladnja otpočeo koncentričan napad nemačke 7. SS -Princ Eugen- i 13 SS divizije -Handžar-, 12. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Majevičkog i Ozrenskog korpusa ka Sekovićima u cilju razbijanja 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ, zauzimanja slobodne teritorije u istočnoj Bosni i sprečavanja prodora glavnih snaga NOVJ u Srbiju. Posle desetodnevnih borbi neprijatelj je imao oko 1170 izbačenih iz stroja. Gubici delova 3. udarnog korpusa: 51 mrtav i 101 ranjen borac, a 12. udarni korpus je imao osetne gubitke. Zaplenjeno: 3 topa, 7 p. mitraljeza, 50 pušaka, 3 radio-stanice i 35 konja s komorom.

21. 9. 1944 Posle jednodnevne borbe protiv oko 1.000 četnika 4. grupe jurišnih korpusa i Majevičkog četničkog korpusa, jedinice 16. udarne divizije NOVJ oslobodile Krupanj. Neprijatelj se u neredu povukao prema Loznici, pl. Gučevu i pl. Ceru, uz gubitke od blizu 100 mrtvih i ranjenih.

25. 9. 1944 Na položaju s. G. Dobrić - Četenište - Golo brdo (kod Šapca) 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ slomila otpor četničkog Majevičkog korpusa i odbacila ga prema Šapcu.

26. 9. 1944 Na putu preko istočne Bosne za Srbiju, 28. udarna divizija NOVJ zauzela s. Lopare i Janju. Do 3. oktobra razbila je četnički Majevički korpus.

Fotografije

Povezane odrednice

Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Mustafa Mulalić 2. ustaška brigada 13. SS divizija Handžar Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Gradačac Zvornik Mirko Lalatović Miroslav Trifunović Četnici u drugom svetskom ratu 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Šabac Borbe u Srbiji 1944. Tuzla Lopare Zarobljenici u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Ozrenski korpus JVuO Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Dragoljub Draža Mihailović Požeški korpus JVuO Pavle Đurišić Loznica Nikola Kalabić 2. vojvođanska udarna brigada 28. slavonska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Bitka za Srbiju Stevan Leko Damjanović Cerski korpus JVuO 2. proleterska divizija NOVJ Priboj Dragoslav Račić Cerska četnička brigada Trebavski korpus JVuO Stevan Moljević Gojko Borota Četnička golgota Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 16. vojvođanska divizija NOVJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Zaharije Ostojić Krupanj