🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Maks Baće

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Izvještaj Maksa Baće od 25. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju partizanskog odreda na Dinari

Izvještaj Makse Baće od 29. septembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju partizanskog odreda na Dinari

Izvještaj Maksa Baće od 29. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju partizanskog odreda na Dinari

Izvještaj Makse Baće od 30. septembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o sastanku predstavnika partizanskog odreda iz Bitelića i Štaba bataljona Starac Vujadin

Izvještaj Maksa Baće od 30. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o sastanku predstavnika partizanskog odreda iz Bitelića i Štaba bataljona »Starac Vujadin«

Izvještaj Maksa Baće od 2. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju odreda na Dinari

Izvještaj Maksa Baće od 4 Siječnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj - Livno

Pismo Maksa Baće od 23. svibnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 21. rujna 1942, članu Štaba Zone Maksu Baći-Miliću o stavu po pitanju formiranja 2. dalmatinske brigade

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 23. rujna 1942. Maksu Baći-Miliću u povodu formiranja 2. dalmatinske brigade i izvedenim akcijama

Izvještaj Makse Baće od 27. decembra 1942. Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom stanju u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji

Fotografije

Povezane odrednice

Livno Šibenik Vicko Krstulović Ustanak u Dalmaciji 1941. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Lici 1942. Borbe u Hrvatskoj 1943. Bataljon Starac Vujadin Velimir Terzić Sinj Četnici u drugom svetskom ratu 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Komunistička partija Hrvatske Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe za Livno 1942.